Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Νομικό Πλαίσιο, Αδειοδοτικά θέματα, παροχή κινήτρων και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Εισηγητές: Νέλλας Α.

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει συγκεντρωτικά μια σφαιρική εικόνα του αντικειμένου του εν λόγω Σεμιναρίου, της εξέλιξής του και κυρίως του προσφάτως τεθέντος νομικού πλαισίου (Ν 4710/2020), το οποίο θέτει ολιστικά τις βάσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των συναφών αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα κατανοήσει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της σχετικής αγοράς, τους συμμετέχοντες σε αυτήν και τους διακριτούς τους ρόλους και θα παρουσιαστούν επιμέρους τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα. Περαιτέρω, θα παρουσιαστούν βασικά αδειοδοτικά θέματα που άπτονται της ηλεκτροκίνησης σε συσχέτιση με τα συναφή αναφυόμενα νομικά ζητήματα και του τρόπου αντιμετώπισής τους από το ισχύον νομικό πλαίσιο Τέλος, θα παρουσιαστεί το βασικό πλαίσιο παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς σε συνδυασμό με μία αποτίμησή της μέχρι τον χρόνο διενέργειας του σεμιναρίου.

• Παρουσίαση και επεξήγηση βασικών εννοιών.

• Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που άπτεται της ηλεκτροκίνησης.

• Αναλυτική παρουσίαση του προσφάτως υιοθετηθέντος και ισχύοντος νομοθετικού (βλ. ιδίως Ν 4710/2020) και κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση.

• Δομή και οργάνωση της λειτουργίας της αγοράς υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων – Δομή και λειτουργία της εν λόγω αγοράς, εμπλεκόμενοι σε αυτήν, κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων.

• Βασικά αδειοδοτικά θέματα ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στα ζητήματα ανάπτυξης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

• Παρουσίαση βασικού πλαισίου για τη παροχή των κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των συναφών υποστηρικτικών υποδομών (ιδίως υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων).

Αποδέκτες του Σεμιναρίου μπορούν να είναι ιδίως: α) επαγγελματίες νομικών επαγγελμάτων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν ή/και να συστηματοποιήσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του Σεμιναρίου, β) επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά και οι οποίοι επιδιώκουν μία καλύτερη και βαθύτερη γνώση τόσο του σχετικού νομικού πλαισίου το οποίο διέπει το εν λόγω αντικείμενο (τόσο διαχρονικά όσο και κυρίως στο ισχύον νομικό πλαίσιο), όσο και των βασικών νομικών θεμάτων που τίθενται εξ αυτού, γ) φοιτητές (όλων των βαθμίδων), ιδίως νομικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή έχουν ξεκινήσει την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο του Σεμιναρίου.

Απόστολος Νέλλας

Ο Απόστολος Νέλλας είναι Δικηγόρος Αθηνών εξειδικευμένος στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο της Ενέργειας. Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M2 Recherche) στη Γαλλία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προπτυχιακές σπουδές (D.E.U.G en Droit) επίσης στη Γαλλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ. Γνωρίζει άριστα δυο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά). Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία αναφορικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα. Είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Αναπληρωτής Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων, Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, με δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. ΥΟ208
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νέλλας Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Νομικό Πλαίσιο, Αδειοδοτικά θέματα, παροχή κινήτρων και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. ΥΟ208
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νέλλας Α.
Back to Top