Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν 4887/2022) – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Η χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων: Από την ένταξη έως την αποπληρωμή
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19388
5 ώρες
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει συστηματική παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν 4887/2022) ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει βασικό πυλώνα και σταθερό εργαλείο χρηματοδοτικών ευκαιριών για νέες επενδύσεις με αναπτυξιακό πρόσημο, ενώ παράλληλα θα γίνει έκθεση του νέου κανονιστικού πλαισίου υπό το πρίσμα της συνολικής εργαλειοθήκης ενισχύσεων (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης). Ομοίως θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επενδυτικής πρότασης σε καθεστώς χρηματοδότησης, θα αναλυθούν οι κανόνες που διέπουν την υλοποίηση των επενδύσεων με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση και την τελική αποπληρωμή των δικαιούχων, ενώ θα επισημανθούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση αλλά και μετά το τέλος του προγράμματος. Έμφαση θα δοθεί στη διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με αξιοποίηση των πορισμάτων της συναφούς νομολογίας από το προϊσχύον δίκαιο.
 • Σκοπός και αντικείμενο του αναπτυξιακού νόμου
 • Βασικές έννοιες
 • Συναφείς κανόνες του ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων
 • Ποια επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
  (γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής)
 • Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων
 • Είδη ενισχύσεων
 • Προσδιορισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών
 • Χρηματοδοτικό σχήμα (ανώτατα ποσά ενίσχυσης, προσδιορισμός
  έντασης ενίσχυσης)
 • Διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης: από την αίτηση έως
  την έκδοση απόφασης ένταξης
 • Δυνατότητα σώρευσης ενισχύσεων από περισσότερες πηγές
  χρηματοδότησης
 • Δυνατότητα τροποποιήσεων κατά την υλοποίηση των επενδυτικών
  σχεδίων
 • Υποχρεώσεις των δικαιούχων
 • Κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων
 • Παρουσίαση των επιμέρους καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Δικηγόρους που ασχολούνται με έργα κρατικών ενισχύσεων,
• Συμβούλους επιχειρήσεων,
• Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που υλοποιούν Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

Μιχάλης Ροδόπουλος

Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα, στους τομείς Αστικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (2011), ενώ έχει επιμεληθεί από κοινού με τον Καθηγητή Β. Χριστιανό το συλλογικό έργο «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (2020). Συμμετείχε επίσης στο συλλογικό έργο: «Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρον ερμηνεία» του Καθηγητή Β. Χριστιανού (2012), καθώς και στο επίσης συλλογικό έργο: «Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων» του ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ (2013) υπό την επιμέλεια της Ε. Μουαμελετζή. Έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά, καθώς και σε θέματα τρέχουσας νομικής και πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας στον ηλεκτρονικό και περιοδικό Tύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υποστηρίζει νομικά επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε θέματα εταιρικού, ενωσιακού και διοικητικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0.24% Paste το παρακάτω

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: %%

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  %%

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top