Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4842 και 4855/2021


Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Μετά τις πρόσφατες και πολύ σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ με τους Ν 4842/2021 και 4855/2021 το παρόν Σεμινάριο καθίσταται απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη τόσο σε θεωρητικό όσο και κυρίως πρακτικό - νομολογιακό επίπεδο όλης της ύλης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά και στις οικείες μεταβατικές διατάξεις των παραπάνω νόμων και θα καλυφθεί κάθε αναγκαία διευκρίνιση και απορία που αφορά στο αναμορφωμένο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα υπάρξει ειδική ενότητα για την αποζημίωση από άδικη εκτέλεση.


  • Προϋποθέσεις και μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης
    ▶ Έννοια και λειτουργία
    ▶ Όργανα
    ▶ Εκτελεστοί τίτλοι
    ▶ Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας
    ▶ Η εκτελούμενη απαίτηση
    ▶ Προδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
    ▶ Τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης

  • Άμεση εκτέλεση
    ▶ Παράδοση ή απόδοση κινητών
    ▶ Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων
    ▶ Παράδοση ή απόδοση ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους
    ▶ Εκτέλεση πράξης που μπορεί να διενεργηθεί και από τρίτο πρόσωπο
    ▶ Εκτέλεση πράξης που μπορεί να διενεργηθεί μόνον αυτοπροσώπως
    ▶ Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης
    ▶ Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
    ▶ Παράδοση ή απόδοση τέκνου και επικοινωνία με αυτό

  • Έμμεση εκτέλεση
    ▶ Κατάσχεση (συνοπτικά)
    ▶ Αναγκαστική διαχείριση
    ▶ Προσωπική κράτηση


  • Η κατάσχεση
    ▶ Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου
    ▶ Η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
    ▶ Η κατάσχεση κινητών και ακινήτων

  • Ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων
    ▶ Όργανο, χρόνος, τόπος και γνωστοποιήσεις
    ▶ Πλειοδοσία, κατακύρωση και πλειστηρίασμα
    ▶ Αναπλειστηριασμός
    ▶ Αναστολή και ματαίωση
    ▶ Αναγγελία δανειστών
    ▶ Διανομή πλειστηριάσματος

  • Οι εκτελεστικές δίκες
    ▶ Γενικές παρατηρήσεις
    ▶ Η ανακοπή του 933 ΚΠολΔ
    ▶ Η ανακοπή του 936 ΚΠολΔ
    ▶ Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας (938 ΚΠολΔ)

  • Η αποζημίωση από άδικη εκτέλεση
    ▶ Εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως
    ▶ Εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης
    ▶ Τελεσίδικη ακύρωση διαταγής πληρωμής
    ▶ Αμετάκλητη ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως
    ▶ Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό
    ▶ Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις αδικοπραξίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και να ενημερωθούν για τις σημαντικότατες αλλαγές που επήλθαν σε αυτήν με τους Ν 4842 και 4855/2021.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 19184
10 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4842 και 4855/2021


Κωδ. 19184
10 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top