Κωδ. 18255|18256|18257
4 ώρες
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18255|18256|18257
4 ώρες
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.

Ο καθορισμός του προσώπου του εργοδότη είναι κρίσιμος στην πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις κρίσιμες μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του μισθωτού. Σκοπός της παρουσίασης είναι ο ορισμός του προσώπου του εργοδότη ιδίως σε δυσδιάκριτες περιπτώσεις, οι οποίες τελευταίως εμφανίζονται αυξανόμενες στην πράξη.

Έννοια εργοδότη προκύπτουσα από τον ΑΚ
• Αντισυμβαλλόμενος του μισθωτού
• Αξίωση παροχής της εργασίας
• Καταβολή του μισθού εκ μέρους του εργοδότη

Έννοια με περαιτέρω κριτήρια κατά τη νομολογία
• Το πρόσωπο προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία
• Το πρόσωπο που φέρει τους κινδύνους και τις δαπάνες της επιχείρησης
• Το στοιχείο της εξάρτησης

Καθορισμός εργοδότη κατά το ασφαλιστικό δίκαιο

Δυσδιάκριτες μορφές εργοδότη
• Διάσπαση του ενιαίου των παραπάνω κριτηρίων - προέχοντα κριτήρια προς καθορισμό του εργοδότη
• Η περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ομίλων επιχειρήσεων)
 - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 - Χαλαρή αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν νομικών προσώπων αυτών.
 - Καθορισμός εργοδότη
• Εικονικότητα προσώπου εργοδότη

Μεταβίβαση επιχείρησης
• Βασικές έννοιες κατά το Π.Δ. 178/2002
• Διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης
 - Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων
 - Η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών
 - Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από τη νέα επιχείρηση
 - Η μεταβίβαση ή μη της πελατείας
 - Ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση
 - Η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών
• Έκταση ευθύνης παλαιού και νέου εργοδότη για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Δανεισμός μισθωτού
• Γνήσια και μη γνήσια σύμβαση δανεισμού μισθωτού
• Δανεισμός υπηρεσιών μισθωτού μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)
• Άμεσος και έμμεσος εργοδότης
 - Έκταση υποχρεώσεων και ευθύνης εκάστου εξ αυτών για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της εταιρίας
• Κατάχρηση του νομικού προσώπου της εταιρίας στην πράξη
 - Από φυσικά πρόσωπα μετόχους/διοικούντα νομικά πρόσωπα εργοδότη
 - Από νομικά πρόσωπα συνδεδεμένων επιχειρήσεων
• Κανόνας η αυτοτέλεια
• Νομολογιακή διάπλαση της αρχής άρσης της αυτοτέλειας
• Ad hoc έρευνα κάθε περίπτωσης, παράθεση νομολογίας και συγκεκριμένων περιπτώσεων άρσης/μη άρσης
• Αποτέλεσμα άρσης της αυτοτέλειας, περιπτώσεις συνευθύνης των φυσικών/νομικών προσώπων για τις απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασκούν δικαστηριακή πρακτική αλλά και συμβουλευτική δικηγορία σε επιχειρήσεις, σε στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού εταιριών και σε οικονομικούς συμβούλους.

Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Ο Δημήτριος Λαμπρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών (1997), μέλος ΔΣΑ (1999), LLM (UCL, University of London, 2000). Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις εργατικού δικαίου ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ, όπως και με συμβουλευτική δικηγορία στο αντικείμενο του εργατικού δικαίου, παρέχοντες υπηρεσίες σε εργαζομένους και σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπως και σε εργοδοτικούς φορείς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top