Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Βιντεοσκοπημένο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Νομικές Απαιτήσεις - Εντοπισμός και Διαχείριση Κινδύνων
Εισηγητές: Δρ Μυλώση Μ.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 180,00 € Ειδική Τιμή 126,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19254|19255
5 ώρες
Εισηγητές: Δρ Μυλώση Μ.

Το Σεμινάριο επιδιώκει να εξοικειώσει το κοινό με ζητήματα που άπτονται της εκτίμησης αντικτύπου τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη μεθοδολογία της εκτίμησης αντικτύπου, να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να εξεύρουν λύσεις που θα καταστήσουν εφικτή τη συμμόρφωση της εκτίμησης αντικτύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Καν ΕΕ 2016/679).

• Πηγές και είδη κινδύνου για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
• Μεθοδολογία για την εκτίμηση πιθανότητας κινδύνου (case studies)
• Μεθοδολογία για την εκτίμηση σοβαρότητας κινδύνου (case studies)
• Ζητήματα ασφάλειας στις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων: υλισμικό, λογισμικό, κανάλια επικοινωνίας (case studies)
• Ζητήματα ασφάλειας σε έγχαρτα έγγραφα (case studies)
• Προστασία των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού: Μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου-Ειδικά μέτρα για τις αρχές επιβολής νόμου (case studies)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, επιστήμονες πληροφορικής, συμβούλους σε θέματα προστασίας δεδομένων, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στις Αρχές Επιβολής Νόμου.

Δρ Μαρία Μυλώση

Η Δρ. Μαρία Μυλώση, είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2005. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής, της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris 1- Panthéon Sorbonne, από όπου και έλαβε το 2004 δίπλωμα (DESS) στο Δίκαιο του Διαδικτύου (Droit de l' Internet). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από όπου και έλαβε με «άριστα» το Διδακτορικό δίπλωμα το 2014. Toν Νοέμβριο του 2021 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο ως άνω Τμήμα με αντικείμενο μελέτης «Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οι επερχόμενες αλλαγές στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων». Παράλληλα με την ενεργή άσκηση της δικηγορίας, ασχολείται και με τα ακαδημαϊκά τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο δημοσιεύσεων. Διδάσκει ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Δίκαιο Πληροφορικής», «Δίκαιο Διαδικτύου» και «Ηθική και Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης» σε προπτυχιακούς φοιτητές, ενώ παράλληλα διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική και στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης καθώς και στο MSc in Cybersecurity στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εισαγωγή ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση με έμφαση στον τομέα της υγείας και της Οικονομίας. Αρθρογραφεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος σε πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, μεταξύ άλλων και για την επιμόρφωση Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,06%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Δρ Μαρία Μυλώση

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  43645

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top