Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

Επίκαιρες εξελίξεις (Ν 4951/2022), αδειοδότηση, συμμετοχή ΑΠΕ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

Εισηγητές: Τσαρτσάλη Σ., Νέλλας Α.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει μία κατά το δυνατόν ολιστική παρουσίαση του δικαίου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση σε επίκαιρες εξελίξεις του νομικού πλαισίου που άπτεται του εκσυγχρονισμού της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ αλλά και του νομικού πλαισίου συμμετοχής των ΑΠΕ στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υπόψη Σεμιναρίου θα ακολουθηθούν οι εξής βασικοί άξονες, ήτοι: α) παρουσίαση του εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ, με έμφαση στις ρυθμίσεις του πρόσφατου Ν 4951/2022, β) παρουσίαση του πλαισίου συμμετοχής των ΑΠΕ στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας και γ) παρουσίαση βασικών σχετικών νομικών θεμάτων τα οποία εγείρονται και πώς αυτά έχουν τεθεί και σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπιστεί σε επίπεδο νομολογίας.

• Συνοπτική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του εθνικού και ενωσιακού πλαισίου του δικαίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με έμφαση σε εθνικό επίπεδο σε σημαντικά πρόσφατα νομοθετήματα (ιδίως Κλιματικός Νόμος) και σε ενωσιακό επίπεδο στην 4η ενωσιακή δέσμη για την Ενέργεια και στο ισχύον πλαίσιο ενισχύσεων για τις ΑΠΕ.

• Εκσυγχρονισμός της Α’ Φάσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (Ν 4685/2020) και εξέλιξη του οικείου νομικού πλαισίου από τον Ν 4685/2020 μέχρι τον Ν 4951/2022.

• Αναλυτική παρουσίαση του εκσυγχρονισμού της Β’ Φάσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (Ν 4951/2022) – συγκριτική επισκόπηση των αλλαγών σε σχέση με το προϋφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο – καθώς και των λοιπών ρυθμίσεων που σχετίζονται με θέματα ΑΠΕ του ιδίου νόμου (Ν 4951/2022).

• Αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου συμμετοχής των ΑΠΕ στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Βασικά νομικά ζητήματα του υπόψη αντικειμένου μέσα από το παράδειγμα της πρόσφατης νομολογίας.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε: α) νομικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν, συστηματοποιήσουν αλλά και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο των ΑΠΕ, με βάση και τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις αυτού, β) επαγγελματίες (μη νομικούς) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο αντικείμενο ή να διευρύνουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το νομικό πλαίσιο των ΑΠΕ και γ) φοιτητές, κυρίως νομικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή έχουν ξεκινήσει την ενασχόλησή τους με συναφές με το αντικείμενο του Σεμιναρίου γνωστικό κλάδο.

Απόστολος Νέλλας

O Απόστολος Νέλλας είναι Δικηγόρος Αθηνών εξειδικευμένος στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο της Ενέργειας, με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M2 Recherche) στη Γαλλία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προπτυχιακές σπουδές (D.E.U.G en Droit) επίσης στη Γαλλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία αναφορικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα. Είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενώ από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα είναι Διευθυντής Κλάδου Ρυθμιστικών Θεμάτων, Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, ενώ έχει δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

Στέλλα Τσαρτσάλη

Η Στέλλα Τσαρτσάλη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (DEA) στο «Δίκαιο των συμβάσεων» (Σχολή Jean Monnet-Sceaux, University Paris XI) και μεταπτυχιακού διπλώματος στο «Αστικό Δίκαιο» (Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Δικηγόρος από το 1998. Παρέχει νομικές υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα εδώ και 19 χρόνια. Έγινε μέλος της νομικής υπηρεσίας του πρώην Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ) το 2003 και το 2012 της νομικής υπηρεσίας του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε νομικά και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρισμού έχοντας συμμετάσχει σε νομικές ομάδες εργασίας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Διαχειριστών Συστημάτων, εκπροσωπήσει τον ΛΑΓΗΕ ενώπιον αστικών και διοικητικών δικαστηρίων και συμμετάσχει ως μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για νομοθετήματα του τομέα της ενέργειας. Το 2017 ορίστηκε Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του ΛΑΓΗΕ και από τον Αύγουστο του 2018 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19472
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαρτσάλη Σ., Νέλλας Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Επίκαιρες εξελίξεις (Ν 4951/2022), αδειοδότηση, συμμετοχή ΑΠΕ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19472
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαρτσάλη Σ., Νέλλας Α.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top