Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής και η αποτίμηση των νέων διατάξεων
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Στόχος του παρόντος Σεμιναρίου που έχει χαρακτήρα προεχόντως βιωματικό είναι να αναδείξει τα βασικότερα πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νέου ΚΠολΔ και να μεταφέρει στους συμμετέχοντες την εμπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη νομολογιακή εφαρμογή. Άρα, η κάλυψη τόσο σε θεωρητικό όσο και κυρίως πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει (τελευταία τροποποίηση με τον Ν 4745/2020) αναδεικνύεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο για τον δικηγόρο της πράξης που χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

• Διαδικαστικές προϋποθέσεις
  - Αρμοδιότητα
  - Ικανότητα προς το δικολογείν (δικαστική πληρεξουσιότητα)
   - Κύρος εισαγωγικού δικογράφου

Τακτική διαδικασία
   - Κατάθεση και επίδοση δικογράφων
   - Κλήση για ορισμό νέας δικασίμου – Ανταγωγή
   - Αποδεικτική διαδικασία (μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις)

Ειδικές διαδικασίες
   - Κατάθεση και επίδοση δικογράφων
   - Διαδικασία περιουσιακών διαφορών
   - Διαταγή πληρωμής και ανακοπή κατ’ αυτής

 Ένδικα μέσα
   - Καταχρηστική προθεσμία έφεσης και αναίρεσης
   - Λόγοι αναίρεσης
   - Διαχρονικό δίκαιο

Ασφαλιστικά μέτρα
   - Μέλλουσες απαιτήσεις - Έγγραφή προδικασία – Παράσταση μεδικηγόρο
   - Ανάκληση αποφάσεων από το δικαστήριο της κυρίας δίκης
   - Προσημείωση υποθήκης / συντηρητική κατάσχεση με τίτλο οριστικήαπόφαση.

Αναγκαστική εκτέλεση
   - Κατάσχεση και πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα
   - Διανομή πλειστηριάσματος – Συρροή απαιτήσεων – Διαχρονικό δίκαιο
   - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ και αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη πλέον,έχοντας την εμπειρία των πρώτων χρόνων εφαρμογής, των νέων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να επιλύσουν απορίες σε ζητήματα που αντιμετώπισαν κατά τον χειρισμό των υποθέσεων τους

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης, είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση ΠολιτικήςΔικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχειστη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 18112
5 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής και η αποτίμηση των νέων διατάξεων

Ο ΝΕΟΣ ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Κωδ. 18112
5 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top