Βιντεοσκοπημένο

H ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Ο ΝΕΟΣ ΚΠολΔ (Ν 4335/2015) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κουτσουλέλος Κ.

Η κατανόηση των νέων διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τον Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87), καθώς και τον πρόσφατο Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (περιλαμβανομένης και της ΥΑ 41756 οικ./ΦΕΚ Β’ 1884/30.05.2017 για την διενέργεια πλειστηριασμού με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων), η αφομοίωση της δικονομικής σκέψης μέσα από την πρακτική εφαρμογή της, αλλά και η εξοικείωση με το ευρύτατο φάσμα των εφαρμοστέων από το δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο κανόνων.

 • Έννοια - Όργανα (διακρίσεις και αρμοδιότητες)
 • Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
 • Προϋποθέσεις διενέργειας της εκτελεστικής διαδικασίας
 • Εκτελεστοί τίτλοι
 • Η εκτελούμενη αξίωση (απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη)
 • Απόγραφο (έννοια, διακρίσεις, λήψη)
 • Η προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (συνέπειες)
 • Μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης (άμεση, έμμεση,
 • αναπληρωματική, βεβαιωτικός όρκος)
 • Οι εκτελεστικές δίκες (αρμοδιότητα, διαδικασία, συμμετοχή τρίτων, ένδικα μέσα)
 • Ένδικα βοηθήματα και μέσα
 • Ανακοπές (οφειλέτη, τρίτου, κ.λπ.) - Αναστολή εκτελεστότητας και εκτέλεσης
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτου
 • Κατάσχεση κινητών (ακατάσχετα, διαδικασία, νομική φύση,
 • έκθεση κατάσχεσης και περίληψη)
 • Πλειστηριασμός κινητών (διαδικασία, συνέπειες κατακύρωσης, κ.λπ.)
 • Αναπλειστηριασμός
 • Αναγγελίες - Ικανοποίηση δανειστών (προνόμια, πίνακας διανομής και κατάταξης)
 • Κατάσχεση ακινήτων (αντικείμενο, διαδικασία, νομική φύση,
 • έκθεση κατάσχεσης και περίληψη), πλοίων και αεροσκαφών
 • Πλειστηριασμός ακινήτων (διαδικασία, συνέπειες κατακύρωσης, κ.λπ.),
 • πλοίων και αεροσκαφών
 • Αναπλειστηριασμός
 • Αναγγελίες - Ικανοποίηση δανειστών (προνόμια, πίνακας διανομής και κατάταξης)
 • Κοινές διατάξεις (ματαίωση και αναβολή πλειστηριασμού,
 • υποκατάσταση, ανατροπή κατάσχεσης, νομική φύση πλειστηριασμού)
 • Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (Ν 4472/2017 - ΦΕΚ Α’ 74/19.5.2017
 • και ΥΑ 41756 οικ./ΦΕΚ Β 1884/30.05.2017).
 • Εκούσιος πλειστηριασμός (Προϋποθέσεις-Εφαρμοστέες διατάξεις)
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (Έννοια-Διαχείριση-Διαφορές
 • με αναγκαστική κατάσχεση και αναγκαστική διαχείριση)
 • Αναγκαστική διαχείριση (Προϋποθέσεις-Διαχείριση-Διαφορές με αναγκαστική κατάσχεση)
 • Προσωπική κράτηση (Προϋποθέσεις-Διαδικασία-Αντιρρήσεις οφειλέτη)
   

Απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία συνολική και πλήρη εικόνα των κανόνων και αρχών που διέπουν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και από το έτος 1984 μέλος του ΔΣΑ, ασκών συνεχώς το λειτούργημα του Δικηγόρου με ειδίκευση στο Αστικό, Δικονομικό και Δημόσιο Δίκαιο. Επί πολλά έτη συμμετείχε σε σεμινάρια ως εισηγητής σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας και Δημοσίου Δικαίου σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, υποψηφίους Παρέδρους Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών, Ειρηνοδίκες, Συμβολαιογράφους, κ.λπ. Έχει εκδώσει κατά καιρούς, πλην των πολυπληθών σημειώσεων, τα συγγράμματα: α) Η Αναγκα
στική εκτέλεση, β) Πολιτική Δικονομία, γ) Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας, δ) Ο Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, ε) ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων και έχουν δημοσιευθεί μελέτες και σχόλιά του σε νομικά περιοδικά. Από τον Οκτώβριο του 2000 επιλέγηκε υπεύθυνος της νεοσυσταθείσας Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ γνωμοδοτώντας σε θέματα του Κώδικα Δικηγόρων και εκπροσωπώντας τον ΔΣΑ ενώπιον των Δικαστηρίων. Μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος. Από πενταετίας είναι εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε δικηγόρους από την «Νομική Βιβλιοθήκη» σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας. Από το έτος 2000 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου. Έχει τέλος συμμετάσχει σε πολλές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές αρμοδιότητας των Υπουργείου Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 16085
16 ώρες
Εισηγητές: Κουτσουλέλος Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 220,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

H ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Ο ΝΕΟΣ ΚΠολΔ (Ν 4335/2015) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ


Κωδ. 16085
16 ώρες
Εισηγητές: Κουτσουλέλος Κ.
Back to Top