Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4800/2021

Το πριν και το μετά στη δικαστηριακή πρακτική

Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.

Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων στο Οικογενειακό Δίκαιο (Ν 4800/2021 – ΦΕΚ Α ́ 81) και της τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, το Σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στα καίρια αυτά ζητήματα, όπως η ρύθμιση των σχέ-σεων γονέων και τέκνων μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου και την καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Από τις νέες ρυθμίσεις το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην άσκηση της γονικής μέριμνας και στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού καθεστώτος με εστίαση ως προς το «πριν και στο μετά». Καθίσταται συνεπώς χρήσιμη και άκρως επίκαιρη η λεπτομερής ανάλυσή τους καθώς και η σύγκρισή τους με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές οι νέες ρυθμίσεις και να αποβεί ευχερής η εφαρμογή τους στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική.

 • Οι επιδόσεις προς τα τέκνα/Κατοικία ανηλίκου
 • Τι αλλάζει στο συναινετικό διαζύγιο
 • Η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και εξίσου - Η διαμόρφω-ση της «συνεπιμέλειας»
 • Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου και η άσκηση/ανάθεση της γονικής μέριμνας
 • Η διαφωνία των γονέων
 • Η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και εξίσου επί διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διάστασης των γονέων
 • Περιπτώσεις διαφορετικής ρύθμισης της κατανομής της γονικής μέριμνας - Διαμεσολάβηση ή Δικαστική Απόφαση
 • Η γονική μέριμνα για τον πατέρα τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους
 • Ποιες πράξεις επιχειρούνται από μόνο τον ένα γονέα
 • Η άσκηση της επιμέλειας και οι υποχρεώσεις των γονέων
 • Η λήψη σημαντικών αποφάσεων
 • Οι ρυθμίσεις για την επικοινωνία
 • Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και οι συνέπειές της - Περιπτώσεις κακής άσκησης
 • Η μεταβατική διαδικασία

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό και ιδίως σε όλους τους μαχόμενους δικηγόρους, δικαστές, σε ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το νέο νομοθετικό καθεστώς, και ιδιαί-τερα σε αυτούς που ασχολούνται με το Οικογενειακό Δίκαιο, αλλά και σε μη επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν το σχετικό ενδιαφέρον για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου και η παρουσίαση θα είναι σαφής, συγκεκριμένη και κατανοητή από τον καθένα.

Τιτίκα Νικέα - Μουράτογλου

Η Τιτίκα Νικέα - Μουράτογλου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του ΔΣΑ (1981), με καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια, ασκώντας συνεχώς το λειτούργημα του δικηγόρου και χειριζόμενη σημαντικές υποθέσεις. Είναι αριστούχος απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυ-χιακού τίτλου του ΕΚΠΑ (τ.Α.Δ.). Έχει συνεργαστεί με το Καθολικό Πανεπιστή-μιο της Louvain-La-Neuve (τομέας Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή) και συμμετείχε ως ανταποκρίτρια της Ελλάδας στην τρίγλωσση περιοδική έκδο-ση αυτού «European Consumer Law Journal». Έχει εκδώσει, υπό την αιγί-δα της Ε.Ε., το Εγχειρίδιο «Δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με το Κοι-νοτικό και Ελληνικό Δίκαιο, μετά τον Ν 1961/1991» (συλλογικό έργο). Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε Ελλάδα και Ευρώπη και συμμετάσχει με διαλέξεις σε ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμμα-τα συλλογικών φορέων κ.λπ. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών στο συλλογικό έργο «Νομολογία», ως υπεύθυνη του Αστικού Δικαίου. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια με επιμορφωτική εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18349
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το πριν και το μετά στη δικαστηριακή πρακτική

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4800/2021

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18349
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.
Back to Top