Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Οι ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και η εφαρμογή τους στην πράξη

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.

Στα άρθρα 44-50 του ΓΚΠΔ προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την κατηγορία επεξεργασιών, που συνιστούν οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Αν και οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προς την πραγματοποίηση των εν λόγω διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εφαρμογή τους καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των πολύπλευρων υποχρεώσεων που επιβάλλουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία. Για τον λόγο αυτό, το εν λόγω Σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όπως κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ, εμβαθύνοντας στην κατανόηση και την πρακτική τους εφαρμογή, για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις.

• Γενικές Αρχές για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

• Οι διαβιβάσεις δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας - Το παράδειγμα της «Privacy Shield» και το ζήτημα των διαβιβάσεων δεδομένων στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του ΔΕΕ "Schrems II"

• Οι Διαβιβάσεις δεδομένων που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις: Η έννοια των «κατάλληλων εγγυήσεων»

• Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες - Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κώδικες Δεοντολογίας - Μηχανισμοί Πιστοποίησης, ως βάσεις για τη νομιμότητα των διαβιβάσεων δεδομένων

• Συμβατικές ρήτρες

• Παρεκκλίσεις από τις γενικές αρχές διαβιβάσεων δεδομένων

• Η έως τώρα νομολογία του ΔΕΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνους προστασίας δεδομένων («DPO»), νομικούς συμβούλους, δικηγόρους καθώς και σε πάσης φύσεως εργαζόμενους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 18123
4 ώρες
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και η εφαρμογή τους στην πράξη

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Κωδ. 18123
4 ώρες
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.
Back to Top