Βιντεοσκοπημένο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2020


Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17624
4 ώρες
Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Το Σεμινάριο αυτό θα παρουσιάσει με εντελώς πρακτική στόχευση τον ορθό και ενδεδειγμένο τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 λαμβανομένων υπόψη όλων των αλλαγών και εξελίξεων, αλλά και των ερμηνευτικών εγκυκλίων της Διοίκησης. Επιπλέον, σκοπός του Σεμιναρίου είναι και η ανάλυση της επίπτωσης του κάθε κωδικού στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Το έντυπο Ε3 2020
 • Το Ε3 και η διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (ηλεκτρονικά βιβλία). Συμπλήρωση και επαλήθευση του Ε3 με βάση τις εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων από το επόμενο έτος
 • Υποπίνακας 23 Υποχρεωτική Ανάλυση Πωλήσεων ανά ΚΑΔ και ανά δραστηριότητα
 • Πίνακας Ι για τους εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς και λοιπούς υπόχρεους παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με τον Ν 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Συμπλήρωση του Ε3 από απασχολούμενους με μπλοκάκι
 • Ενιαίος πίνακας απεικόνισης οικονομικών δεδομένων απλογραφικώνδιπλογραφικών βιβλίων με μορφή που αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
 • Η απομείωση αποθεμάτων στον υπολογισμό του κόστους στο Ε3
 • Ο πίνακας Δ του Ε3 και η σχέση του με τις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠ
 • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων της οικονομικής οντότητας στον πίνακα Ζ του Ε3
 • Ο πίνακας Ζ3 Πληροφοριακά Στοιχεία.
 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Υπόχρεοι και μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • Χωριστές Δηλώσεις Συζύγων. Δήλωση Συνοίκησης με σύζυγο σε χωριστές φορολογικές δηλώσεις
 • Κατάργηση καταβολής τέλους επιτηδεύματος από τους αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων και επιχειρήσεων
 • Εναλλακτικός Τρόπος φορολόγησης αρ. 5Α Ν.4172/2013 για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που εγκαθιστούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • Κωδικός 327-328 Μείωση προκαταβολής όταν δηλώνονται εισοδήματα που φορολογούνται ως επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά
 • Τροποποιητικές Δηλώσεις λόγω εκπρόθεσμης έκδοσης βεβαίωσης αποδοχών
 • Ειδικές προθεσμίες για υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού
 • Συμπλήρωση εισοδημάτων αλλοδαπής ανάλογα με την αντιμετώπισή τους από τις ΣΑΔΦ
 • Προϋποθέσεις δικαιούχων και ποσό οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ (έντυπο Α21)
 • Οι φορολογικές κλίμακες φόρου φυσικών προσώπων
 • Μείωση του φόρου λόγω προστατευόμενων τέκνων για μισθωτούς και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
 • Πρόσθετες μειώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές του πίνακα 7 του Ε1
 • Τι ισχύει για την συλλογή αποδείξεων δαπάνης (κωδ.049)
 • Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (πίνακας 4Α). Μισθοί μελών ΔΣ.
 • Εισόδημα επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες με «μπλοκάκι»
 • Διαφορές στη διάκριση του επαγγελματία με «μπλοκάκι» μεταξύ φορολογίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΕΦΚΑ)
 • Αμειβόμενοι με μπλοκάκι και δήλωση παροχών σε είδος που λαμβάνουν
 • Δήλωση δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή στο Ε1
 • Διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης με επιφύλαξη
 • Τι θα ισχύσει για το 2020 όσον αφορά
  Α) τις κλίμακες Φορολογίας εισοδήματος
  Β) τη νέα κλίμακα μείωσης φόρου μισθωτών και αγροτών
  Γ) τις απαιτούμενες αποδείξεις για κάλυψη δαπανών από όλους
  Δ) τον ειδικό τρόπο φορολόγησης αθλητών
  Ε) τη μείωση του φόρου μερισμάτων
  ΣΤ) τη φορολογία εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου παρ.2 αρ.42Α
Εισόδημα από ακίνητα
 • Συντελεστές Φορολόγησης και δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα και γαίες
 • Το έντυπο Ε2 και η συμπλήρωσή του
 • Φορολογική έκπτωση της νόμιμης αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε μισθωτή
 • Τεκμαρτά έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο
 • Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb) - Υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής
 • Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων
 • Εισοδήματα ακινήτων που προκύπτουν από κοινόχρηστους χώρους
 • Ανείσπρακτα ενοίκια και διαδικασία απαλλαγής τους από τον φόρο εισοδήματος.
Εισόδημα από κεφάλαιο και κινητές αξίες εσωτερικού- εξωτερικού
 • Φορολογία εισοδημάτων από ομόλογα, τόκους καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών
 • Εισόδημα από Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μετοχές κ.λπ.).

Τo Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ενημερωθεί για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top