Βιντεοσκοπημένο

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ


Πρακτική διάσταση και νομολογιακές εξελίξεις

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Στόχος του παρόντος Σεμιναρίου είναι η κάλυψη κατά κύριο λόγο σε πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων από την κατάθεση της αίτησης μέχρι και την εκτέλεση της εκδοθείσας αποφάσεως, καθώς και η παρουσίαση των βασικότερων πτυχών των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών μέτρων, όπως η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης, η συντηρητική κατάσχεση, η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, κ.ά. Συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του Σεμιναρίου είναι ο βιωματικός χαρακτήρας του και η ανάδειξη κυρίως των ζητημάτων που απασχολούν στην πράξη με υπόδειξη τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε ένα κρίσιμο αντικείμενο δικηγορικής και δικαστηριακής ύλης.

1η ημέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)

Γενικό μέρος – Προϋποθέσεις και διαδικασία
▶ Ορισμός και διακρίσεις
▶ Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων
▶ Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα
▶ Διάδικοι και συμμετοχή τρίτων προσώπων
▶ Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
▶ Διαδικασία στο ακροατήριο
▶ Απόδειξη
▶ Προσωρινή διαταγή
▶ Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
▶ Ανάκληση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων
▶ Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων
▶ Εκτέλεση της απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

2η ημέρα: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)

Ειδικό μέρος – Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά μέτρα
▶ Εγγυοδοσία
▶ Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
▶ Συντηρητική κατάσχεση
▶ Δικαστική μεσεγγύηση
▶ Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
▶ Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
▶ Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής
▶ Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων
▶ Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή, δημόσια κατάθεση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις ή να εξοικειωθούν στην πράξη με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 17834
8 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτική διάσταση και νομολογιακές εξελίξεις

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ


Κωδ. 17834
8 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top