Βιντεοσκοπημένο

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (Ν 4738/2020)

Κριτική προσέγγιση στις νέες διατάξεις μετά και τις αλλαγές με τον Ν 4818/2021

Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι ο συμμετέχων να ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και την πρακτική εφαρμογή τους (άρθ. 172 επ. Ν 4738/2020, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4818/2021 – ΦΕΚ Α΄ 124). Θα παρουσιαστούν διεξοδικά οι νέες ρυθμίσεις για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, και σε σχέση με τις πτωχεύσεις μεγάλου αντικειμένου, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στη νέα βασική καινοτομία του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, της απαλλαγής των χρεών. Θα υπάρξει προσέγγιση όλων των ζητημάτων αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου από τη σκοπιά του οφειλέτη, του πιστωτή αλλά και του Συνδίκου της πτώχευσης. Θα γίνει εμβάθυνση στο κείμενο του Νόμου, ενώ έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που αφορούν στην ευθύνη, τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις του Συνδίκου - Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

• Η Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

  - Πεδίο εφαρμογής και προβληματισμοί

  - Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου πολύ μικρής οντότητας (Ν.4308/2014)

  - Ποιοι εντάσσονται κριτήρια ένταξης αξίαπεριουσίας

  - Κατάργηση Ν3869/2010

Ειδικότερες ρυθμίσεις στη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου 

  - Αίτηση Περιεχόμενο Σχετικά που την συνοδεύουν Τρόπος υποβολής

  - Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

  - Αρμόδιο Δικαστήριο

   - Παρέμβαση

  - Έφεση

   - Προληπτικά μέτρα

Διαχειριστές αφερεγγυότητας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ειρηνοδίκες, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας, σε λογιστές και οικονομολόγους που επιθυμούν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής των πελατών τους στις νέες διατάξεις αλλά και σε Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που θα αντιμετωπίσουν τη νέα διαδικασία και επιθυμούν να γνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Σοφία Ι. Αραβοπούλου

H Σοφία Ι. Αραβοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαχειριστής - Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Σ. Αραβοπούλου - Α. Βουκλουτζή - Φ. Σαμψωνίδου Δικηγορική Εταιρεία». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εξειδικεύεται στο Δίκαιο των εταιριών, του πτωχευτικού Δικαίου, είναι Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Α΄ τάξης) του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σημαντική εμπειρία ως Σύνδικος πτώχευσης νομικών και φυσικών προσώπων, ως Εκκαθαρίστρια Ν 3869/2010 και ως Ειδικός Εντολοδόχος σε διαδικασίες Εξυγίανσης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18368
6ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κριτική προσέγγιση στις νέες διατάξεις μετά και τις αλλαγές με τον Ν 4818/2021

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (Ν 4738/2020)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18368
6ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.
Back to Top