Παρασκευή 28 Απριλίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Εισηγητές: Γιώτης Π.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να περιγράψει με πρακτικά παραδείγματα τις βασικές λογιστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρουσιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μιας οντότητας, στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους ορισμούς, τις διατάξεις και τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν εισαγάγει τα ΕΛΠ.

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
  στοιχεία
 • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση
  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
 • Λογιστική και φορολογική βάση
 • Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές αλλά και σπουδαστές της λογιστικής που τους ενδιαφέρει να εξοικειωθούν με την κατάρτιση ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Πολύκαρπος Γιώτης

Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε ελεγκτική εταιρία καθώς και σε όμιλο εισηγμένης σε χρηματιστήριο αξιών, εταιρίας. Διαθέτει επίσης, πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΙΕΣΟΕΛ, ΚΕΛΕ, GRAND VALUE, TAX HEAVEN ACADEMY, ΠΑ.Σ.Δ.Ε.).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19622
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 15 & Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 (17:00 - 20:00)
Εισηγητές: Γιώτης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19622
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 15 & Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 (17:00 - 20:00)
Εισηγητές: Γιώτης Π.
Back to Top