Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019e-learning

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org

Εισηγητές: Χαροκόπου Α.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για το οριζόντιο μέτρο γενικής εφαρμογής της εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί από το δίκαιο της Ε.Ε., το εθνικό δίκαιο και από τη νομολογία του Δ.Ε.Ε., και του Σ.τ.Ε. καθώς επίσης και για τα θέματα που εμφανίζονται στην πράξη.

Βασικά στοιχεία του θεσμού της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έργα τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση και ΕΠΟ
• Πληροφορίες (μελέτη) από τον φορέα του έργου
• Έλεγχος της μελέτης από κρατικό ή ανεξάρτητο φορέα
• Δημοσιοποίηση - συμμετοχή του κοινού
• Έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας (ΑΕΠΟ)

Γενικό Μέρος
 Κατάταξη έργων - Εξειδίκευση διαδικασίας εκδόσεως ΕΠΟ-μητρώο
• Προδιαγραφές ΜΠΕ και αποφάσεων ΕΠΟ
• Δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση του κοινού
• Χρόνος εκδόσεως της ΕΠΟ
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ειδικά Ζητήματα
• Ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων
• Ενσωμάτωση της διαχειρίσεως των αποβλήτων
• Σχέση ΑΕΠΟ και αδείας λειτουργίας
• Ειδική οικολογική αξιολόγηση (Έργα/δραστηριότητες σε περιοχές NATURA και προστατευόμενες)
• Νομοθεσία (ΠΠΔ) ειδικών έργων: τουριστικά, υδραυλικά έργα, ΑΠΕ, κεραίες κλπ.

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Σ.τ.Ε.
• Έννομο συμφέρον ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως
• Προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως
• Παραδεκτό των λόγων ακυρώσεως
• Έκταση ακυρωτικού ελέγχου - Έλεγχος από τον ακυρωτικό Δικαστή του περιεχομένου της ΜΠΕ
• Χρονικό σημείο υποχρεώσεως υποβολής των έργων στην διαδικασία ΕΠΟ
• Άρνηση χορηγήσεως ΕΠΟ 
• Τροποποίηση/ανανέωση ΕΠΟ
• Σχέση χρήσεων γης και περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Δ.Ε.Ε.
• Έρευνα των εναλλακτικών λύσεων
• Δεσμευτική ισχύς διοικητικής πράξεως περί μη εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έννοια της “αποδασώσεως με σκοπό άλλη μορφή χρήσεων γης” – Διάνοιξη διαδρόμου για την κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Έννοια των “σχεδίων και προγραμμάτων” και της “δέουσας εκτίμησης”
• Έλλειψη διενέργειας εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εκτων υστέρων τακτοποίηση με νομοθετική διάταξη ή εκ των υστέρων διενέργεια εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μονάδα που ήδη λειτουργεί
• Πρόληψη υποβάθμισης των υδάτων
• Συμμετοχή του κοινού και αποτελεσματική δικαστική προστασία
• Έργο διαπλάτυνσης αυτοκινητοδρόμου - Δικαστικά έξοδα

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς. Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα των αρμόδιων για την περιβαλλοντική άδεια υπηρεσιών της διοίκησης, καθώς και σε μελετητές μηχανικούς. Γενικότερα δε, απευθύνεται και σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και με τις σχετικές επενδύσεις.

Η Αγγελική Χαροκόπου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη σε θέματα περιβαλλοντικού και γενικότερα διοικητικού δικαίου. Έχει παρασταθεί σε υποθέσεις επί των οποίων έχουν δημοσιευθεί περίπου τριακόσιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίδασκε δίκαιο περιβάλλοντος στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος». Έχει συγγράψει μελέτες, άρθρα, σχόλια σε αποφάσεις και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Έχει ασχοληθεί με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έτος 1990, και έχει συμμετοχή στον Τιμητικό Τόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη νομολογία του Δικαστηρίου στο θέμα αυτό. Διδάσκει την ακυρωτική διαδικασία στα σεμινάρια ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» με το τμήμα «Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, στο «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις» με θέμα τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των αποβλήτων εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, στο «Greek Law Digest-The Official Guide to Greek Law» με θέματα Tourism, Mining, Waste, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019, κ.ά. (βλ. λεπτομέρειες στο www.harocopoulawoffice.gr).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17259
4 ώρες
Εισηγητές: Χαροκόπου Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 130,00 € Ειδική Τιμή 91,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17259
4 ώρες
Εισηγητές: Χαροκόπου Α.
Back to Top