Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής και η αποτίμηση των νέων διατάξεων

Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Στόχος του παρόντος Σεμιναρίου που έχει χαρακτήρα προεχόντως βιωματικό είναι να αναδείξει τα βασικότερα πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νέου ΚΠολΔ και να μεταφέρει στους συμμετέχοντες την εμπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη νομολογιακή εφαρμογή. Άρα, η κάλυψη τόσο σε θεωρητικό όσο και κυρίως πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει (τελευταία τροποποίηση με τον Ν 4745/2020) αναδεικνύεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο για τον δικηγόρο της πράξης που χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

• Διαδικαστικές προϋποθέσεις
  - Αρμοδιότητα
  - Ικανότητα προς το δικολογείν (δικαστική πληρεξουσιότητα)
   - Κύρος εισαγωγικού δικογράφου

Τακτική διαδικασία
   - Κατάθεση και επίδοση δικογράφων
   - Κλήση για ορισμό νέας δικασίμου – Ανταγωγή
   - Αποδεικτική διαδικασία (μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις)

Ειδικές διαδικασίες
   - Κατάθεση και επίδοση δικογράφων
   - Διαδικασία περιουσιακών διαφορών
   - Διαταγή πληρωμής και ανακοπή κατ’ αυτής

 Ένδικα μέσα
   - Καταχρηστική προθεσμία έφεσης και αναίρεσης
   - Λόγοι αναίρεσης
   - Διαχρονικό δίκαιο

Ασφαλιστικά μέτρα
   - Μέλλουσες απαιτήσεις - Έγγραφή προδικασία – Παράσταση μεδικηγόρο
   - Ανάκληση αποφάσεων από το δικαστήριο της κυρίας δίκης
   - Προσημείωση υποθήκης / συντηρητική κατάσχεση με τίτλο οριστικήαπόφαση.

Αναγκαστική εκτέλεση
   - Κατάσχεση και πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα
   - Διανομή πλειστηριάσματος – Συρροή απαιτήσεων – Διαχρονικό δίκαιο
   - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ και αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη πλέον,έχοντας την εμπειρία των πρώτων χρόνων εφαρμογής, των νέων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και να επιλύσουν απορίες σε ζητήματα που αντιμετώπισαν κατά τον χειρισμό των υποθέσεων τους

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική», μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας και Ελληνική Δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18112
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής και η αποτίμηση των νέων διατάξεων

Ο ΝΕΟΣ ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18112
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top