Τετάρτη 06 Μαΐου 2020Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ Ν 4679/2020 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μετά την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/2436 και 2004/48/ΕΚ και πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ρούσσου Α.
Το Σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση σε αυτόν των Οδηγιών 2015/2436 και 2004/48, οι οποίες διαχέονται στα περισσότερα άρθρα του νέου νόμου και θέτουν σε νέα βάση το δίκαιο των σημάτων στην Ελλάδα. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει να καταδείξει πρακτικά θέματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου καθώς και την πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Κανονισμός για το σήμα της Ε.Ε. Συνεπώς, στο Σεμινάριο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του νέου νόμου και ποιες αλλαγές επήλθαν συγκριτικά με τον προηγούμενο νόμο καθώς και πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την πρακτική ενασχόληση με το σήμα στην Ελλάδα.

Αλλαγές στο στάδιο κατάθεσης και εξέτασης της δήλωσης του σήματος
• απάλειψη της υποχρέωσης γραφικής αναπαράστασης κατά την κατάθεση του σήματος (άρθ. 2)
• ταξινόμηση των προϊόντων/υπηρεσιών (άρθ. 23)
• διαδικασία υποβολής και εξέτασης της δήλωσης του σήματος από την Διεύθυνση Σημάτων (άρθ. 20-24)
• κατάργηση του αυτεπάγγελτου προελέγχου για τα προγενέστερα σήματα (άρθ. 24)
• επέκταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου (άρθ. 5)
• ανακοπή κατά της αποδοχής δήλωσης σήματος (άρθ. 25 επ.)
• τέλη (άρθ. 87)

Αλλαγές στο καταχωρημένο σήμα και την αξίωση λόγω προσβολής σήματος
• έναρξη προστασίας του σήματος (άρθ. 36)
• έκταση προστασίας του σήματος (άρθ. 7, 8, 9)
• κατάθεση σήματος από αντιπρόσωπο (άρθ. 10)
• ανανέωση του σήματος (άρθ. 36)
• διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας σήματος (άρθ. 49 επ.)
• αξίωση λόγω προσβολής του σήματος (άρθ. 38 επ.)
• ειδικότερες ρυθμίσεις (σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, μεταβατικές διατάξεις)
„„

Ρυθμίσεις αναφορικά με τα σήματα πιστοποίησης και τα συλλογικά σήματα
• ορισμός, λειτουργία και κύρια χαρακτηριστικά του σήματος πιστοποίησης (άρθ. 56-63)
• κύρια χαρακτηριστικά του συλλογικού σήματος (άρθ. 64-70)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς εν γένει που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές που επήλθαν στο νόμο περί σημάτων Ν 4679/2020 μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2015/2436 και 2004/48.

Άννα Ρούσσου

Η Άννα Α. Ρούσσου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στο Ιδιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδίως στον τομέα των σημάτων. Έχει αρθρογραφήσει στον νομικό Τύπο για θέματα σημάτων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17666
5 ώρες
Εισηγητές: Ρούσσου Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Μετά την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/2436 και 2004/48/ΕΚ και πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Ο ΝΕΟΣ Ν 4679/2020 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17666
5 ώρες
Εισηγητές: Ρούσσου Α.
Back to Top