Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 14,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 14,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16811
Καρεκλάς Ι.

Το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη μονογραφία της Σειράς «Μελέτες Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Δικαίου». Πραγματεύεται την φιλοσοφία την οποίαν παρέδωσε στην οικουμένη ο Μέγιστος Αριστοτέλης. Στόχος είναι, πρώτον, να καταδειχθεί η άρρηκτη διασύνδεση που υφίσταται μεταξύ Φιλοσοφίας του Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ηθικής Φιλοσοφίας. Δεύτερον, να αναλυθούν τα συγκεκριμένα έργα της Νομικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του φιλοσόφου, κατεξοχήν τα Πολιτικά, τα Ηθικά Νικομάχεια και σποραδικώς η Ρητορική, όπου δει. Τρίτον, να αναδειχθούν κάποια ειδικά θέματα που αναλύονται στα Αριστοτελικά έργα.

Η μονογραφία αποτελεί βασικό μελέτημα τόσο για τον προπτυχιακό φοιτητή όσο και για τον μελετητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Πολιτικής Φιλοσοφίας, ο οποίος επιθυμεί να ενδιατρίψει σε εξειδικευμένες πτυχές του αντικειμένου. Ο στοχασμός και η Φιλοσοφία Δικαίου του Αριστοτέλους αποβλέπουν στο να καταστήσουν δυνατό να διακρίνει ο άνθρωπος το δίκαιο από το άδικο, το σχετικό από το απόλυτο, το αντικειμενικό από το αίολο υποκειμενικό, το εφήμερο από το αιώνιο αυτού του κόσμου.

Πρόλογος

Κεφάλαιο Ι: Δικαιοσύνη η διαπνέουσα το Αριστοτελικό φιλοσοφικοδικαιϊκό έργο αρχή

Κεφάλαιο ΙΙ: Αριστοτέλους Πολιτικά: Αρχαίον Φυσικόν Δίκαιον

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Ανάλυση των Αριστοτέλους Πολιτικών

  1.  Η πόλις ως κοινωνία και όλον σύνθετον
  2.  Η δικαιοσύνη και το κοινόν καλόν τ κ τν ν οκ νευ ενός πολιτεύματος     
  3. Ζήτημα της εξουσίας του αρίστου ανδρός εν αντιθέσει προς την εξουσίαν των αρίστων (νόμων)
  4. Πολιτικός και πρακτικός βίος εναντίον βίου διανοήσεως
  5. Η Παιδεία ως βασικός Πυλών των Πολιτικών
  6. Σημεία στα οποία η πολιτική διδασκαλία του Αριστοτέλους αποκλίνει από εκείνη της Πλάτωνος Πολιτείας
  7. Συγκλίσεις της Αριστοτελικής και Πλατωνικής πολιτικής φιλοσοφίας
  8. Ουσιώδεις διαφορές της πολιτικής διδασκαλίας του Πλάτωνος από την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλους
  9. Σχόλια επί της Αριστοτέλους Πολιτείας

Κεφάλαιο IV: Περί Ηθικών Νικομαχείων

Κεφάλαιο V: Η Φιλία ως βασική προϋπόθεση της κοινωνίας

Κεφάλαιο VI: Ο Βίος του ευδαίμονος φιλοσόφου

APPENDIX: Σημείωμα του Guthrie, Καθηγητού Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Cambridge επί του νοήματος της Θεωρίας.

Back to Top