Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ - ΑΠΟ ΤΟΝ Ν 4335/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4512/2018


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κουτσουλέλος Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16247|16248
4 ώρες
Εισηγητές: Κουτσουλέλος Κ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις πολύ σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87) και αφορούν ιδίως την εισαγωγή και συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, τις μεταβολές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και τις καινοτομίες που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς) αλλά και για όλες τις ενδιάμεσες τροποποιήσεις με έμφαση σε όσες έχουν επέλθει μετά τον Ν 4446/2016 έως και τον εντελώς πρόσφατο Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018)

Γενική επισκόπηση των νέων ρυθμίσεων, αλλά και των αλλαγών που έχουν ήδη επέλθει, που αφορούν:

- Eισαγωγή και συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

- Nέα διάρθρωση των ειδικών διαδικασιών

- Mεταβολές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

- Σημαντικές μεταβολές και καινοτομίες που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (904-1054)

- Ειδικότερη ανάπτυξη των νέων ρυθμίσεων που αφορούν το γενικό μέρος (άρθρ. 1-334)

- Μεταβολές και τροποποιήσεις στο δίκαιο της απόδειξης (335-465), τα ένδικα μέσα και τα βοηθήματα (495-590)

- Ανάπτυξη των προβληματισμών που δημιουργούνται από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ, καθώς και παραλείψεις του νομοθέτη να ρυθμίσει δικονομικά ζητήματα που εξασφαλίζουν τη δίκαιη δίκη και την εντός ευλόγου χρόνου απονομή της

- Πόσο και πώς επηρεάζεται η θέση του δικαστή και δικηγόρου από τον νέο ΚΠολΔ

- Τις αλλαγές που επήλθαν προσφάτως με τους Ν 4465/2017 (άρθρα 241, 575 ΚΠολΔ), Ν 4472/2017 (άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 966, 995, 998Α, 1021 ΚΠολΔ), Ν 4475/2017 (άρθρα 959Α, 965, 1005 ΚΠολΔ), Ν 4488/2017 (άρθρα 621, 636Α ΚΠολΔ), Ν 4491/2017 (άρθρο 758 ΚΠολΔ) και τους πλέον πρόσφατους Ν 4509/2017 (άρθρα 96, 686 & 738Α για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού) και Ν 4512/2018 (άρθρα 176, 207 και 208) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς (δικαστές, δικηγόρους, ασκούμενους, συμβολαιογράφους) και δικαστικούς επιμελητές, καθώς και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τον νέο ΚΠολΔ αλλά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του με όλους τους ανωτέρω νόμους.

Ο Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και από το έτος 1984 μέλος του ΔΣΑ, ασκών συνεχώς το λειτούργημα του Δικηγόρου με ειδίκευση στο Αστικό, Δικονομικό και Δημόσιο Δίκαιο. Επί πολλά έτη συμμετείχε σε σεμινάρια ως εισηγητής σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας και Δημοσίου Δικαίου σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, υποψηφίους Παρέδρους Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών, Ειρηνοδίκες, Συμβολαιογράφους, κ.λπ. Έχει εκδώσει κατά καιρούς, πλην των πολυπληθών σημειώσεων, τα συγγράμματα: α) Η Αναγκαστική εκτέλεση, β) Πολιτική Δικονομία, γ) Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας, δ) Ο Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, ε) ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων, στ) Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας και έχουν δημοσιευθεί μελέτες και σχόλιά του σε νομικά περιοδικά. Από τον Οκτώβριο του 2000 επιλέγηκε υπεύθυνος της νεοσυσταθείσας Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ γνωμοδοτώντας σε θέματα του Κώδικα Δικηγόρων και εκπροσωπώντας τον ΔΣΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος. Από πενταετίας είναι εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε δικηγόρους από την «Νομική Βιβλιοθήκη» σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας. Από το έτος 2000 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου. Έχει τέλος συμμετάσχει σε πολλές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές αρμοδιότητας των Υπουργείου Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top