Βιντεοσκοπημένο

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΜΕ ΤΟ Ν 4335/2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Χαμηλοθώρης Ι.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15713
12 ώρες
Εισηγητές: Χαμηλοθώρης Ι.
Η κατανόηση και η λειτουργική εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών μέτρων όπως ήδη ισχύουν μετά το Ν 4335/2015 και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων στην πράξη

Γενικές διατάξεις (άρθρα 682 - 703 ΚΠολΔ)

 • Γενικές παρατηρήσεις
 • Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων
 • Δικαιοδοσία - αρμοδιότητα
 • Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
 • Η προσωρινή διαταγή
 • Η διαδικασία στο ακροατήριο
 • Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων
 • Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
 • Εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων


Ειδικές διατάξεις (άρθρα 704 - 730 ΚΠολΔ)

 • Εγγυοδοσία
 • Προσημείωση υποθήκης
 • Συντηρητική κατάσχεση (συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη, συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου, συντηρητική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμής ή οριστικής απόφασης, συντηρητική κατάσχεση πλοίων)
 • Δικαστική μεσεγγύηση
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων


Ειδικές διατάξεις (άρθρα 731 - 738 ΚΠολΔ) και άλλεςειδικές περιπτώσεις

 • Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (ζητήματα από τις γενικές αρχές του αστικού δικαίου, από το ενοχικό δίκαιο, από το εμπράγματο δίκαιο, από το κληρονομικό δίκαιο, από το εργατικό δίκαιο, από το εμπορικό δίκαιο)
 • Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης νομής ή κατοχής
 • Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων
 • Προσωρινή ρύθμιση των σχέσεων από σύμφωνο συμβίωσης
 • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και λήψη ασφαλιστικών μέτρων
 • Σφράγιση - αποσφράγιση - απογραφή - δημόσια κατάθεση

Ο Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης επί τιμή, είναι Πρόεδρος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών. Υπήρξε Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015). Το 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για την προετοιμασία και το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα δικαιοσύνης. Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές μελέτες σε θέματα αστικού, εμπορικού, δικονομικού, και κοινοτικού δικαίου (π.χ. εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών,ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση, εκούσια δικαιοδοσία, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης).

Back to Top