Βιντεοσκοπημένο

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.

• Η στοιχειοθέτηση της ιατρικής ποινικής ευθύνης αποτελεί ζήτημα με ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά λόγω της άσκησης ποινικών διώξεων που αφορούν συνηθέστερα στους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων.
• Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα επικεντρωθεί στους σημαντικότερους άξονες της ιατρικής αμέλειας που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, με ειδικότερη αναφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια και με εκτενή παράθεση σχετικής νομολογίας.
• Θα παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία ανά υπόθεση, κυρίως από νομική άποψη, ώστε να καταστεί σαφής η οριοθέτηση της έννοιας των ιατρικών σφαλμάτων και των κατηγοριών τους, ο τρόπος της υπαγωγής τους στο νομικό πλαίσιο για τον καταλογισμό της ιατρικής ποινικής ευθύνης καθώς και το εάν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.
• Θα αναδειχθεί ο ρόλος των ιατροδικαστών, ως πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
• Ειδική μνεία θα γίνει στην ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

[Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ]

1.1. Ιατρική πράξη και κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας.

1.2. H συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς

1.3.  Η νομιμοποίηση της ιατρικής πράξης

 

2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

[Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου LMU-Μονάχου]

2.α. Ιατρική αμέλεια: έγκλημα ενέργειας ή μη γνήσιο έγκλημα παραλείψεως; Η ανάγκη διαχωρισμού – Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ενέργειας του ιατρού

2.β. Η προβληματική της στοιχειοθέτησης του αιτιώδους συνδέσμου στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας – η τάση στην γερμανική ποινική επιστήμη

2.γ. Αντικειμενική παράβαση του ιατρικού καθήκοντος επιμέλειας (εξωτερική αμέλεια) – προσδιορισμός κι οριοθέτηση – ο παράγοντας του προστατευτικού σκοπού του κανόνα που παραβιάζεται κι η σημασία του.

2.δ. Υποκειμενική πλευρά της ιατρικής αμέλειας (εσωτερική αμέλεια) – η ενσυνείδητη κι η άνευ συνειδήσεως αμέλεια.

 

3. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

[Τριανταφυλλιά Κ. Κωστούλη, Δικηγόρος, MSc, PhDc].

Αναλυτική παρουσίαση σχετικών δικαστικών  αποφάσεων [case studies] για ιατρικά σφάλματα [κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων - θεραπευτικός κίνδυνος – αίτια - Lege artis ιατρική πράξη – καταλογισμός και μη καταλογισμός της ποινικής ιατρικής ευθύνης]

 

4. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

[Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ]

Επισκόπηση της Νομολογίας για την κατανομή αρμοδιοτήτων και οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ ειδικών ιατρών – οριζόντια και κάθετη κατανομή αρμοδιοτήτων και για την ευθύνη των ειδικών ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών [έννοια και προϋποθέσεις – τομέας ευθύνης].

 

5. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

[Τριανταφυλλιά Κ. Κωστούλη, Δικηγόρος, MSc, PhDc]

Case studies μέσα από την νομολογία για την ανθρωποκτονία από αμέλεια  και την σωματική βλάβη από αμέλεια

- Η ρύθμιση του νόμου

- Δυνατότητα προβλέψεως

- Δυνατότητα αποτροπής του αποτελέσματος.

 

6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

[Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου LMU-Μονάχου]

6.α Η ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας – η «ιατρική των καταστροφών»

6.β. Ο ιατρός ενώπιον της αναπόφευκτης διαλογής ασθενών «Triage» – κριτήρια κι υποπεριπτώσεις

6.γ. «Triage» και σύγκρουση καθηκόντων - Μεταξύ άρσης του αδίκου και του καταλογισμού - το νέο άρθρο 33 του Π.Κ

 

7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

[Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ]

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, φιλοδοξώντας να παράσχει ουσιαστική βοήθεια στην πρακτική κυρίως ενασχόλησή τους με τα ζητήματα της ιατρικής ευθύνης αλλά και σε ιατρούς οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ιατρική δραστηριότητα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ομοίως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστές, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές της νομικής και ιατρικής επιστήμης καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις νομικές διαστάσεις της ιατρικής ευθύνης.

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης είναι Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 1992 μέχρι 2012 υπήρξε Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από το 1992 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Αύγουστο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο 2008 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 και από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.). Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο 2009 και από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 2012 ήταν Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και υποθέσεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Από το Μάιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Αύγουστο 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Από το 2014 διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. μεγάλων εταιρειών από τον χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού εμπορίου. Από το 1980 ασκεί ενεργό δικηγορία.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 18291|18292|18293
8 ώρες
Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Κωδ. 18291|18292|18293
8 ώρες
Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.
Back to Top