Κωδ. 18255|18256|18257
4 ώρες
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18255|18256|18257
4 ώρες
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.

Ο καθορισμός του προσώπου του εργοδότη είναι κρίσιμος στην πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις κρίσιμες μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του μισθωτού. Σκοπός της παρουσίασης είναι ο ορισμός του προσώπου του εργοδότη ιδίως σε δυσδιάκριτες περιπτώσεις, οι οποίες τελευταίως εμφανίζονται αυξανόμενες στην πράξη.

Έννοια εργοδότη προκύπτουσα από τον ΑΚ
• Αντισυμβαλλόμενος του μισθωτού
• Αξίωση παροχής της εργασίας
• Καταβολή του μισθού εκ μέρους του εργοδότη

Έννοια με περαιτέρω κριτήρια κατά τη νομολογία
• Το πρόσωπο προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία
• Το πρόσωπο που φέρει τους κινδύνους και τις δαπάνες της επιχείρησης
• Το στοιχείο της εξάρτησης

Καθορισμός εργοδότη κατά το ασφαλιστικό δίκαιο

Δυσδιάκριτες μορφές εργοδότη
• Διάσπαση του ενιαίου των παραπάνω κριτηρίων - προέχοντα κριτήρια προς καθορισμό του εργοδότη
• Η περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ομίλων επιχειρήσεων)
 - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 - Χαλαρή αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν νομικών προσώπων αυτών.
 - Καθορισμός εργοδότη
• Εικονικότητα προσώπου εργοδότη

Μεταβίβαση επιχείρησης
• Βασικές έννοιες κατά το Π.Δ. 178/2002
• Διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης
 - Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων
 - Η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών
 - Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από τη νέα επιχείρηση
 - Η μεταβίβαση ή μη της πελατείας
 - Ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση
 - Η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών
• Έκταση ευθύνης παλαιού και νέου εργοδότη για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Δανεισμός μισθωτού
• Γνήσια και μη γνήσια σύμβαση δανεισμού μισθωτού
• Δανεισμός υπηρεσιών μισθωτού μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)
• Άμεσος και έμμεσος εργοδότης
 - Έκταση υποχρεώσεων και ευθύνης εκάστου εξ αυτών για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της εταιρίας
• Κατάχρηση του νομικού προσώπου της εταιρίας στην πράξη
 - Από φυσικά πρόσωπα μετόχους/διοικούντα νομικά πρόσωπα εργοδότη
 - Από νομικά πρόσωπα συνδεδεμένων επιχειρήσεων
• Κανόνας η αυτοτέλεια
• Νομολογιακή διάπλαση της αρχής άρσης της αυτοτέλειας
• Ad hoc έρευνα κάθε περίπτωσης, παράθεση νομολογίας και συγκεκριμένων περιπτώσεων άρσης/μη άρσης
• Αποτέλεσμα άρσης της αυτοτέλειας, περιπτώσεις συνευθύνης των φυσικών/νομικών προσώπων για τις απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασκούν δικαστηριακή πρακτική αλλά και συμβουλευτική δικηγορία σε επιχειρήσεις, σε στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού εταιριών και σε οικονομικούς συμβούλους.

Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Ο Δημήτριος Λαμπρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών (1997), μέλος ΔΣΑ (1999), LLM (UCL, University of London, 2000). Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις εργατικού δικαίου ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ, όπως και με συμβουλευτική δικηγορία στο αντικείμενο του εργατικού δικαίου, παρέχοντες υπηρεσίες σε εργαζομένους και σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπως και σε εργοδοτικούς φορείς.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top