Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΔ


Με τους Ν 4855/2021 και 4871/2021
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.

Το σύστημα ποινικών κυρώσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τα τελευταία έτη: αποτέλεσε κεντρικό πεδίο νομοθετικών μεταβολών στο πλαίσιο του νέου Ποινικού Κώδικα, γέννησε σειρά πρακτικών προβλημάτων, τα οποία εκτείνονται στον χώρο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου, και προξένησε ζωηρές αντιπαραθέσεις σε νομολογιακό και θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (που έλαβαν χώρα στα τέλη του 2021) επικεντρώνονται σε σημαντικό βαθμό σε ζητήματα απειλής, επιβολής και έκτισης των ποινών. Το Σεμινάριο επιχειρεί να σταχυολογήσει αυτά τα ζητήματα μέσα από την παρουσίαση της σχετικής ύλης σε δέκα ενότητες, οι οποίες καλύπτουν – στο μέτρο του δυνατού – το σύνολο των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Κύριες ποινές: Απειλή [50-57, 463 ΠΚ]
- Στερητικές της ελευθερίας ποινές (κάθειρξη, φυλάκιση, περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)
- Χρηματική ποινή (απειλούμενη σε ημερήσιες μονάδες ή απευθείας σε ευρώ)
- Παροχή κοινωφελούς εργασίας
- Η απειλή της ποινής σε ειδικούς ποινικούς νόμους (ενόψει του άρθρου 463 ΠΚ)
- Ζητήματα διαχρονικού ποινικού δικαίου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα δυνάμει του Ν 4855/2021

Κύριες ποινές: Επιμέτρηση [79-85 ΠΚ]
- Επιμέτρηση ανά είδος ποινής
- Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
- Η προβληματική της υποτροπής στο πλαίσιο διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων
- Ελαφρυντικές περιστάσεις
- Μείωση της ποινής / Συρροή λόγων μείωσης
- Η κατ’ άρθρο 19 ΠΚ in abstracto βαρύτητα της πράξης και η in concreto επιβαλλόμενη ποινή

Επιβολή ποινής επί συρροής [94-98 ΠΚ / 551 ΚΠΔ]
- Αθροιστική έκτιση
- Ενιαία ποινή
- Σχηματισμός συνολικής ποινής
- Δικονομικά ζητήματα

Παρεπόμενες ποινές [59-68 ΠΚ]
- Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων
- Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
- Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου
- Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης
- Δήμευση (κατ’ άρθρο 68 ΠΚ)

Μέτρα ασφαλείας [69-76 ΠΚ]
- Μέτρα θεραπείας ατόμων που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή
- Δήμευση (κατ’ άρθρο 76 ΠΚ)
- Η προβληματική των παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφαλείας σε ειδικούς ποινικούς νόμους (ενόψει του άρθρου 463 παρ. 5 ΠΚ)

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων [99-104 ΠΚ / 471-472, 497-498 ΚΠΔ]
- Αναστολή της ποινής: προϋποθέσεις χορήγησης μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις
- Ανάκληση και άρση αναστολής
- Ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων

Εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής [104Α-105Α ΠΚ]
- Έκτιση ποινής στην κατοικία
- Μετατροπή φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
- Μετατροπή υπολοίπου φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
  Παρέκβαση: Δικαστική άφεση της ποινής (άρθρο 104Β παρ. 1 ΠΚ)

Απόλυση υπό όρο [105Β-110Α ΠΚ]
- Η απόλυση υπό όρο ανά είδος επιβληθείσας ποινής (και, πλέον, εγκλήματος) μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις
- Προϋποθέσεις για τη (μη) χορήγηση απόλυσης
- Ανάκληση και άρση απόλυσης
- Η απόλυση υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων δραστών [121-133 ΠΚ]
- Ηλικιακά όρια
- Αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα
- Προϋποθέσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων
- Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου που απασχόλησαν την πράξη

Παραγραφή ποινής και αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης ποινής [118-120 ΠΚ / 555-560 ΚΠΔ]
- Παραγραφή ποινής
- Αναβολή εκτέλεσης ποινής
- Διακοπή εκτέλεσης ποινής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε λειτουργούς της πράξης (δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους), αλλά και ερευνητές, σπουδαστές και οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να ενημερωθεί για το σύστημα ποινικών κυρώσεων και μέτρων ασφαλείας που ισχύει στη χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), αλλά και ύστερα από τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη υποστεί τα δύο αυτά νομοθετήματα (μέχρι και τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021).

Γιάννης Ναζίρης

Ο Γιάννης Ναζίρης είναι Επίκουρος καθηγητής ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος. Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Πέρα από την Ελλάδα, έχει διδάξει στις ΗΠΑ και την Κύπρο κι έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια κι εκδηλώσεις σχετικά με τους νέους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19243|19244
5 ώρες
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με τους Ν 4855/2021 και 4871/2021

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΔ


Κωδ. 19243|19244
5 ώρες
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.
Back to Top