Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η ριζική αναμόρφωση με τον Ν 5104/2024
Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.

Το Σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τον συμμετέχοντα να κατανοήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον ΚΦΔ και θα τον ενημερώσει για τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στον νέο ΚΦΔ, μετά την αναμόρφωσή του με τον Ν 5104/2024. Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν οι νέες ρυθμίσεις σε σχέση με τον προϊσχύοντα Ν 4987/2022. Συνεπώς, από την παρουσίαση και την ανάλυση των διατάξεων, ο συμμετέχων θα αποκτήσει τις γνώσεις ή θα εμπλουτίσει τις υπάρχουσες γνώσεις του σε θέματα σχετικά με τον ΚΦΔ, για την καλύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των φορολογικών υποθέσεων του.

• Κατ’ άρθρο παρουσίαση του νέου ΚΦΔ
• Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ΚΦΔ, μετά τον Ν 5104/2024
• Παρουσίαση των βασικών αλλαγών στα άρθρα που αφορούν ζητήματα όπως:
     ▶ κοινοποίηση πράξεων επιβολής φόρου και προστίμων,
     ▶ ορισμό φορολογικού εκπροσώπου για φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής,
     ▶ έναρξη και μεταβολές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταβολή εγγύησης,
     ▶ χρόνο υποβολής φορολογικών δηλώσεων,
     ▶ διαδικασία και διάρκεια φορολογικού ελέγχου, είδη φορολογικού ελέγχου, κοινοποίηση εντολής ελέγχου, επανέλεγχος,
         νέα στοιχεία,
     ▶ νέα είδη προσδιορισμού του φόρου,
     ▶ παραγραφή,
     ▶ επιστροφή φόρου,
     ▶ κυρώσεις,
     ▶ νέα διαδικασία για την αμφισβήτηση πράξης προσδιορισμού φόρου
• Τι ισχύει μετά την αναμόρφωση του ΚΦΔ στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου
•  Πότε μπορεί ο φορολογούμενος να αποδεχτεί το αποτέλεσμα του ελέγχου με αντίστοιχη μείωση των επιβληθέντων
   προστίμων

• Πότε μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να προβεί σε οίκοθεν προσδιορισμό φόρου
• Παρουσίαση των νέων διατάξεων για τις κυρώσεις του ΚΦΔ
• Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί σχετικά με τον ΚΦΔ

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, οικονομολόγους, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, και γενικότερα σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα επίκαιρα ζητήματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει μετά τον Ν 5104/2024.

Χαρά Λιβιτσάνου

Η Χαρά Λιβιτσάνου είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και διπλώματος Φορολογικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει σε διάφορες διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Στο παρελθόν είχε εργασθεί ως δικηγόρος. Στα χρόνια υπηρεσίας της έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε ομάδες εργασίας και σε άλλες επιτροπές για φορολογικά και εν γένει αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Είναι εισηγήτρια σε συνέδρια, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια φορολογικού δικαίου και έχει συμμετάσχει σε συλλογικό έργο για την ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20842| 20843| 20844
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ριζική αναμόρφωση με τον Ν 5104/2024

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20842| 20843| 20844
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Λιβιτσάνου Χ.
Back to Top