Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Με βάση όλες τις πρόσφατες εξελίξεις

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Στα άρθρα 44-50 του GDPR προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την κατηγορία επεξεργασιών, που συνιστούν οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Αν και οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προς την πραγματοποίηση των εν λόγω διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εφαρμογή τους καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των πολύπλευρων υποχρεώσεων που επιβάλλουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία. Εξάλλου, πρόσφατα εκδόθηκε η Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2023/1795, της 10ης Ιουλίου 2023, σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Για τους λόγους αυτούς, το εν λόγω Σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όπως κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ, εμβαθύνοντας στην κατανόηση και την πρακτική τους εφαρμογή, για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις.

  • Γενικές Αρχές για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • Οι διαβιβάσεις δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας - Το παράδειγμα της «Privacy Shield» και το ζήτημα των διαβιβάσεων δεδομένων στις ΗΠΑ μετά την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2023/1795, της 10ης Ιουλίου 2023
  • Οι Διαβιβάσεις δεδομένων που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις: Η έννοια των «κατάλληλων εγγυήσεων»
  • Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες - Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κώδικες Δεοντολογίας - Μηχανισμοί Πιστοποίησης, ως βάσεις για τη νομιμότητα των διαβιβάσεων δεδομένων
  • Συμβατικές ρήτρες
  • Παρεκκλίσεις από τις γενικές αρχές διαβιβάσεων δεδομένων
  • Η έως τώρα νομολογία του ΔΕΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνους προστασίας δεδομένων («DPO»), νομικούς συμβούλους, δικηγόρους καθώς και σε πάσης φύσεως εργαζόμενους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20431
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με βάση όλες τις πρόσφατες εξελίξεις

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20431
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Back to Top