Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές: Αλλαμανή Μ., Μέλεγου Σ.

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν:
• Για το profile των αλλοδαπών επενδυτών ακινήτων στην Ελλάδα, την τυπολογία ακινήτων στις οποίες επενδύουν και τις ανάγκες τους για νομική υποστήριξη

• Τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι αλλοδαποί επενδυτές και στον τρόπο που τους «εξοικειώνουμε» με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες

• Την προετοιμασία του αλλοδαπού επενδυτή για τη συναλλαγή από την αρχική εξεύρεση του ακινήτου μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις

• Τις διαφορές μεταξύ της αγοράς του ακινήτου από της αγοράς μετοχών εταιρείας (SPV) που κατέχει το ακίνητο

• Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μιας επένδυσης σε ακίνητο ή σε μετοχές και ποιες ενέργειες περιλαμβάνει

• Το περιεχόμενο του νομικού, τεχνικού και φορολογικού ελέγχου μιας επένδυσης σε ακίνητο

• Τα βασικά συμβατικά κείμενα (συμφωνητικό αποκλειστικότητας, προσύμφωνο, συμβόλαιο, συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, escrow agreements)

• Την αλληλεπίδραση των νομικών και φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε συναλλαγές που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα με αναφορά σε πρακτικά  παραδείγματα.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα workshop για μια συγκεκριμένη συναλλαγή αγοράς ακινήτου.

Ενότητα Ι- Ο αλλοδαπός επενδυτής ακινήτων στην Ελλάδα
• Σε τι ακίνητα επενδύει ο αλλοδαπός επενδυτής βάσει των στοιχείων της ΤτΕ
• Δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις συναλλαγές στα ακίνητα & τις κατασκευές
• Δομή επένδυσης σε ακίνητα (άμεσα ή μέσω εταιρικού σχήματος)
• Εξοικείωση του επενδυτή με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος (τακτοποιήσεις, αντικειμενική αξία, πιστοποιητικά, διορισμό φορολογικού εκπροσώπου, τεκμήρια)
• Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα (από τη λήψη ΑΦΜ μέχρι την καταχώρηση του ακινήτου στο Ε9 ή της μεταβίβασης των μετοχών)

 

Ενότητα ΙΙ – Νομικός, τεχνικός & φορολογικός έλεγχος πριν τη συναλλαγή
• Νομικός έλεγχος ακινήτου – αστικά ακίνητα & εκτός σχεδίου
• Τεχνικός έλεγχος ακινήτων – αστικά ακίνητα & εκτός σχεδίου
• Φορολογικός έλεγχος με αναφορά στους φόρους ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα στον Ε.Φ.Α.
• Νομικός και φορολογικός έλεγχος στην περίπτωση απόκτησης μετοχών εταιρείας που κατέχει ακίνητα (σύντομη αναφορά στα πρόσθετα στοιχεία του νομικού & φορολογικού ελέγχου)

 

Ενότητα ΙΙΙ – Νομικά έγγραφα υλοποίησης της συναλλαγής (asset vs share deal)
• Συμφωνητικό αποκλειστικότητας & εμπιστευτικότητας
• Πληρεξούσια
• Προσύμφωνο αγοράς ακινήτου– Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών
• Υπογραφή συμβολαίου πώλησης ακινήτου – Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών
• Πράξη εξοφλήσεως

 

Ενότητα IV
• Πρακτικά παραδείγματα από συναλλαγές σε ακίνητα με αναφορά στο νομικό πλαίσιο, νομολογία, κ.λπ.

 

Ενότητα V
• Workshop με αναφορά σε συγκεκριμένη συναλλαγή

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε νομικούς συμβούλους εταιρειών και σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν είτε αλλοδαπούς επενδυτές ακινήτων είτε αντισυμβαλλόμενους αυτών.

Η Μαρίνα Αλλαμανή είναι Partner του φορολογικού τμήματος της Ζέπος & Γιαννόπουλος και συνεπικεφαλής του τμήματος δικαίου ακινήτων της εταιρείας. Έχει μεγάλη εμπειρία σε συναλλαγές που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα και παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τα επενδυτικά σχήματα για την απόκτηση ακινήτων, τη χρηματοδότηση της επένδυσης, την αξιοποίηση των ακινήτων, καθώς και την αποεπένδυση. Παρέχει σε τακτική βάση συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση σε ποικίλα φορολογικά ζητήματα, όπως θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογίας κεφαλαίου με ειδικότερη αναφορά στον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, εμμέσων φόρων, καθώς και σε θέματα διεθνούς φορολογικού δικαίου που απασχολούν επενδυτές με διασυνοριακές συναλλαγές. Το εύρος των φορολογικών της συμβουλών καλύπτει το σύνολο των επενδυτών σε ακίνητα, όπως ενδεικτικά εταιρείες χαρτοφυλακίου σε ακίνητα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης, καθώς και εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Συμβουλεύει, επίσης, νομικά πρόσωπα σε υποθέσεις επιχειρηματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης κοινοπραξιών για την εκτέλεση έργων στην Ελλάδα, εταιρικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο, παρέχοντάς συμβουλές που αφορούν μεταξύ άλλων έργα υποδομής και συμβάσεις παραχώρησης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995 και μέλος της Ζέπος & Γιαννόπουλος από το 2000. Είναι επίσης δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Η Μαρίνα έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε νομικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε εκδόσεις, ελληνικές και ξένες, αναπτύσσοντας θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Η Σόνια Μέλεγου είναι συνεπικεφαλής του τμήματος ακινήτων της Ζέπος & Γιαννόπουλος. Ειδικεύεται σε θέματα ακίνητης περιουσίας, τουριστικού δικαίου, επίλυσης διαφορών και εταιρικού δικαίου. Με περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας στο δίκαιο ακινήτων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς και εγχώριους πελάτες, διαθέτει ισχυρή γνώση και εμπειρία σε συναλλαγές ακινήτων, όπως αγοραπωλησίες, sale and lease back, εμπορικές μισθώσεις και τουριστικές μισθώσεις, καθώς και σε λοιπές ξενοδοχειακές συμβάσεις. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη σύσταση εμπράγματων ασφαλειών και στην αναδιάρθρωση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, καθώς και στο νομικό έλεγχο χαρτοφυλακίων ακινήτων, στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον του Πρωτοδικείου, του Εφετείου και του Αρείου Πάγου σε διαφορές που προκύπτουν από ακίνητα, μισθώσεις, τουριστικές συμβάσεις, είσπραξη απαιτήσεων και αδικοπραξίες. Είναι Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Κέντρου Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών CEDR και μία από τους 50 πρώτους πιστοποιημένους διαμεσολαβητές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Σόνια Μέλεγου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000, μέλος της Ζέπος & Γιαννόπουλος από το 2001 και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19666
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλλαμανή Μ., Μέλεγου Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19666
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλλαμανή Μ., Μέλεγου Σ.
Back to Top