Certified e-learning

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισηγητές: Γκλίναβος Ι.

 

Η κατοχή των κατάλληλων γνώσεων και εργαλείων για τις βασικές πτυχές του εταιρικού δικαίου, των δικαιωμάτων των επενδυτών και τις νομικές συνέπειες της επιλογής διαφορετικών επενδυτικών οδών αποτελεί ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις προοπτικές και ευκαιρίες των στρατηγικών επενδύσεων σε βρετανικές επιχειρήσεις. Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Westminster του Λονδίνου και η Νομική Βιβλιοθήκη ανακοινώνουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα e-learning το οποίο με μέσα από τις 9 διαλέξεις στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με πλούσιες δεξιότητες στον τομέα του δικαίου και των οικονομικών, συμβάλλοντας μέσω casestudies στην παροχή κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

  • Το πρόγραμμα προσφέρει άμεσα ωφέλιμες πληροφορίες αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει βασικές γνώσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τους τύπους επενδύσεων, τα μέσα επένδυσης και τις νομικές συνέπειες της επιλογής διαφορετικών επενδυτικών οδών.
  • Θα κατανοήσει τις φορολογικές επιπτώσεις των διαφόρων επενδυτικών επιλογών.
  • Οι υποψήφιοι επενδυτές σε βρετανικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για τα δεδομένα και τους όρους επενδυτικής λειτουργίας της βρετανικής αγοράς.

Ενότητα 1: Επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις               

a. Αγορά μετοχών και τα δικαιώματα των μετόχων

Είδη επιχειρήσεων. Διαφορές ανάμεσα σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και άλλων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πως γίνεται κάποιος μέτοχος σε ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης; Ποια είναι τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων;

b. Έναρξη εταιρικής λειτουργίας στο Η.Β.

Απαραίτητα στάδια και πιστοποιητικά για την εγγραφή μιας νέας ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Κόστος. Ρόλος και υποχρεώσεις διοικητικού συμβουλίου. Επικοινωνία με τις αρχές.                          

c. Προσωπική και εταιρική φορολογία

Βασικά στοιχεία προσωπικής και εταιρικής φορολογίας στη Βρετανία. Διπλή φορολογία και επιπτώσεις σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.

 

Ενότητα 2: Επενδύσεις στο χρηματιστήριο του Λονδίνου

a. Αγοραπωλησία μετοχών

Εισηγμένες εταιρίες και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η διαδικασία αγοραπωλησίας μετοχών και πρακτικά ζητήματα.  

b. Δικαιώματα μετόχων σε εισηγμένες εταιρίες

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων σε δημόσιες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Εξαγορές και η διαδικασία εξόδου εταιρίας από το χρηματιστήριο

c. Φορολογικό και ελεγκτικό περιβάλλον

Το ελεγκτικό περιβάλλον εισηγμένων εταιριών. Κερδοφορία και φορολογία αγοραπωλησίας και μερισμάτων. Εταιρική φορολογία εισηγμένων εταιριών στη Βρετανία. Θέματα διπλής φορολογίας.

 

Ενότητα 3: Άμεσες επενδύσεις

a. Διαθεσιμότητα κεφαλαίων

Πηγή κεφαλαίων. Οργανική εξέλιξη κερδοφορίας. Τραπεζικός δανεισμός. Προεξόφληση τιμολογίων και επιχειρηματικές/εμπορικές απαιτήσεις τρίτων. Κρυπτονομίσματα.        

b.Επενδύσεις και ασφάλεια

Προστασία πιστωτών. Παρακράτηση κυριότητας κινητών τίτλων. Εγγυήσεις και ασφάλιση ζημιών. Ζητήματα ασφάλειας κρυπτονομισμάτων.

c. Κερδοφορία και φορολογία

Επισκόπηση του Βρετανικού φορολογικού συστήματος. Οι αλλαγές του Brexit και η πολλαπλή φορολόγηση. Φορολόγηση κρυπτονομισμάτων.

Το πρόγραμμα e-learning απευθύνεται σε δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία, νομικό προσωπικό εταιριών, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη του τραπεζικού τομέα, σύμβουλοι επενδύσεων, δημόσιοι υπάλληλοι (διοίκηση, προσωπικό Τράπεζας της Ελλάδος) και φορολογικούς συμβούλους.

Ιωάννης Γκλίναβος

Ο Δρ. Ιωάννης Γκλίναβος είναι ειδικός στους τομείς δικαίου και διεθνούς ανάπτυξης, δικαίου και οικονομικών, και διεθνούς διαιτησίας. Η έρευνά του επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ξένων επενδυτών. Έχει γράψει δύο βιβλία και πολλαπλά άρθρα στον τομέα του δικαίου και της οικονομίας και γράφει συχνά για τον διεθνή τύπο. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά σε εφημερίδες και περιοδικά όπως The Independent, Forbes, Newsweek, καθώς και στα ελληνικά στην HuffPost. Έχοντας διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας, επικεντρώνεται στο ενοχικό και επιχειρηματικό δίκαιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες. Κάθε ενότητα περιέχει 3 διαλέξεις που καλύπτουν βασικές πτυχές του εταιρικού δικαίου, των δικαιωμάτων των επενδυτών, καθώς και μια επισκόπηση των μεθόδων άμεσης χρηματοδότησης, ζητημάτων ασφάλειας και μια συζήτηση περί των φορολογικών επιπτώσεων των επενδύσεων.

  • 9 διαλέξεις συνοδευόμενες από παρουσίαση πρακτικών σεναρίων.
  • Κάθε διάλεξη περιέχει βίντεο, ηχητικά τμήματα στα ελληνικά και ένα σύνολο διαφανειών. Ένα πλήρες πρακτικό θα διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  • Κάθε διάλεξη συνοδεύεται από δύο έγγραφα. Ένα σχεδιασμένο να διαβαστεί πριν την παρακολούθηση της διάλεξης που περιέχει μια περίληψη και τους γνωστικούς στόχους. Το δεύτερο, μετά τη διάλεξη, θα περιέχει ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και μια λίστα ανάγνωσης.
  • Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει ένα διαμορφωτικό τεστ πολλαπλών επιλογών (3 τεστ συνολικά) και ένα έγγραφο που περιέχει τις απαντήσεις για τις ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης που έχουν οριστεί για κάθε διάλεξη.
  • Δυνατότητα επικοινωνίας των συμμετεχόντων σε ένα ελεγχόμενο φόρουμ συζήτησης στο τέλος της κάθε ενότητας.
  • Στο τέλος και των 3 ενοτήτων, ακολουθεί εξέταση με ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επιτυχόντα να ζητήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Westminster.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19889
60 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Γκλίναβος Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 250,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19889
60 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Γκλίναβος Ι.
Back to Top