Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4842 ΚΑΙ 4855/2021

Παρουσίαση των τροποποιήσεων και των θεωρητικών / πρακτικών προεκτάσεών τους

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18534
Ρεντούλης Π.

Στο έργο «Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας μετά τους Ν 4842 και 4855/2021» παρατίθενται οι κυρίως τεχνικές, πλην, όμως, σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τους ανωτέρω νόμους στη διαγνωστική διαδικασία και την αναγκαστική εκτέλεση.
Σκοπός της μονογραφίας είναι αφενός να παρουσιάσει τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν στον ΚΠολΔ και αφετέρου να προβεί και σε μία πρώτη αποτίμηση των προεκτάσεων που ενδέχεται να έχουν οι ως άνω τροποποιήσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Η παρουσίαση αυτών των τροποποιήσεων γίνεται θεματικά, αλλά έχει καταβληθεί προσπάθεια να ακολουθηθεί όσο το δυνατόν και η σειρά των τροποποιηθέντων άρθρων του ΚΠολΔ, ώστε να είναι ευχερέστερη η αναζήτηση και η παρακολούθησή τους από τον αναγνώστη.
Όλη η ως άνω προσπάθεια συμπυκνώνεται σχηματικά σε Παράρτημα με πίνακες, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά:
• η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων
• οι νέες διαδικαστικές ροές που προκύπτουν τόσο στη διαγνωστική διαδικασία όσο και στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο σε θεωρητικούς όσο και σε εφαρμοστές του δικαίου (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, ακόμα και φοιτητές νομικής).

Πρόλογος XI

Πίνακας αρκτικόλεξων & συντομογραφιών XVII

Πίνακας βιβλιογραφίας XIX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1. Τα γενικά χαρακτηριστικά των νέων τροποποιήσεων 1

1.2. Η επίδραση της COVID-19 και των νέων τεχνολογικών
δυνατοτήτων 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι μεταβατικές διατάξεις

2.1. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4842/2021 4

2.2. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4855/2021 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τροποποιήσεις στις γενικές διατάξεις

3.1. Συγκρότηση μονομελών πρωτοδικείων ως δευτεροβαθμίων δικαστηρίων 7

3.2. Η πρότυπη (πιλοτική) δίκη 8

3.3. Στοιχεία και ηλεκτρονική υποβολή και επίδοση δικογράφων 14

3.4. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων 16

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τροποποιήσεις στη διαδικασία ενώπιον
των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων

4.1. Τροποποιήσεις ανεξαρτήτως διαδικασίας 17

4.1.1. Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου 17

4.1.2. Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων με ηλεκτρονικό μήνυμα 17

4.1.3. Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο 19

4.1.4. Παράσταση με δήλωση 21

4.1.5. Επανάληψη της συζήτησης 21

4.1.6. Ματαίωση της συζήτησης 22

4.1.7. Έκδοση οριστικής απόφασης 26

4.1.8. Μάρτυρες και ένορκες βεβαιώσεις 27

4.2. Τροποποιήσεις στην τακτική διαδικασία 31

4.2.1. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων, αποδεικτικών μέσων
και προσθήκης 31

4.2.2. Η συμπλήρωση της έλλειψης της δικαστικής πληρεξουσιότητας 35

4.2.3. Το ζήτημα της επίδοσης στην αλλοδαπή 37

4.2.4. Οψιγενείς και παραχρήμα αποδεικνυόμενοι ισχυρισμοί 39

4.2.5. Κλήση για ορισμό νέας συζήτησης 41

4.2.6. Διάταξη περί αποδείξεων 45

4.3. Τροποποιήσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών 47

4.4. Τροποποιήσεις στις ειδικές διαδικασίες 52

4.4.1. Τροποποιήσεις στο άρθρο 591 ΚΠολΔ 52

4.4.2. Τροποποιήσεις στις διαταγές πληρωμής και αποδόσεως μισθίου 56

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τροποποιήσεις στα ένδικα μέσα

5.1. Προσθήκη προσεπικληθέντων στους ενεργητικά
νομιμοποιούμενους 59

5.2. Τροποποιήσεις στην ανακοπή ερημοδικίας 60

5.3. Τροποποιήσεις στην έφεση 61

5.4. Τροποποιήσεις στην αναψηλάφηση 63

5.5. Τροποποιήσεις στην αναίρεση 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Τροποποιήσεις στα ασφαλιστικά μέτρα

6.1. Απόρριψη της αιτήσεως σε περίπτωση αναρμοδιότητας 66

6.2. Τροποποιήσεις στην εγγραφή και άρση προσημειώσεως 66

6.3. Ισχύς προσωρινής διαταγής σε περίπτωση αναβολής 67

6.4. Αποσαφήνιση δικαστηρίου κυρίας δίκης 68

6.5. Τροποποιήσεις στα άρθρα 686 και 691 ΚΠολΔ 68

6.6. Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση 70

6.7. Επιδόσεις στη συντηρητική κατάσχεση κινητών 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τροποποιήσεις στην εκουσία δικαιοδοσία

7.1. Παράσταση με δήλωση στον δεύτερο βαθμό 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Τροποποιήσεις στη διαιτησία

8.1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους διαιτητικής ρήτρας 74

8.2. Υπογραφή και κατάθεση διαιτητικής απόφασης
με ηλεκτρονικά μέσα 74


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση

9.1. Ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Ανακοπή 936 ΚΠολΔ - Εκτελεστικές δίκες 75

9.2. Αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας 77

9.3. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με τέκνο 82

9.4. Τροποποιήσεις στην κατάσχεση 86

9.4.1. Στην κατάσχεση κινητών 86

9.4.2. Στην κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών 89

9.4.3. Στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου 91

9.5. Τροποποιήσεις στον πλειστηριασμό 98

9.5.1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού 98

9.5.2. Η από κοινού πλειοδοσία 103

9.5.3. Η διάρκεια του πλειστηριασμού 105

9.5.4. Ο πλειστηριασμός υποκείμενων σε φθορά ευπαθών προϊόντων 107

9.5.5. Καταβολή της εγγύησης και δημόσια κατάθεση
του πλειστηριάσματος 108

9.5.6. Οι τροποποιήσεις στο άρθρο 966 ΚΠολΔ 109

9.5.7. Προθεσμία δημοσίευσης συνέχισης πλειστηριασμού - Ανακοπή
κατ’ αυτής 113

9.5.8. Ζητήματα από τη μίσθωση του κατασχεθέντος ακινήτου 113

9.5.9. Η τροποποίηση του άρθρου 1018 ΚΠολΔ 116

9.6. Τροποποιήσεις στην αναγγελία δανειστών 117

9.7. Τροποποιήσεις στην κατάταξη δανειστών 118

 

Παράρτημα πινάκων 123

Αλφαβητικό ευρετήριο 143

Back to Top