Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ισχύον πλαίσιο μετά τη μεταρρύθμιση - Διοικητική και Δικαστική προστασία

Εισηγητές: Νιφόρου Α., Ξυλάκη Π.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αποτυπωθεί το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην επικουρική ασφάλιση μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν 4826/2021. Θα αναλυθούν το οικονομικό σύστημα που διέπει το νέο Ταμείο, οι κανόνες υπαγωγής, οι δυνατότητες παρακολούθησης της ασφάλισης και οι μελλοντικές παροχές. Βασική ενότητα του Σεμιναρίου θα αποτελέσουν οι δυνατότητες διοικητικής και δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης

  • Βασικές αρχές λειτουργίας του κεφαλαιοποιητικού συστήματος
  • Ασφαλιστέα Πρόσωπα ανά Φορέα (υποχρεωτική, προαιρετική υπαγωγή)
  • Η οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
  • Παροχές ΤΕΚΑ
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΤΕΚΑ (έλεγχος υπαγωγής, ΑΠΔ, my ΤΕΚΑ)
  • Διοικητική και δικαστική προστασία των ασφαλισμένων και εργοδοτών
  • Η διαδικασία ενώπιον των ΤΔΕ
  • Η προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια
  • Η αναγκαστική εκτέλεση στην κοινωνική ασφάλιση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, περιστασιακά ή συστηματικά και επιθυμούν να ενημερωθούν για το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά τις μεταρρυθμίσεις με τον Ν 4826/2021 και τη δυνατότητα που παρέχεται εντός του 2023 για αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Παναγιώτα Ξυλάκη

Η Παναγιώτα Ξυλάκη είναι Δικηγόρος, εξειδικευμένη στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αννοβέρου Γερμανίας και Μεταδιδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών με τίτλο «Βιωσιμότητα και οικονομική ελευθερία στην ασφάλιση ασθένειας» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2022) καθώς και «Die Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II” (Peter Lang, 2016).

Αφροδίτη Νιφόρου

Η Αφροδίτη Νιφόρου υπηρετεί στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Νομοθεσίας Διαδοχικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικής Σύνταξης και ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του π. ΕΤΕΑΕΠ. Έχει διατελέσει στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στις «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές» και υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου ιδρύματος. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο στο πλαίσιο της μη τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19821
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Ξυλάκη Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ισχύον πλαίσιο μετά τη μεταρρύθμιση - Διοικητική και Δικαστική προστασία

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19821
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Ξυλάκη Π.
Back to Top