Πέμπτη 25 Μαΐου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις και τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να αναδείξει όλες τις παραμέτρους του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR και εθνικά μέτρα εφαρμογής του GDPR και ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/680, σύμφωνα με τον Ν 4624/2019) και κυρίως την εφαρμογή του στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες εξελίξεις, τόσο νομοθετικές (τροποποιήσεις - αλλαγές μέχρι και τον Ν 5002/2022) όσο και νομολογιακές (ΑΠΔΠΧ και δικαστηρίων). Ο σκοπός είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές του στο ισχύον νομικό πλαίσιο και να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις που προκύπτουν. Συνεπώς, η ενημέρωση, καθοδήγηση και επεξήγηση των νέων διατάξεων και η κριτική προσέγγισή τους αποτελούν πλέον ένα αναγκαίο εφόδιο για τον καθένα μας, ως υποκείμενο δεδομένων, και για όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την ανάγκη συμμόρφωσης προς αυτό.

 • Η διαπλοκή των ρυθμίσεων του GDPR και των εθνικών ρυθμίσεων
  (Ν. 2472/1997, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006, κ.λπ.) με βάση τη
  Γνωμοδότηση 1/2020 της ΑΠΔΠΧ και τη νομολογία του ΣτΕ - Όλες
  οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις μέχρι και τον Ν 5002/2022

 • Οι αρμοδιότητες της ΑΠΔΠΧ και το σύστημα προσφυγών, ευθύνης και
  κυρώσεων σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ

 • Η νομολογία της ΑΠΔΠΧ υπό το καθεστώς του GDPR σχετικά με:
   - τις θεμελιώδεις αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας
   - τις προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας απλών και ευαίσθητων
   δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   - τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τους περιορισμούς τους
   - τις υποχρεώσεις και το πλέγμα των σχέσεων του υπευθύνου επεξεργασίας
   και του εκτελούντος την επεξεργασία

 •  Οι σημαντικότερες πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων
  (ΔΕΕ / ελληνικών δικαστηρίων) για τις προϋποθέσεις νομιμότητας
  επεξεργασίας απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού
  χαρακτήρα

 • Η σημασία των κωδίκων δεοντολογίας και των διαδικασιών
  πιστοποίησης

 • Το σύστημα διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς
  τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως σε Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών, Στελέχη πληροφορικής & επικοινωνιών, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διοικητικά στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production, κ.λπ.), όπως επίσης σε πληθώρα νομικών προσώπων και φορέων (Ασφαλιστικές εταιρίες, Νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα, Φαρμακευτικές επιχειρήσεις, Τράπεζες & Παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Σωματεία και Ιδρύματα, ΜΚΟ).

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19959
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με βάση όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις και τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19959
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Back to Top