Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Συνοπτική ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4620/2019

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17502
Δαλακούρας Θ.
  • Εκδοση: 2η 2020
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 656
  • ISBN: 978-960-622-999-2
  • ISBN: 978-960-622-999-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

«Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συνοπτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4620/2019.

Κάτω από κάθε διάταξη παρατίθενται ερμηνευτικά σχόλια, αιτιολογικές σκέψεις και συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των ρυθμίσεων του ισχύοντος και αυτών του προϊσχύσαντος δικαίου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στη βασικότερη νομολογία και βιβλιογραφία που αφορά κάθε μια διάταξη. Ακολούθως, παρατίθενται το κείμενο του νέου ΚΠΔ, καθώς και πίνακας αντιστοιχίας νέων και παλαιών διατάξεων ΚΠΔ.

Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε νομικό που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ι. Αφετηριακές σκέψεις Σελ. 1
ΙΙ. Αξιακές αναφορές του νέου ΚΠΔ Σελ. 4
1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής της ηπειρωτικής δίκης Σελ. 4
2. Η νομοτυπικότητα της διαδικασίας Σελ. 5
3. Η ελεγξιμότητα της διαδικασίας Σελ. 6
4. Η δικαιότητα της διαδικασίας Σελ. 7
5. Η δικαιοκρατικότητα της διαδικασίας Σελ. 9
ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση των σύγχρονων δικαιικών τάσεων του ευρωπαϊκού χώρου στον νέο ΚΠΔ Σελ. 10

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Άρθρο 1 – Ποινικά Δικαστήρια Σελ. 15
Άρθρο 2 – Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία Σελ. 15
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 3 – Δικαστήρια των πλημμελειοδικών Σελ. 16
Άρθρο 4 – Τριμελή πλημμελειοδικεία Σελ. 17
Άρθρο 5 – Μονομελή πλημμελειοδικεία Σελ. 17
Άρθρο 6 – Δικαστήρια ανηλίκων Σελ. 18
Άρθρο 7 – Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα Σελ. 18
Άρθρο 8 – Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα Σελ. 19
Άρθρο 9 – Εφετείο Σελ. 19
Άρθρο 10 – Ο Άρειος Πάγος Σελ. 20
Άρθρο 11 – Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα Σελ. 20
Άρθρο 12 – Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο Σελ. 21
Άρθρο 13 – Δικαστικός γραμματέας Σελ. 22
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 14 – Λόγοι αποκλεισμού Σελ. 22
Άρθρο 15 – Λόγοι εξαίρεσης Σελ. 26
Άρθρο 16 – Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση Σελ. 27
Άρθρα 17-18 Σελ. 27
Άρθρο 19 – Κοινοποίηση της αίτησης Σελ. 28
Άρθρα 20-22 Σελ. 28
Άρθρο 23 – Αποχή του δικαστικού προσώπου Σελ. 29
Άρθρο 24 – Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης Σελ. 29
Άρθρο 25 – Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων - Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων Σελ. 29
Άρθρο 26 – Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης Σελ. 30
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27 – Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί Σελ. 30
Άρθρο 28 – Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης Σελ. 31
Άρθρο 29 – Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης Σελ. 31
Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες του εισαγγελέα - Υποχρέωση ακρόασης Σελ. 32
Άρθρο 31 – Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι Σελ. 33
Άρθρο 32 – Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση Σελ. 33
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 33 – Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος - Τοπική αρμοδιότητα και καθήκοντα Σελ. 35
Άρθρο 34 – Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Σελ. 36
Άρθρο 35 – Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς - Αρμοδιότητα Σελ. 37
Άρθρο 36 – Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 40
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Άρθρο 42 – Μήνυση αξιόποινων πράξεων Σελ. 42
Άρθρο 43 – Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης - Αρχειοθέτηση Σελ. 42
Άρθρο 44 – Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης Σελ. 44
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
Άρθρο 45 – Αποχή από την ποινική δίωξη Σελ. 45
Άρθρο 46 – Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου Σελ. 46
Άρθρο 47 – Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος Σελ. 47
Άρθρο 48 – Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους Σελ. 48
Άρθρο 49 – Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους Σελ. 50
Άρθρο 50 – Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση Σελ. 52
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ
Άρθρο 51 – Έγκληση του παθόντος Σελ. 53
Άρθρο 52 – Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης Σελ. 54
Άρθρα 53-55 Σελ. 55
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ Σελ. 55
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
Άρθρο 57 – Κώλυμα για νέα δίωξη Σελ. 55
Άρθρο 58 – Νέα άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 56
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 59 – Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη Σελ. 57
Άρθρα 60-62 Σελ. 58
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 63 – Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 60
Άρθρο 64 – Νομιμοποίηση κληρονόμων Σελ. 61
Άρθρο 65 – Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος Σελ. 62
Άρθρο 66 – Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 63
Άρθρο 67 – Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 63
Άρθρο 68 – Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 65
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ
Άρθρο 69 – Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε Σελ. 65
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70 – Διάδικοι στην ποινική δίκη Σελ. 66
Άρθρο 71 – Τεκμήριο αθωότητας Σελ. 67
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Άρθρο 72 – Ιδιότητα κατηγορουμένου Σελ. 69
Άρθρα 73-79 Σελ. 70
Άρθρο 80 – Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου Σελ. 70
Άρθρο 81 – Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου Σελ. 71
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άρθρο 82 – Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας Σελ. 71
Άρθρο 83 – Διατυπώσεις της δήλωσης Σελ. 73
Άρθρο 84 – Περιεχόμενο της δήλωσης Σελ. 74
Άρθρο 85 – Αντιρρήσεις κατά της παράστασης Σελ. 74
Άρθρο 86 – Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση Σελ. 75
Άρθρο 87 – Αυτεπάγγελτη αποβολή Σελ. 75
Άρθρο 88 – Αποτελέσματα την αποβολής Σελ. 75
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 89 – Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων Σελ. 76
Άρθρο 90 – Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου Σελ. 78
Άρθρο 91 – Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας Σελ. 78
Άρθρο 92 – Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι Σελ. 78
Άρθρο 93 – Αδυναμία παράστασης Σελ. 79
Άρθρο 94 – Ερωτήσεις και παρατηρήσεις Σελ. 80
Άρθρο 95 – Δικαίωμα σε ενημέρωση Σελ. 80
Άρθρο 96 – Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων Σελ. 81
Άρθρο 97 – Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας Σελ. 81
Άρθρο 98 – Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας Σελ. 81
Άρθρο 99 – Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο Σελ. 82
Άρθρο 100 – Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας - Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης Σελ. 84
Άρθρο 101 – Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης Σελ. 85
Άρθρο 102 – Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων Σελ. 85
Άρθρο 103 – Προθεσμία για την απολογία Σελ. 87
Άρθρο 104 – Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης Σελ. 88
Άρθρα 105-106 Σελ. 90
Άρθρο 107 – Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 91
Άρθρο 108 – Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας Σελ. 92
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ
Άρθρο 109 – Μικτό ορκωτό δικαστήριο Σελ. 93
Άρθρο 110 – Μονομελές εφετείο Σελ. 96
Άρθρο 111 – Τριμελές και πενταμελές εφετείο Σελ. 98
Άρθρο 112 – Τριμελές πλημμελειοδικείο Σελ. 103
Άρθρο 113 – Δικαστήριο ανηλίκων Σελ. 107
Άρθρο 114 – Εφετείο ανηλίκων Σελ. 108
Άρθρο 115 – Μονομελές πλημμελειοδικείο Σελ. 108
Άρθρα 116-117 Σελ. 113
Άρθρο 118 – Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας Σελ. 113
Άρθρο 119 – Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Σελ. 114
Άρθρο 120 – Αναρμοδιότητα Σελ. 114
Άρθρο 121 – Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως Σελ. 116
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 122 – Προσδιορισμός Σελ. 117
Άρθρο 123 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό Σελ. 117
Άρθρο 124 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος Σελ. 118
Άρθρο 125 – Προτίμηση Σελ. 118
Άρθρο 126 – Ένσταση αναρμοδιότητας Σελ. 118
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 127 – Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο Σελ. 119
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 128 – Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή Σελ. 120
Άρθρο 129 – Εκδίκαση συναφών Σελ. 121
Άρθρο 130 – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής Σελ. 122
Άρθρο 131 – Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας Σελ. 123
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Άρθρο 132 – Κανονισμός της αρμοδιότητας Σελ. 123
Άρθρο 133 – Αποχή από περαιτέρω ενέργειες Σελ. 124
Άρθρο 134 – Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό Σελ. 124
Άρθρο 135 – Αρμοδιότητα κατά παραπομπή Σελ. 125
Άρθρο 136 – Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή Σελ. 125
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Άρθρο 137 – Απόφαση, βούλευμα και διάταξη Σελ. 126
Άρθρο 138 – Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης Σελ. 126
Άρθρο 139 – Αιτιολογίες Σελ. 127
Άρθρο 140 – Πρακτικά της συνεδρίασης Σελ. 128
Άρθρο 141 – Το περιεχόμενο των πρακτικών Σελ. 128
Άρθρο 142 – Σύνταξη των πρακτικών Σελ. 129
Άρθρο 143 – Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία Σελ. 130
Άρθρο 144 – Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων Σελ. 132
Άρθρο 145 – Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών Σελ. 133
Άρθρα 146-147 Σελ. 133
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρα 148-149 Σελ. 134
Άρθρο 150 – Πρόσωπα που συμπράττουν Σελ. 134
Άρθρα 151-153 Σελ. 135
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 154 – Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση Σελ. 136
Άρθρο 155 – Επίδοση Σελ. 136
Άρθρο 156 – Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση Σελ. 137
Άρθρο 157 – Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 138
Άρθρο 158 – Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς Σελ. 139
Άρθρο 159 – Επίδοση σε όσους κρατούνται Σελ. 139
Άρθρο 160 – Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα Σελ. 140
Άρθρα 161-165 Σελ. 140
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 170 – Διάκριση ακυροτήτων Σελ. 141
Άρθρο 171 – Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 142
Άρθρο 172 – Σχετική ακυρότητα Σελ. 144
Άρθρο 173 – Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα Σελ. 145
Άρθρο 174 – Πρόταση της ακυρότητας Σελ. 145
Άρθρο 175 – Πότε καλύπτεται η ακυρότητα Σελ. 146
Άρθρο 176 – Κήρυξη της ακυρότητας - Επανάληψη των άκυρων πράξεων Σελ. 147
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 177 – Αρχή της ηθικής απόδειξης Σελ. 149
Άρθρο 178 – Αποδεικτικά μέσα - Βάρος απόδειξης Σελ. 153
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ
Άρθρο 179 – Ενδείξεις Σελ. 154
Άρθρο 180 – Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία Σελ. 155
Άρθρα 181-182 Σελ. 155
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) Πραγματογνώμονες Σελ. 156
Άρθρο 183 – Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη Σελ. 156
Άρθρα 184-187 Σελ. 158
Άρθρο 188 – Ποιοι δεν διορίζονται Σελ. 158
Άρθρα 189-191 Σελ. 159
Άρθρο 192 – Δικαίωμα εξαίρεσης Σελ. 159
Άρθρο 193 – Απόφαση εξαίρεσης Σελ. 160
Άρθρο 194 – Όρκος των πραγματογνωμόνων Σελ. 160
Άρθρο 195 – Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες Σελ. 161
Άρθρα 196-198 Σελ. 162
Άρθρο 199 – Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς Σελ. 163
Άρθρο 200 – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 163
Άρθρο 201 – Ανάλυση DNA Σελ. 165
Άρθρα 202-203 Σελ. 165
Β) Τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 165
Άρθρο 204 – Διορισμός τεχνικού συμβούλου Σελ. 165
Άρθρο 205 – Αριθμός τεχνικών συμβούλων Σελ. 166
Άρθρο 206 – Ποιοι δεν διορίζονται Σελ. 167
Άρθρο 207 – Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου Σελ. 167
Άρθρο 208 – Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου Σελ. 168
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Άρθρο 209 – Υποχρέωση για μαρτυρία Σελ. 169
Άρθρο 210 – Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο Σελ. 169
Άρθρο 211 – Μαρτυρία συγκατηγορουμένου Σελ. 170
Άρθρο 212 – Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων Σελ. 171
Άρθρο 213 – Κλήτευση των μαρτύρων Σελ. 172
Άρθρα 214-217 Σελ. 173
Άρθρο 218 – Προστασία μαρτύρων Σελ. 173
Άρθρο 219 – Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο Σελ. 173
Άρθρο 220 – Όρκος μαρτύρων στην προδικασία Σελ. 174
Άρθρο 221 – Εξέταση χωρίς όρκο Σελ. 174
Άρθρο 222 – Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου Σελ. 175
Άρθρο 223 – Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες Σελ. 175
Άρθρο 224 – Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει Σελ. 176
Άρθρα 225-226 Σελ. 177
Άρθρο 227 – Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας Σελ. 177
Άρθρο 228 – Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων Σελ. 179
Άρθρα 229-231 Σελ. 179
Άρθρο 232 – Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία Σελ. 180
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Άρθρο 233 – Διορισμός διερμηνέα Σελ. 180
Άρθρο 234 – Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς Σελ. 181
Άρθρο 235 – Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας Σελ. 182
Άρθρο 236 – Όρκος του διερμηνέα Σελ. 182
Άρθρο 237 – Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων Σελ. 183
Άρθρο 238 – Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα Σελ. 183
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 239 – Σκοπός της ανάκρισης Σελ. 184
Άρθρα 240-241 Σελ. 184
Άρθρο 242 – Αυτόφωρο έγκλημα Σελ. 184
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 243 – Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής Σελ. 186
Άρθρο 244 – Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση Σελ. 188
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθρο 245 – Πότε και από ποιον ενεργείται Σελ. 190
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθρο 246 – Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση Σελ. 192
Άρθρο 247 – Διαφωνία του ανακριτή Σελ. 194
Άρθρο 248 – Ενέργειες του ανακριτή Σελ. 195
Άρθρο 249 – Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή Σελ. 197
Άρθρο 250 – Εξουσία του ανακριτή Σελ. 197
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 251 – Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 198
Άρθρο 252 – Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει - Θορυβοποιοί Σελ. 199
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 253 – Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας Σελ. 200
Άρθρο 254 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων Σελ. 201
Άρθρο 255 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 204
Άρθρο 256 – Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία - Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία Σελ. 204
Άρθρο 257 – Σωματικές έρευνες Σελ. 205
Άρθρα 258-259 Σελ. 206
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Άρθρο 260 – Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα Σελ. 206
Άρθρο 261 – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 207
Άρθρο 262 – Αποτέλεσμα της δέσμευσης - Προσφυγή Σελ. 208
Άρθρο 263 – Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων Σελ. 208
Άρθρο 264 – Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων Σελ. 208
Άρθρο 265 – Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων Σελ. 209
Άρθρα 266-268 Σελ. 209
Άρθρο 269 – Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης Σελ. 210
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Άρθρο 270 – Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση Σελ. 210
Άρθρο 271 – Κλήση κατηγορουμένου Σελ. 211
Άρθρο 272 – Ένταλμα βίαιης προσαγωγής Σελ. 212
Άρθρο 273 – Εξέταση κατηγορουμένου Σελ. 212
Άρθρο 274 – Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης Σελ. 213
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα Σελ. 214
Άρθρο 276 – Σύλληψη με ένταλμα Σελ. 214
Άρθρα 277-278 Σελ. 215
Άρθρο 279 – Προσαγωγή του κατηγορουμένου Σελ. 215
Άρθρα 280-281 Σελ. 215
Άρθρο 282 – Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων Σελ. 215
Άρθρο 283 – Οι περιοριστικοί όροι Σελ. 215
Άρθρα 284-285 – Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων Σελ. 216
Άρθρο 286 – Η προσωρινή κράτηση Σελ. 216
Άρθρο 287 – Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων Σελ. 218
Άρθρο 288 – Διαδικασία μετά την απολογία Σελ. 218
Άρθρο 289 – Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης Σελ. 219
Άρθρο 290 – Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου Σελ. 219
Άρθρο 291 – Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων Σελ. 219
Άρθρα 292-293 Σελ. 220
Άρθρο 294 – Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα Σελ. 220
Άρθρα 295-299 Σελ. 221
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Άρθρο 301 – Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης Σελ. 222
Άρθρο 302 – Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο Σελ. 224
Άρθρο 303 – Ποινική διαπραγμάτευση Σελ. 227
Άρθρο 304 – Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 230
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Άρθρα 305-307 – Σύνθεση του Συμβουλίου - Διαδικασία - Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά την προδικασία Σελ. 230
Άρθρο 308 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης Σελ. 231
Άρθρο 309 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση Σελ. 232
Άρθρο 310 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης Σελ. 233
Άρθρο 311 – Περιεχόμενο του βουλεύματος Σελ. 233
Άρθρα 312-314 – Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης - Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο - Αποστολή των εγγράφων Σελ. 234
Άρθρο 315 – Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι Σελ. 234
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρα 316-317 – Σύνθεση και διαδικασία - Αρμοδιότητα Σελ. 234
Άρθρα 318-319 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών - Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών Σελ. 235
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 320 – Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο Σελ. 235
Άρθρο 321 – Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης - Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία Σελ. 236
Άρθρο 322 – Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης Σελ. 236
Άρθρο 323 – Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας Σελ. 237
Άρθρο 324 – Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση Σελ. 238
Άρθρο 325 – Εξαιρέσεις Σελ. 238
Άρθρο 326 – Γνωστοποίηση των μαρτύρων Σελ. 238
Άρθρο 327 – Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν Σελ. 239
Άρθρο 328 – Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν Σελ. 239
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 329 – Αρχή της δημοσιότητας Σελ. 240
Άρθρα 330-331 Σελ. 240
Άρθρο 332 – Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών Σελ. 241
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άρθρο 333 – Γενική διεύθυνση της διαδικασίας Σελ. 241
Άρθρα 334-336 Σελ. 242
Άρθρο 337 – Σύλληψη για ψευδή κατάθεση Σελ. 242
Άρθρο 338 – Πλαστότητα του εγγράφου Σελ. 242
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Άρθρο 339 – Έναρξη της εκδίκασης Σελ. 243
Άρθρο 340 – Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου Σελ. 244
Άρθρο 341 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων Σελ. 244
Άρθρο 342 – Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου Σελ. 245
Άρθρο 343 – Θέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του κατηγορουμένου Σελ. 245
Άρθρο 344 – Έναρξη συζήτησης Σελ. 246
Άρθρα 345-348 Σελ. 246
Άρθρο 349 – Αναβολή της δίκης Σελ. 247
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
α) Μάρτυρες Σελ. 247
Άρθρο 350 – Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων Σελ. 247
Άρθρο 351 – Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων Σελ. 248
Άρθρο 352 – Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων Σελ. 248
Άρθρο 353 – Προσαγωγή των μαρτύρων Σελ. 248
Άρθρα 354-358 Σελ. 249
Άρθρο 359 – Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων Σελ. 249
β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία Σελ. 249
Άρθρα 360-361 – Πραγματογνώμονες - Αυτοψία Σελ. 249
γ) Έγγραφα Σελ. 250
Άρθρο 362 – Ανάγνωση των εγγράφων Σελ. 250
Άρθρο 363 – Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων Σελ. 250
δ) Εξέταση του κατηγορουμένου Σελ. 251
Άρθρο 364 – Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του Σελ. 251
Άρθρο 365 – Απολογία του κατηγορουμένου Σελ. 251
Άρθρο 366 – Συμπληρωματικές έρευνες Σελ. 252
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 367 – Αγορεύσεις Σελ. 252
Άρθρο 368 – Πώς τελειώνει η ποινική δίκη Σελ. 253
Άρθρο 369 – Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων Σελ. 253
Άρθρα 370-372 – Καταχώρηση μειοψηφίας - Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο - Έξοδα - Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν Σελ. 253
Άρθρο 373 – Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 254
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 254
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Άρθρο 409 – Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων Σελ. 256
Άρθρο 410 – Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφασης Σελ. 256
Άρθρο 411 – Περιεχόμενο ποινικής διαταγής Σελ. 257
Άρθρο 412 – Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής Σελ. 257
Άρθρο 413 – Συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 257
Άρθρο 414 – Ένδικα μέσα Σελ. 258
Άρθρο 415 – Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης Σελ. 258
Άρθρο 416 – Εκτέλεση ποινικής διαταγής Σελ. 258
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ
Άρθρο 417 – Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο Σελ. 259
Άρθρο 418 – Διαδικασία Σελ. 260
Άρθρο 419 – Κράτηση του κατηγορουμένου Σελ. 260
Άρθρα 420-421 Σελ. 260
Άρθρο 422 – Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 260
Άρθρο 423 – Δικαιώματα κατηγορουμένου Σελ. 261
Άρθρα 424-426 Σελ. 261
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
Άρθρα 428-431 – Κλήτευση στο ακροατήριο Σελ. 262
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ
Άρθρα 436-457 Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Άρθρα 458-461 Σελ. 264
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 462 – Ποια είναι τα ένδικα μέσα Σελ. 266
Άρθρο 463 – Έκταση ισχύος γενικών όρων Σελ. 266
Άρθρο 464 – Ποιος τα ασκεί Σελ. 267
Άρθρο 465 – Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα Σελ. 268
Άρθρο 466 – Άσκηση των ενδίκων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους Σελ. 269
Άρθρο 467 – Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου Σελ. 269
Άρθρο 468 – Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 269
Άρθρο 469 – Επεκτατικό αποτέλεσμα Σελ. 270
Άρθρο 470 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 270
Άρθρο 471 – Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων Σελ. 272
Άρθρο 472 – Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ενδίκου μέσου Σελ. 272
Άρθρο 473 – Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων Σελ. 273
Άρθρο 474 – Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου μέσου Σελ. 274
Άρθρο 475 – Παραίτηση από ένδικο μέσο Σελ. 274
Άρθρο 476 – Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο Σελ. 275
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 477 – Σε ποιους επιτρέπεται Σελ. 276
Άρθρο 478 – Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο Σελ. 277
Άρθρα 479-480 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα Σελ. 277
Άρθρα 481-482 Σελ. 277
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 483 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα Σελ. 277
Άρθρο 484 – Λόγοι αναίρεσης Σελ. 278
Άρθρο 485 – Συζήτηση της αναίρεσης Σελ. 278
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ
Άρθρο 486 – Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης Σελ. 278
Άρθρο 487 – Αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης Σελ. 279
Άρθρο 488 – Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα Σελ. 280
Άρθρο 489 – Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα Σελ. 281
Άρθρο 490 – Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις Σελ. 281
Άρθρο 491 – Ιδίως από τον εισαγγελέα Σελ. 282
Άρθρα 492-494 Σελ. 282
Άρθρο 495 – Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση Σελ. 282
Άρθρο 496 – Έφεση σε συναφή εγκλήματα Σελ. 283
Άρθρο 497 – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης Σελ. 283
Άρθρο 498 – Διατυπώσεις της έφεσης Σελ. 285
Άρθρο 499 – Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης Σελ. 286
Άρθρο 500 – Προπαρασκευαστική διαδικασία Σελ. 286
Άρθρο 501 – Κύρια συζήτηση - α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών Σελ. 287
Άρθρο 502 – Κύρια συζήτηση - β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών Σελ. 289
Άρθρο 503 – Τύχη της εγγύησης Σελ. 292
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Άρθρο 504 – Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται Σελ. 292
Άρθρο 505 – Ποιοι ζητούν την αναίρεση Σελ. 292
Άρθρο 506 – Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων Σελ. 293
Άρθρο 507 – Προθεσμία αναίρεσης για τους εισαγγελείς Σελ. 294
Άρθρο 508 – Έκθεση αναίρεσης Σελ. 294
Άρθρο 509 – Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης Σελ. 294
Άρθρο 510 – Λόγοι αναίρεσης Σελ. 294
Άρθρο 511 – Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως Σελ. 295
Άρθρο 512 – Διαδικασία Σελ. 296
Άρθρο 513 – Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος Σελ. 296
Άρθρο 514 – Συζήτηση - α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος Σελ. 297
Άρθρο 515 – Συζήτηση - β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος Σελ. 297
Άρθρα 516-521 Σελ. 298
Άρθρο 522 – Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής Σελ. 298
Άρθρο 523 – Επανεξέταση Σελ. 298
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρα 525-534 Σελ. 299
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
Άρθρο 535 – Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση Σελ. 301
Άρθρα 536-537 Σελ. 301
Άρθρα 538-540 Σελ. 301
Άρθρα 541-542 Σελ. 301
Άρθρο 543 – Επιστροφή αποζημίωσης Σελ. 302
Άρθρο 544 – Σελ. 302
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σελ. 302
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Σελ. 304
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 304
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 304
Επίλογος Σελ. 305

Άρθρο πρώτο Σελ. 307
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ [Άρθρα 1-2] Σελ. 308
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 3-13] Σελ. 308
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [Άρθρα 14-26] Σελ. 312
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 27-32] Σελ. 318
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ [Άρθρα 33-36] Σελ. 320
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ [Άρθρα 37-44] Σελ. 326
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ [Άρθρα 45-50] Σελ. 330
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ [Άρθρα 51-55] Σελ. 335
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ [Άρθρο 56] Σελ. 337
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ [Άρθρα 57-58] Σελ. 338
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ [Άρθρα 59-62] Σελ. 338
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 63-68] Σελ. 340
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ [Άρθρο 69]
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 70-71] Σελ. 342
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ [Άρθρα 72-81] Σελ. 343
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [Άρθρα 82-88] Σελ. 345
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ [Άρθρα 89-108] Σελ. 347
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ [Άρθρα 109-121] Σελ. 354
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 122-126] Σελ. 358
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ [Άρθρο 127] Σελ. 361
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 128-131] Σελ. 361
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ [Άρθρα 132-136] Σελ. 362
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ [Άρθρα 137-147] Σελ. 365
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 148-153] Σελ. 371
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ [Άρθρα 154-165] Σελ. 372
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ [Άρθρα 166-169] Σελ. 379
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ [Άρθρα 170-176] Σελ. 380
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 177-178] Σελ. 383
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ [Άρθρα 179-182] Σελ. 384
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ [Άρθρα 183-208] Σελ. 385
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ [Άρθρα 209-232] Σελ. 395
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ [Άρθρα 233-238] Σελ. 407
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 239- 242] Σελ. 411
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ [Άρθρα 243-244] Σελ. 412
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ [Άρθρο 245] Σελ. 414
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ [Άρθρα 246-250] Σελ. 415
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 251-252] Σελ. 418
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [Άρθρα 253-259] Σελ. 419
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ [Άρθρα 260-269] Σελ. 425
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ [Άρθρα 270-274] Σελ. 431
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ [Άρθρα 275-300] Σελ. 433
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304] Σελ. 448
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ [Άρθρα 305-315] Σελ. 454
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 316-319] Σελ. 461
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] Σελ. 464
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 329-332] Σελ. 469
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ [Άρθρα 333-338] Σελ. 470
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ [Άρθρα 339-349] Σελ. 472
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 350-366] Σελ. 478
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 367-373] Σελ. 484
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ [Άρθρο 374] Σελ. 487
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ [Άρθρα 375-376] Σελ. 487
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 377-408] Σελ. 488
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ [Άρθρα 409-416] Σελ. 503
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ [Άρθρα 417-427] Σελ. 505
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ [Άρθρα 428-431] Σελ. 508
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ [Άρθρα 432-435] Σελ. 510
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ [Άρθρα 436-457] Σελ. 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ [Άρθρα 458-461] Σελ. 520
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 523
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 477-482] Σελ. 529
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 483-485] Σελ. 530
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ [Άρθρα 486-503] Σελ. 532
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ [Άρθρα 504-524] Σελ. 540
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 525-534] Σελ. 547
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ [Άρθρα 535-544] Σελ. 551
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ [Άρθρα 545-554] Σελ. 555
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρα 555-560] Σελ. 558
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [Άρθρα 561-563] Σελ. 562
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 564-566] Σελ. 563
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρο 567]
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Άρθρα 568-575] Σελ. 565
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 576-584] Σελ. 571
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 585-592] Σελ. 575
Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος Σελ. 578
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4620/2019 & ΠΔ 258/1986 Σελ. 579
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 603
Back to Top