Τρίτη 30 Μαρτίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ

Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Το δίκαιο διεθνούς προστασίας αποτελεί ένα κλάδο του δικαίου με διαρκώς διευρυνόμενη εφαρμογή. Ιδιαιτερότητά του αποτελεί η πολυεπίπεδη αλληλοδιαπλοκή της θεωρίας, της διεθνούς νομολογίας και της εθνικής πρακτικής. Οι πρωταρχικά διεθνείς κανόνες που ρυθμίζουν το ζήτημα του ασύλου εφαρμόζονται κατ’ εξοχήν από εθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός στέρεου υποβάθρου κατανόησης των βασικών εννοιών του δικαίου διεθνούς προστασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας κατά την υπεράσπιση και κρίση αιτημάτων ασύλου, αλλά και την χάραξη δικονομικής στρατηγικής σε σημαντικές υποθέσεις. Θεωρία, νομολογία και προβλήματα από την πρακτική παρουσιάζονται με ίση βαρύτητα αλλά και μεθοδολογική στόχευση πληρότητας για έναν επαγγελματία.

- Εισαγωγή στο πλέγμα νομικών ρυθμίσεων του δικαίου διεθνούς προστασίας (διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο)

- Διαδικασία κρίσης αιτήματος ασύλου και ρήτρες υπαγωγής στα καθεστώτα πρόσφυγα (έννοιες δίωξης, λόγων δίωξης: α) φυλή, β) θρησκεία, γ) εθνικότητα, δ) ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ε) πολιτικές πεποιθήσεις)

- Διαδικασία κρίσης αιτήματος ασύλου και ρήτρες υπαγωγής στο καθεστώς της επικουρικής προστασίας (έννοιες σοβαρής βλάβης, θανατικής ποινής ή εκτέλεσης, βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, αδιάκριτη βία)

- Διασύνδεση των εννοιών της δίωξης και της σοβαρής βλάβης με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Ρήτρες παύσης και αποκλεισμού (Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα κ.α.),

- Η απόδειξη στο δίκαιο διεθνούς προστασίας - Η έννοια της αξιοπιστίας και οι τρόποι θεμελίωσής της

- Επίκαιρη νομολογία για τα ζητήματα ουσίας

- Διαδικασία εξέτασης αιτήματος ασύλου ανά βαθμό αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας

- Προφορική συνέντευξη - Σύνταξη απόφασης/εισήγησης/υπομνήματος

- Ενδικοφανή και ένδικα βοηθήματα (προσφυγή και αίτηση ακυρώσεως)

- Η εξέταση του αιτήματος από την άποψη του παραδεκτού (admissibility)

- Έννοια ασφαλούς χώρας καταγωγής

- Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας και πρώτης χώρας ασύλου

- Μεταγενέστερα αιτήματα - Νομολογιακή προσέγγιση των ζητημάτων διαδικασίας και παραδεκτού

- Προοπτικές βάσει των προτεινόμενων Κανονισμών της ΕΕ για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου (CEAS)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις ασύλου, χειριστές και υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για την νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για δικαστές ή δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο.

Χρήστος Τσεβάς

Ο Χρήστος Τσεβάς είναι δικηγόρος και Ειδικός Συνεργάτης για θέματα Ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και της Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης (ICMC). Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010, αρμόδιων για τη σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου καθώς και Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Bordeaux. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικής ελευθερίας.

Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδι¬ες για την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, το 2021 εξέδωσε το έργο τεκμηρίωσης με τίτλο «Προσφυγικό δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση». Είναι μέλος του Μητρώου Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18117
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 170,00 € Ειδική Τιμή 119,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18117
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
Back to Top