Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.

Ο καθορισμός του προσώπου του εργοδότη είναι κρίσιμος στην πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις κρίσιμες μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του μισθωτού. Σκοπός της παρουσίασης είναι ο ορισμός του προσώπου του εργοδότη ιδίως σε δυσδιάκριτες περιπτώσεις, οι οποίες τελευταίως εμφανίζονται αυξανόμενες στην πράξη.

Έννοια εργοδότη προκύπτουσα από τον ΑΚ
• Αντισυμβαλλόμενος του μισθωτού
• Αξίωση παροχής της εργασίας
• Καταβολή του μισθού εκ μέρους του εργοδότη

Έννοια με περαιτέρω κριτήρια κατά τη νομολογία
• Το πρόσωπο προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία
• Το πρόσωπο που φέρει τους κινδύνους και τις δαπάνες της επιχείρησης
• Το στοιχείο της εξάρτησης

Καθορισμός εργοδότη κατά το ασφαλιστικό δίκαιο

Δυσδιάκριτες μορφές εργοδότη
• Διάσπαση του ενιαίου των παραπάνω κριτηρίων - προέχοντα κριτήρια προς καθορισμό του εργοδότη
• Η περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ομίλων επιχειρήσεων)
 - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 - Χαλαρή αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν νομικών προσώπων αυτών.
 - Καθορισμός εργοδότη
• Εικονικότητα προσώπου εργοδότη

Μεταβίβαση επιχείρησης
• Βασικές έννοιες κατά το Π.Δ. 178/2002
• Διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης
 - Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων
 - Η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών
 - Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από τη νέα επιχείρηση
 - Η μεταβίβαση ή μη της πελατείας
 - Ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση
 - Η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών
• Έκταση ευθύνης παλαιού και νέου εργοδότη για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Δανεισμός μισθωτού
• Γνήσια και μη γνήσια σύμβαση δανεισμού μισθωτού
• Δανεισμός υπηρεσιών μισθωτού μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)
• Άμεσος και έμμεσος εργοδότης
 - Έκταση υποχρεώσεων και ευθύνης εκάστου εξ αυτών για απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της εταιρίας
• Κατάχρηση του νομικού προσώπου της εταιρίας στην πράξη
 - Από φυσικά πρόσωπα μετόχους/διοικούντα νομικά πρόσωπα εργοδότη
 - Από νομικά πρόσωπα συνδεδεμένων επιχειρήσεων
• Κανόνας η αυτοτέλεια
• Νομολογιακή διάπλαση της αρχής άρσης της αυτοτέλειας
• Ad hoc έρευνα κάθε περίπτωσης, παράθεση νομολογίας και συγκεκριμένων περιπτώσεων άρσης/μη άρσης
• Αποτέλεσμα άρσης της αυτοτέλειας, περιπτώσεις συνευθύνης των φυσικών/νομικών προσώπων για τις απαιτήσεις από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασκούν δικαστηριακή πρακτική αλλά και συμβουλευτική δικηγορία σε επιχειρήσεις, σε στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού εταιριών και σε οικονομικούς συμβούλους.

Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Ο Δημήτριος Λαμπρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών (1997), μέλος ΔΣΑ (1999), LLM (UCL, University of London, 2000). Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις εργατικού δικαίου ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ, όπως και με συμβουλευτική δικηγορία στο αντικείμενο του εργατικού δικαίου, παρέχοντες υπηρεσίες σε εργαζομένους και σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπως και σε εργοδοτικούς φορείς.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18255
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18255
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λαμπρόπουλος Δ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top