Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17781
Δετσαρίδης Χ., Κοφίνης Σ.
Το έργο «Ο Κώδικας Μετανάστευσης & ο Κώδικας Ιθαγένειας» παρουσιάζει όλο το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη μετανάστευση και την ιθαγένεια στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νομικούς της πράξης (δικηγόρους αλλά και δικαστές) είναι ότι παρατίθενται και οι πλέον σημαντικές συναφείς διατάξεις νόμων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και οι κρισιμότερες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των κωδίκων. Της παράθεσης των νομοθετικών κειμένων προηγείται εκτενές εισαγωγικό σημείωμα από το οποίο ο αναγνώστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχρονική νομοθετική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και της χορήγησης ιθαγένειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις καινοτομίες που εισήχθησαν με τον Κώδικα Μετανάστευσης και τα μετέπειτα νομοθετήματα που τον τροποποιούν.
EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η μετανάστευση ως σύγχρονο πρόβλημα και ο Ν 4251/2014 Σελ. 1
2. Η θέση του αλλοδαπού στο εθνικό νομικό περιβάλλον Σελ. 5
α) Η έννοια του αλλοδαπού Σελ. 5
β) Η συνταγματική προστασία των αλλοδαπών Σελ. 8
γ) Ειδικότερα η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 Σ. Σελ. 14
3. Η αντιμετώπιση του αλλοδαπού από τον ενωσιακό νομοθέτη Σελ. 17
4. Ο Κώδικας Μετανάστευσης - Δομή και καινοτομίες Σελ. 24
α) Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες πριν από το Ν 4251/2014 Σελ. 24
β) Ο N 4251/2014 και τα χαρακτηριστικά του Σελ. 28
γ) Οι ειδικότερες διατάξεις του νόμου Σελ. 34
δ) Κριτική προσέγγιση ορισμένων κρίσιμων διατάξεων του νόμου Σελ. 38
5. Σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Σελ. 43
6. Καταλήγοντας σε συμπέρασμα Σελ. 48
[1] Ν 4251/2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Άρθρο 1 – Ορισμοί Σελ. 51
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 63
Άρθρο 3 – Σημεία εισόδου - εξόδου - Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου Σελ. 67
Άρθρο 4 – Άρνηση εισόδου Σελ. 68
Άρθρο 5 – Θεώρηση εισόδου Σελ. 71
Άρθρο 6 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής Σελ. 73
Άρθρο 7 – Κατηγορίες αδειών διαμονής Σελ. 75
Άρθρο 8 – Χορήγηση Άδειας Διαμονής Σελ. 78
Άρθρο 9 – Ανανέωση Άδειας Διαμονής Σελ. 80
Άρθρο 10 – Διαδικασία Επιδόσεων Σελ. 81
Άρθρο 11 – Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία Σελ. 83
Άρθρο 12 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία Σελ. 84
Άρθρο 13 – Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία Σελ. 86
Άρθρο 13α – Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία Σελ. 90
Άρθρο 14 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες Σελ. 92
Άρθρο 15 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία Σελ. 93
Άρθρο 16 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα Σελ. 94
Άρθρο 17 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού Σελ. 106
Άρθρο 18 – Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου Σελ. 109
Άρθρο 19Α – Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Σελ. 123
Άρθρο 20 – Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής Σελ. 128
Άρθρο 21 – Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 136
Άρθρο 21Α – Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας Σελ. 139
Άρθρο 21Β – Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων Σελ. 141
Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 143
Άρθρο 23 – Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 144
Άρθρο 24 – Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής Σελ. 145
Άρθρο 25 – Διαδικαστικές εγγυήσεις Σελ. 146
Άρθρο 26– Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις Σελ. 148
Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων Σελ. 150
Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις Σελ. 151
Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις Σελ. 154
Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις Σελ. 155
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 160
Άρθρο 31Α – Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας Σελ. 161
Άρθρο 32 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία Σελ. 162
Άρθρο 33 – Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών Σελ. 163
Άρθρο 34 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών Σελ. 165
Άρθρο 35 – Κινητικότητα σπουδαστών Σελ. 166
Άρθρο 36 – Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών Σελ. 169
Άρθρο 37 – Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονή σε φοιτητές α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. Σελ. 169
Άρθρο 38 – Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία Σελ. 171
Άρθρο 39 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία Σελ. 173
Άρθρο 40 – Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία Σελ. 173
Άρθρο 41 – Παραμονή σπουδαστών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα - Δικαιώματα και υποχρεώσεις σπουδαστών και εθελοντών - Στατιστικά Σελ. 174
Άρθρο 44 – Επαγγελματική κατάρτιση Σελ. 177
Άρθρο 45 – Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα Σελ. 179
Άρθρο 46 – Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές Σελ. 179
Άρθρο 47 – Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Σελ. 179
Άρθρο 48 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους Σελ. 180
Άρθρο 49 – Προθεσμία περίσκεψης Σελ. 181
Άρθρο 50 – Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους Σελ. 182
Άρθρο 51 – Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης Σελ. 182
Άρθρο 52 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 183
Άρθρο 53 – Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής Σελ. 183
Άρθρο 54 – Δικαιώματα Σελ. 184
Άρθρο 55 – Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής Σελ. 184
Άρθρο 56 – Αλλαγή σκοπού διαμονής Σελ. 184
Άρθρο 57 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 185
Άρθρο 58 – Ευνοϊκότερες διατάξεις Σελ. 186
Άρθρο 59 – Έγκριση ερευνητικού οργανισμού Σελ. 186
Άρθρο 60 – Σύμβαση υποδοχής Σελ. 188
Άρθρο 61 – Προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή Σελ. 190
Άρθρο 62 – Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή Σελ. 192
Άρθρο 63 – Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή Σελ. 192
Άρθρο 64 – Κινητικότητα ερευνητών Σελ. 193
Άρθρο 64Α – Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών Σελ. 197
Άρθρο 65 – Απόρριψη, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής Σελ. 198
Άρθρο 66 – Παραμονή με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα – Δικαιώματα και υποχρεώσεις – Στατιστικά Σελ. 199
Άρθρο 67 – Διδασκαλία - Ίση μεταχείριση Σελ. 201
Άρθρο 69 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 202
Άρθρο 70 – Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση Σελ. 203
Άρθρο 71 – Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης Σελ. 204
Άρθρο 72 – Χορήγηση της άδειας διαμονής Σελ. 205
Άρθρο 73 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 206
Άρθρο 74 – Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 206
Άρθρο 75 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας Σελ. 207
Άρθρο 76 – Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 208
Άρθρο 80 – Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα Σελ. 210
Άρθρο 81 – Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών Σελ. 210
Άρθρο 82 – Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα Σελ. 211
Άρθρο 83 – Μόνιμη διαμονή Σελ. 213
Άρθρο 84 – Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα Σελ. 214
Άρθρο 85 – Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας Σελ. 216
Άρθρο 86 – Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής Σελ. 217
Άρθρο 87 – Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών Σελ. 218
Άρθρο 88 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 218
Άρθρο 89 – Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 219
Άρθρο 90 – Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 221
Άρθρο 91 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 223
Άρθρο 92 – Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας Σελ. 223
Άρθρο 93 – Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 223
Άρθρο 94 – Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 224
Άρθρο 95 – Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή Σελ. 225
Άρθρο 96 – Δικαίωμα προσφυγής Σελ. 226
Άρθρο 97 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 226
Άρθρο 98 – Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 228
Άρθρο 99 – Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 230
Άρθρο 100 – Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας Σελ. 231
Άρθρο 101 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα Σελ. 232
Άρθρο 102 – Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής Σελ. 232
Άρθρο 103 – Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 234
Άρθρο 104 – Σημείο επαφής Σελ. 234
Άρθρο 105 – Ειδικές διατάξεις Σελ. 235
Άρθρο 107 – Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 235
Άρθρο 109 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 237
Άρθρο 110 – Ευνοϊκότερες διατάξεις Σελ. 239
Άρθρο 111 – Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής Σελ. 240
Άρθρο 112 – Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 242
Άρθρο 113 – Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» Σελ. 242
Άρθρο 114 – Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» Σελ. 243
Άρθρο 115 – Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» Σελ. 244
Άρθρο 116 – Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» Σελ. 244
Άρθρο 117 – Πρόσβαση στην αγορά εργασίας Σελ. 245
Άρθρο 118 – Προσωρινή ανεργία Σελ. 246
Άρθρο 119 – Ίση μεταχείριση Σελ. 246
Άρθρο 120 – Μέλη της οικογένειας Σελ. 248
Άρθρο 121 – Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ» Σελ. 249
Άρθρο 122 – Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ Σελ. 250
Άρθρο 123 – Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα Σελ. 252
Άρθρο 124 – Σημείο επαφής Σελ. 253
Άρθρο 126 – Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 254
Άρθρο 127Α – Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης Σελ. 256
Άρθρο 127Β – Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός Ε.Ε. Σελ. 261
Άρθρο 127Γ – Κοινές ρυθμίσεις Σελ. 264
Άρθρο 127Δ – Δικαιώματα ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 267
Άρθρο 127Ε – Στατιστικές Σελ. 268
Άρθρο 127ΣΤ – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 269
Άρθρο 127Ζ – Προσωρινή διαμονή - Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου Σελ. 270
Άρθρο 127Η – Έγκριση φορέων υποδοχής ασκούμενων Σελ. 273
Άρθρο 127Θ – Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση - Διαδικαστικές εγγυήσεις Σελ. 274
Άρθρο 127Ι – Δικαιώματα ασκούμενων – Πρόσβαση σε πληροφορίες, στατιστικά Σελ. 276
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 128 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 277
Άρθρο 129 – Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης Σελ. 277
Άρθρο 130 – Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης Σελ. 278
Άρθρο 132 – Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων Σελ. 279
Άρθρο 133 – Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου Σελ. 281
Άρθρο 134 – Επιτροπές Σελ. 281
Άρθρο 135 – Εποπτεία εφαρμογής Σελ. 283
Άρθρο 136 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις Σελ. 284
Άρθρο 137 – Κωδικοποίηση Σελ. 288
Άρθρο 139 – Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις Σελ. 296
Άρθρο 148 – Έναρξη ισχύος Σελ. 297
[2] Ν 3386/2005
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης Σελ. 299
Άρθρο 77 – Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης Σελ. 301
Άρθρο 78 – Αναστολή απέλασης Σελ. 302
Άρθρο 78A – Προστασία από την απέλαση Σελ. 302
Άρθρο 80 – Δαπάνες απέλασης Σελ. 302
Άρθρο 81 – Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών Σελ. 303
Άρθρο 82 – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί Σελ. 304
Άρθρο 83 – Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα Σελ. 305
[...]
Άρθρο 89 – Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής Σελ. 306
[3] Ν 3907/2011
Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 16 – Σκοπός Σελ. 309
Άρθρο 17 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 310
Άρθρο 18 – Ορισμοί Σελ. 310
Άρθρο 19 – Ευνοϊκότερες διατάξεις Σελ. 312
Άρθρο 20 – Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας Σελ. 312
Άρθρο 21 – Απόφαση Επιστροφής Σελ. 313
Άρθρο 22 – Οικειοθελής αναχώρηση Σελ. 314
Άρθρο 23 – Απομάκρυνση Σελ. 315
Άρθρο 24 – Αναβολή της απομάκρυνσης Σελ. 316
Άρθρο 25 – Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 317
Άρθρο 26 – Απαγόρευση εισόδου Σελ. 317
Άρθρο 27 – Τύπος Σελ. 318
Άρθρο 28 – Ένδικα βοηθήματα Σελ. 319
Άρθρο 29 – Εγγυήσεις εν όψει της επιστροφής Σελ. 320
Άρθρο 30 – Κράτηση Σελ. 320
Άρθρο 31 – Όροι κράτησης Σελ. 322
Άρθρο 32 – Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών Σελ. 323
Άρθρο 33 – Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Σελ. 323
Άρθρο 34 – Επανεισδοχή Σελ. 324
Άρθρο 35 – Ρύθμιση θεμάτων επιστροφών Σελ. 324
Άρθρο 36 – Ρύθμιση θεμάτων οικειοθελούς αναχώρησης Σελ. 325
Άρθρο 37 – Ρύθμιση θεμάτων απομάκρυνσης Σελ. 326
Άρθρο 38 – Ρύθμιση θεμάτων απαγόρευσης εισόδου Σελ. 328
Άρθρο 39 – Εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 328
Άρθρο 40 – Επιστροφή υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε. και μελών των οικογενειών τους, καθώς και μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη Σελ. 329
Άρθρο 41 – Προστασία από την επιστροφή Σελ. 329
[4] Ν 3284/2004
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο πρώτο Σελ. 331
ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ι. Αυτοδίκαια, με τη γέννηση
Άρθρο 1Α – Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα Σελ. 332
Άρθρο 1Β – Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα Σελ. 335
ΙΙ. Με αναγνώριση
ΙΙΙ. Με υιοθεσία
ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις
V. Με πολιτογράφηση
Άρθρο 5 – Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Σελ. 339
Άρθρο 5Α – Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Σελ. 343
Άρθρο 5Β – Λόγοι ασφαλείας Σελ. 346
Άρθρο 6 – Δικαιολογητικά πολιτογράφησης Σελ. 347
Άρθρο 7 – Διαδικασία πολιτογράφησης Σελ. 348
Άρθρο 7Β – Περιπτώσεις παραπομπής στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας Σελ. 351
Άρθρο 8 – Απόφαση πολιτογράφησης - Αιτιολόγηση Σελ. 351
Άρθρο 9 – Ορκωμοσία Σελ. 352
Άρθρο 10 – Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Σελ. 353
Άρθρο 11 – Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου Σελ. 354
Άρθρο 12 – Επιτροπή Πολιτογράφησης Σελ. 354
Άρθρο 13 – Τιμητική πολιτογράφηση Σελ. 356
Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας
ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως
ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης
IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους
V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό
VI. Aπώλεια με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα
Άρθρο 25 – Αρμοδιότητα επί θεμάτων Ιθαγένειας Σελ. 362
Άρθρο 26 – Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού Ιθαγένειας Σελ. 363
Άρθρο 26Α – Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας Σελ. 364
Άρθρο 27 – Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας Σελ. 365
Άρθρο 28 – Συμβούλιο Ιθαγένειας Σελ. 365
Άρθρο 31 – Προθεσμίες Σελ. 367
Άρθρο 34 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 368
Άρθρο 35 – Διατηρούμενες διατάξεις Σελ. 369
Άρθρο δεύτερο Σελ. 369
[5] ΚΥΑ 30825/2014
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4251/2014
Άρθρο 1 – ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Σελ. 371
Άρθρο 3 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Σελ. 434
Άρθρο 4 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 441
Άρθρο 5 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 443
Άρθρο 6 – ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Σελ. 444
[6] ΚΥΑ 51738/2014
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων
[7] KYA 53821/2014
Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς
[8] ΚΥΑ 18951/2018
Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν 4540/2018 (91 Α)
[9] ΕγκΥπΕσωτΔιοικΑνασυγκρ 42/ΑΠ οικ. 78729/15/7.12.2015
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 4332/2015
[10] ΕγκΥΜΕΠΟ 26/ΑΠ οικ. 52865/16/23.12.2016
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13A του Ν 4251/2014
Back to Top