Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


Εισηγητές: Ντζούφας Κ.

To Σεμινάριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει διεξοδικά τη βασική καινοτομία του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα που συνίσταται στην απαλλαγή χρεών για τον πτωχό οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την κήρυξή του σε πτώχευση, εξετάζοντας όλες τις προϋποθέσεις, τις συνέπειες αλλά και τις πιθανές αποκλίσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να φωτίσει κενά και σκοτεινά σημεία του νέου πλαισίου. Παράλληλα εξετάζονται ειδικότερα θέματα, όπως η προστασία κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη και η απαλλαγή χρεών για τους εκπροσώπους νομικών προσώπων, καθώς και η γενική πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων και το νέο πτωχευτικό τεκμήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. Με το Σεμινάριο αποσκοπείται η εμβάθυνση στο κείμενο του νόμου και η ανάδειξη πρακτικών λύσεων.

• Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας και κύριες δομικές αλλαγές
- Η απονομή ενιαίας πτωχευτικής ικανότητας σε κάθε φυσικό πρόσωπο – Πεδίο εφαρμογής και προβληματισμοί
- Το νέο τεκμήριο της πτώχευσης και η ερμηνεία του
- Οι μικρές πτωχεύσεις και αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου
- Οι μεγάλες πτωχεύσεις και αρμοδιότητα Πολ/λους Πρωτοδικείου
- Η παρέμβαση των πιστωτών κατά της αποδοχής της αίτησης πτώχευσης
- Η πρωτοβουλία για τον διορισμό του συνδίκου

• Ο αμφίβολος δρόμος από το στίγμα της πτώχευσης στη δεύτερη ευκαιρία - Η απαλλαγή χρεών για το φυσικό πρόσωπο οφειλέτη
- Η οδηγία 1023/2019 της Ε.Ε. για τη δεύτερη ευκαιρία
- Συνταγματικοί και λοιποί προβληματισμοί για το θέμα της απαλλαγής χρεών
- Η αποσύνδεση της επάρκειας της περιουσίας από τη δυνατότητα απαλλαγής χρεών
- Η αντιστροφή του κανόνα απόδειξης σε σχέση με το παλιό πτωχευτικό δίκαιο
- Το χρονικό πλαίσιο της απαλλαγής σε περίπτωση μη προσφυγής των πτωχευτικών πιστωτών
- Οι υπαγόμενες και εξαιρούμενες οφειλές στην απαλλαγή χρεών
- Η υποχρέωση για καταβολή μέρους του εισοδήματος και το πλάνο πληρωμών του συνδίκου στην πτώχευση και η σύνδεσή της με την απαλλαγή χρεών
- Αυτόματη απαλλαγή (automatic discharge) ή ανάγκη διαπιστωτικής πράξης ή απόφασης;
- Οι συνέπειες της απαλλαγής

• H προσφυγή των πιστωτών κατά της απαλλαγής του οφειλέτη
- Οι προϋποθέσεις άσκησης της προσφυγής των πιστωτών
- Η πρόκληση της πτώχευσης από δόλιες ενέργειες
- Η μη ύπαρξη καλής πίστης κατά την κήρυξη της πτώχευσης-Ζητήματα από την ενοποίηση της διαδικασίας για εμπόρους και μη εμπόρους
- Καλή πίστη και συνεργασία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας
- Η ανάγκη για δυναμική προσέγγιση της έννοιας της καλής πίστης- Κινητό σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης - Οι κρατούσες συναλλακτικές αντιλήψεις-de iure και de facto εμπορική πρακτική
- Η τέλεση συγκεκριμένων αδικημάτων ως λόγος προσφυγής
- Η παραδοχή της προσφυγής και τα αποτελέσματα της προσφυγής
- Η παλέτα επιλογών του δικαστηρίου κατά την αποδοχή της προσφυγής
- Η ανάκληση της απαλλαγής
- Η απαλλαγή χρεών για τους εκπροσώπους νομικών προσώπων
- Η δυνατότητα απαλλαγής των εκπροσώπων για πεπερασμένο χρονικό διάστημα

• Η προστασία του ευάλωτου οφειλέτη στην πτώχευση
- Η άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας στον «Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης»
- Οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία
- Η μίσθωση της κατοικίας από τον Φορέα και η δυνατότητα καταγγελίας
- Το δικαίωμα επαναγοράς

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό δίκαιο, καθώς και σε λογιστές και οικονομολόγους που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο ενόψει του θεσμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Κωνσταντίνος Ντζούφας

Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό, δίκαιο άυλων αγαθών και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και MSc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά, έχει συμβολές σε συλλογικά νομικά έργα και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στον χώρο του εμπορικού δικαίου. Είναι μόνιμος εισηγητής του μαθήματος «Προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων» στο πρόγραμμα e-learning του Τμήματος Τραπεζικής Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 18063
9 ώρες
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 210,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


Κωδ. 18063
9 ώρες
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.
Back to Top