Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Συνοπτική ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4619/2019

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4637/2019

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 33,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17477
Χαραλαμπάκης Α.

Το παρόν έργο αποτελεί μια συνοπτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019) και είναι ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019).

Κάτω από κάθε διάταξη παρατίθενται ερμηνευτικά σχόλια, αιτιολογικές σκέψεις και συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των ρυθμίσεων του ισχύοντος και αυτών του προϊσχύσαντος δικαίου, ενώ επιπλέον επισημαίνονται τυχόν ζητήματα διαχρονικού δικαίου ή εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που τυχόν ανακύπτουν. Όμως, πέρα από αυτά, στις περισσότερες διατάξεις αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα καίρια ερμηνευτικά προβλήματα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη ανακύψει υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου και αναμένεται να εξακολουθούν να απασχολούν τον εφαρμοστή του δικαίου και στο μέλλον. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στη βασικότερη νομολογία και βιβλιογραφία που αφορά κάθε μια διάταξη. Ακολούθως, παρατίθενται το κείμενο του νέου ΠΚ, καθώς και πίνακας αντιστοιχίας νέων και παλαιών διατάξεων ΠΚ.

Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1 – Καμία ποινή χωρίς νόμο Σελ. 7
Άρθρο 2 – Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου Σελ. 10
Άρθρο 3 – Νόμοι με προσωρινή ισχύ Σελ. 15
Άρθρο 4 – Επιβολή μέτρων ασφαλείας Σελ. 16
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 5 - Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή Σελ. 17
Άρθρο 6 – Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή Σελ. 18
Άρθρο 7 – Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή Σελ. 20
Άρθρο 8 – Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους Σελ. 20
Άρθρο 9 – Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή Σελ. 23
Άρθρο 10 – Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή Σελ. 24
Άρθρο 11 – Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων Σελ. 24
ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ
Άρθρο 12 – Ειδικοί ποινικοί νόμοι Σελ. 24
Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα Σελ. 24
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ι. Η ΠΡΑΞΗ
Άρθρο 14 – Έννοια της αξιόποινης πράξης Σελ. 26
Άρθρο 15 – Έγκλημα που τελείται με παράλειψη Σελ. 27
Άρθρο 16 – Τόπος τέλεσης της πράξης Σελ. 28
Άρθρο 17 – Χρόνος τέλεσης της πράξης Σελ. 30
Άρθρο 18 – Κατηγορίες αξιόποινων πράξεων Σελ. 32
Άρθρο 19 – Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί Σελ. 33
ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Άρθρο 20 – Λόγοι άρσης του αδίκου Σελ. 33
Άρθρο 21 – Προσταγή Σελ. 34
Άρθρο 22 – Άμυνα Σελ. 36
Άρθρο 23 – Υπέρβαση άμυνας Σελ. 37
Άρθρο 24 – Υπαίτια κατάσταση άμυνας Σελ. 37
Άρθρο 25 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο Σελ. 38
ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 26 – Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα Σελ. 40
Άρθρο 27 – Δόλος Σελ. 40
Άρθρο 28 – Αμέλεια Σελ. 41
Άρθρο 29 – Ευθύνη από το αποτέλεσμα Σελ. 43
Άρθρο 30 – Πραγματική πλάνη Σελ. 45
IV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 31 – Νομική πλάνη Σελ. 46
Άρθρο 32 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό Σελ. 47
Άρθρο 33 – Αδυναμία αποφυγής του αδίκου Σελ. 47
Άρθρο 34 – Ανικανότητα προς καταλογισμό Σελ. 50
Άρθρο 35 – Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας Σελ. 50
V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 36 – Μειωμένη ικανότητα καταλογισμού Σελ. 51
Άρθρο 37 – Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα Σελ. 51
Άρθρο 38 – Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό Σελ. 52
Άρθρο 39 – Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα Σελ. 52
Άρθρο 40 – Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη Σελ. 52
Άρθρο 41 – Εγκληματίες καθ’ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό Σελ. 52
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ι. ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Άρθρο 42 – Έννοια και ποινή της απόπειρας Σελ. 52
Άρθρο 43 – Απρόσφορη απόπειρα Σελ. 56
Άρθρο 44 – Υπαναχώρηση Σελ. 57
ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 45 – Συναυτουργοί Σελ. 60
Άρθρο 46 – Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας Σελ. 61
Άρθρο 47 – Συνεργός Σελ. 62
Άρθρο 48 – Γενική διάταξη Σελ. 63
Άρθρο 49 – Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις Σελ. 63
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 50 – Είδη ποινών Σελ. 64
Άρθρο 51 – Ποινές στερητικές της ελευθερίας Σελ. 65
Άρθρο 52 – Κάθειρξη Σελ. 65
Άρθρο 53 – Φυλάκιση Σελ. 65
Άρθρο 54 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 65
Άρθρο 55 – Παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 66
Άρθρο 56 – Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας Σελ. 66
Άρθρο 57 – Χρηματική ποινή Σελ. 67
Άρθρο 58 – Απόσβεση των ποινών σε χρήμα Σελ. 68
ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 59 – Γενική διάταξη Σελ. 68
Άρθρο 60 – Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων Σελ. 69
Άρθρο 61 – Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση Σελ. 69
Άρθρο 62 – Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα Σελ. 69
Άρθρο 63 – Αποτέλεσμα της αποστέρησης Σελ. 69
Άρθρο 64 – Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης Σελ. 69
Άρθρο 65 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Σελ. 69
Άρθρο 66 – Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου Σελ. 70
Άρθρο 67 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης Σελ. 70
Άρθρο 68 – Δήμευση Σελ. 71
ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 69 – Γενική διάταξη Σελ. 72
Άρθρο 69Α – Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής Σελ. 72
Άρθρο 70 – Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου Σελ. 73
Άρθρο 71 – Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής Σελ. 73
Άρθρο 72 – Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας Σελ. 74
Άρθρο 73 – Απαγόρευση διαμονής Σελ. 74
Άρθρο 74 – Απέλαση αλλοδαπού Σελ. 74
Άρθρο 75 – Παραγραφή μέτρων ασφαλείας Σελ. 75
Άρθρο 76 – Δήμευση Σελ. 75
Άρθρο 77 – Προτίμηση πληρωμής Σελ. 75
Άρθρο 78 – Υπόχρεοι σε πληρωμή Σελ. 75
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 79 – Δικαστική επιμέτρηση της ποινής Σελ. 76
Άρθρο 80 – Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής Σελ. 77
Άρθρο 81 – Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας Σελ. 78
Άρθρο 82 – Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης Σελ. 80
Άρθρο 82Α – Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά Σελ. 85
ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 83 – Μειωμένη ποινή Σελ. 86
Άρθρο 84 – Ελαφρυντικές περιστάσεις Σελ. 87
Άρθρο 85 – Συρροή λόγων μείωσης της ποινής Σελ. 90
Άρθρο 86 – Επιβολή θανατικής ποινής Σελ. 92
Άρθρο 87 – Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης Σελ. 92
Άρθρο 88 – Υποτροπή Σελ. 92
Άρθρο 89 – Ποινή της υποτροπής Σελ. 93
Άρθρο 90 – Καθ’ έξη υπότροποι εγκληματίες Σελ. 93
Άρθρο 91 – Λήξη της αόριστης κάθειρξης Σελ. 93
Άρθρο 92 – Εγκληματίες καθ’ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής Σελ. 93
Άρθρο 93 – Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια Σελ. 93
ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 94 – Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών Σελ. 94
Άρθρο 95 – Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας Σελ. 97
Άρθρο 96 – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών Σελ. 98
Άρθρο 96Α – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας Σελ. 98
Άρθρο 97 – Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής Σελ. 99
Άρθρο 98 – Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση Σελ. 101
ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 99 – Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο Σελ. 103
Άρθρο 100 – Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής Σελ. 107
Άρθρο 101 – Ανάκληση της αναστολής Σελ. 108
Άρθρο 102 – Άρση της αναστολής Σελ. 108
Άρθρο 103 – Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης Σελ. 109
Άρθρο 104 – Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές Σελ. 109
V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 104Α – Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία Σελ. 109
VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 104Β – Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής Σελ. 110
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 105 – Έκτιση της ποινής στην κατοικία Σελ. 111
Άρθρο 105Α – Παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 112
ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ
Άρθρο 105Β – Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης Σελ. 113
Άρθρο 106 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Σελ. 114
Άρθρο 107 – Ανάκληση της απόλυσης Σελ. 115
Άρθρο 108 – Άρση της απόλυσης Σελ. 116
Άρθρο 109 – Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης Σελ. 116
Άρθρο 110 – Διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης Σελ. 116
Άρθρο 110Α – Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 116
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 111 – Χρόνος παραγραφής Σελ. 118
Άρθρο 112 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής Σελ. 119
Άρθρο 113 – Αναστολή της παραγραφής Σελ. 121
ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ
Άρθρο 114 – Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης Σελ. 122
Άρθρο 115 – Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν έγκληση Σελ. 123
Άρθρο 116 – Αδιαίρετο της έγκλησης Σελ. 127
Άρθρο 117 – Ανάκληση της έγκλησης Σελ. 128
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 118 – Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν Σελ. 129
Άρθρο 119 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών Σελ. 129
Άρθρο 120 – Αναστολή της παραγραφής των ποινών Σελ. 130
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Σελ. 130
Άρθρο 121 – Ορισμός Σελ. 130
Άρθρο 122 – Αναμορφωτικά μέτρα Σελ. 130
Άρθρο 123 – Θεραπευτικά μέτρα Σελ. 131
Άρθρο 124 – Μεταβολή ή άρση μέτρων Σελ. 132
Άρθρο 125 – Διάρκεια μέτρων Σελ. 132
Άρθρο 126 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων Σελ. 133
Άρθρο 127 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων Σελ. 133
Άρθρο 128 – Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 134
Άρθρο 129 – Απόλυση υπό όρο Σελ. 134
Άρθρο 129Α – Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με επιτήρηση Σελ. 136
Άρθρο 130 – Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Σελ. 136
Άρθρο 131 – Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Σελ. 137
Άρθρο 132 – Συρροή Σελ. 137
Άρθρο 133 – Νεαροί ενήλικες Σελ. 138
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 134 – Εσχάτη προδοσία Σελ. 139
Άρθρο 135 – Προπαρασκευαστικές πράξεις Σελ. 140
Άρθρο 136 – Παρεπόμενες ποινές Σελ. 141
Άρθρο 137 – Έμπρακτη μετάνοια Σελ. 141
Άρθρο 137Α – Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας Σελ. 142
Άρθρο 137Β – Διακεκριμένες περιπτώσεις Σελ. 143
Άρθρο 137Γ – Παρεπόμενες ποινές Σελ. 143
Άρθρο 137Δ – Γενικές διατάξεις Σελ. 144
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 138 – Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας Σελ. 145
Άρθρο 139 – Νόθευση αποδεικτικών Σελ. 145
ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 140 – Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου Σελ. 146
Άρθρο 141 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων Σελ. 147
Άρθρο 142 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια Σελ. 147
Άρθρο 142Α – Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 147
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 143 – Υπηρεσία στον εχθρό Σελ. 148
Άρθρο 144 – Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού Σελ. 148
Άρθρο 145 – Παράβαση συμβάσεων Σελ. 149
IV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Άρθρο 146 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας Σελ. 149
Άρθρο 147 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια Σελ. 149
Άρθρο 148 – Κατασκοπεία Σελ. 150
Άρθρο 149 – Έννοια κρατικού απορρήτου Σελ. 150
Άρθρο 150 – Νόθευση αποδεικτικών Σελ. 150
Άρθρο 151 – Κατάχρηση πληρεξουσιότητας Σελ. 150
Άρθρο 152 – Παρεπόμενες ποινές Σελ. 150
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Άρθρο 153 – Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους Σελ. 151
Άρθρο 154 – Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων Σελ. 152
Άρθρο 155 – Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους Σελ. 152
Άρθρο 156 – Προϋποθέσεις της δίωξης Σελ. 152
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 157 – Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, της Κυβέρνησης και των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 153
Άρθρο 158 – Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας Σελ. 154
Άρθρο 159 – Δωροληψία πολιτικών προσώπων Σελ. 154
Άρθρο 159Α – Δωροδοκία πολιτικών προσώπων Σελ. 155
Άρθρο 160 – Αντιποίηση Σελ. 156
Άρθρο 160Α – Διατάραξη συνεδριάσεων Σελ. 156
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 161 – Βία κατά εκλογέων Σελ. 157
Άρθρο 162 – Εξαπάτηση εκλογέων Σελ. 157
Άρθρο 163 – Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας Σελ. 158
Άρθρο 164 – Νόθευση εκλογής Σελ. 158
Άρθρο 165 – Δωροδοκία εκλογέα Σελ. 158
Άρθρο 166 – Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας Σελ. 159
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 167 – Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων Σελ. 161
Άρθρο 167Α – Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς Σελ. 162
Άρθρο 168 – Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας Σελ. 162
Άρθρο 168Α – Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων Σελ. 163
Άρθρο 169 – Απείθεια Σελ. 163
Άρθρο 169Α – Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων Σελ. 164
Άρθρο 170 – Στάση Σελ. 164
Άρθρο 171 – Θρασύτητα κατά της αρχής Σελ. 165
Άρθρο 172 – Ελευθέρωση φυλακισμένου Σελ. 165
Άρθρο 173 – Απόδραση κρατουμένου Σελ. 166
Άρθρο 173Α – Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον υπό ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 166
Άρθρο 174 – Στάση κρατουμένων Σελ. 167
Άρθρο 175 – Αντιποίηση Σελ. 167
Άρθρο 176 – Σελ. 168
Άρθρο 177 – Παραβίαση κατάσχεσης Σελ. 168
Άρθρο 178 – Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή Σελ. 168
Άρθρο 179 – Παραβίαση φύλαξης της Αρχής Σελ. 168
Άρθρο 180 – Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων Σελ. 168
Άρθρο 181 – Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ. Σελ. 169
Άρθρο 182 – Παραβίαση περιορισμών διαμονής Σελ. 169
Άρθρο 182Α – Σελ. 169
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 183 – Διέγερση σε ανυπακοή Σελ. 169
Άρθρο 184 – Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια Σελ. 169
Άρθρο 185 – Σελ. 170
Άρθρο 186 – Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος Σελ. 170
Άρθρο 187 – Εγκληματική οργάνωση Σελ. 171
Άρθρο 187Α – Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση Σελ. 175
Άρθρο 187Β – Αξιόποινη υποστήριξη Σελ. 177
Άρθρο 187Γ – Ευνοϊκά μέτρα Σελ. 178
Άρθρο 188 – Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο Σελ. 179
Άρθρο 189 – Διατάραξη της κοινής ειρήνης Σελ. 179
Άρθρο 190 – Απειλή διάπραξης εγκλημάτων Σελ. 179
Άρθρο 191 – Διασπορά ψευδών ειδήσεων Σελ. 179
Άρθρο 191Α – Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας Σελ. 180
Άρθρο 192 – Σελ. 181
Άρθρο 193 – Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης Σελ. 181
Άρθρο 194 – Πρόσκληση για συνεισφορά σε χρηματικές ποινές Σελ. 181
Άρθρο 195 – Κατάρτιση ένοπλης ομάδας Σελ. 181
Άρθρο 196 – Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος Σελ. 181
Άρθρο 197 – Διατάραξη συνεδριάσεων Σελ. 181
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Άρθρο 198 – Κακόβουλη βλασφημία Σελ. 182
Άρθρο 199 – Καθύβριση θρησκευμάτων Σελ. 182
Άρθρο 200 – Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων Σελ. 182
Άρθρο 201 – Περιύβριση νεκρών Σελ. 182
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Άρθρα 202-206 – Σελ. 183
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ
Άρθρο 207 – Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής Σελ. 184
Άρθρο 208 – Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής Σελ. 185
Άρθρο 208Α – Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος Σελ. 185
Άρθρο 208Β – Παράνομη εισαγωγή νομισμάτων Σελ. 185
Άρθρο 208Γ – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων Σελ. 186
Άρθρο 209 – Κιβδηλεία Σελ. 186
Άρθρο 210 – Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων Σελ. 187
Άρθρο 211 – Προπαρασκευαστικές πράξεις Σελ. 187
Άρθρο 212 – Έμπρακτη μετάνοια Σελ. 187
Άρθρο 213 – Δήμευση Σελ. 187
Άρθρο 214 – Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται με αυτά Σελ. 187
Άρθρο 214Α – Υποτροπή Σελ. 188
Άρθρο 215 – Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών Σελ. 188
Άρθρο 215Α – Σελ. 188
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Άρθρο 216 – Πλαστογραφία Σελ. 188
Άρθρο 217 – Πλαστογραφία πιστοποιητικών Σελ. 192
Άρθρο 218 – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων Σελ. 193
Άρθρο 219 – Σελ. 193
Άρθρο 220 – Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης Σελ. 194
Άρθρο 221 – Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις Σελ. 194
Άρθρο 222 – Υπεξαγωγή εγγράφων Σελ. 195
Άρθρο 223 – Μετακίνηση οροσήμων Σελ. 195
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 224 – Ψευδής κατάθεση Σελ. 196
Άρθρο 225 – Ψευδής ανώμοτη κατάθεση Σελ. 197
Άρθρο 226 – Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία Σελ. 197
Άρθρο 227 – Έμπρακτη μετάνοια Σελ. 197
Άρθρο 228 – Παραπλάνηση σε ψευδορκία Σελ. 197
Άρθρο 229 – Ψευδής καταμήνυση Σελ. 198
Άρθρο 230 – Ψευδής καταγγελία Σελ. 198
Άρθρο 231 – Υπόθαλψη Σελ. 199
Άρθρο 232 – Παρασιώπηση εγκλημάτων Σελ. 199
Άρθρο 233 – Απιστία δικηγόρων Σελ. 199
Άρθρο 234 – Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων Σελ. 200
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Άρθρο 235 – Δωροληψία υπαλλήλου Σελ. 200
Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου Σελ. 204
Άρθρο 237 – Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών Σελ. 206
Άρθρο 237Α – Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες Σελ. 208
Άρθρο 237Β Σελ. 209
Άρθρο 238 – Δήμευση Σελ. 209
ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 239 – Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 210
Άρθρο 240 – Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών Σελ. 211
Άρθρο 241 – Παραβίαση οικιακού ασύλου Σελ. 211
Άρθρο 242 – Ψευδής βεβαίωση - νόθευση κ.λπ. Σελ. 212
Άρθρο 243 – Νόθευση δικαστικών εγγράφων Σελ. 213
Άρθρο 244 – Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου Σελ. 213
Άρθρο 245 – Σελ. 213
Άρθρο 246 – Σελ. 213
Άρθρο 247 – Απεργία δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 213
Άρθρο 248 – Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων Σελ. 213
Άρθρο 249 – Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων Σελ. 214
Άρθρο 250 – Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων Σελ. 214
Άρθρο 251 – Παραβίαση δικαστικού απορρήτου Σελ. 214
Άρθρο 252 – Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου Σελ. 215
Άρθρο 253 – Σελ. 216
Άρθρο 254 – Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης Σελ. 216
Άρθρο 255 – Αθέμιτη συμμετοχή Σελ. 216
Άρθρο 256 – Απιστία στην υπηρεσία Σελ. 217
Άρθρο 257 – Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων Σελ. 217
Άρθρο 258 – Υπεξαίρεση στην υπηρεσία Σελ. 217
Άρθρο 259 – Παράβαση καθήκοντος Σελ. 217
Άρθρο 260 – Ανυποταξία σε πολιτική αρχή Σελ. 218
Άρθρο 261 – Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή Σελ. 218
Άρθρο 262 – Γενικές διατάξεις Σελ. 218
Άρθρο 263 – Παρεπόμενες ποινές Σελ. 218
Άρθρο 263Α – Ευνοϊκά μέτρα Σελ. 219
Άρθρο 263Β – Μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς Σελ. 220
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Σελ. 220
Άρθρο 264 – Εμπρησμός Σελ. 222
Άρθρο 265 – Εμπρησμός σε δάση Σελ. 224
Άρθρο 266 – Εμπρησμός από αμέλεια Σελ. 225
Άρθρο 267 – Σελ. 225
Άρθρο 268 – Πλημμύρα Σελ. 225
Άρθρο 269 – Σελ. 226
Άρθρο 270 – Έκρηξη Σελ. 226
Άρθρο 271 – Έκρηξη από αμέλεια Σελ. 226
Άρθρο 272 – Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών Σελ. 227
Άρθρο 273 – Κοινώς επικίνδυνη βλάβη Σελ. 228
Άρθρο 274 – Σελ. 229
Άρθρο 275 – Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων Σελ. 229
Άρθρο 276 – Σελ. 230
Άρθρο 277 – Πρόκληση ναυαγίου Σελ. 230
Άρθρο 278 – Σελ. 231
Άρθρο 279 – Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό Σελ. 231
Άρθρο 280 – Σελ. 232
Άρθρο 281 – Νοθεία τροφίμων Σελ. 232
Άρθρο 282 – Δηλητηρίαση της νομής των ζώων Σελ. 232
Άρθρο 283 – Διάδοση ασθένειας ζώων Σελ. 232
Άρθρο 284 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Σελ. 232
Άρθρο 285 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Σελ. 232
Άρθρο 286 – Παραβίαση κανόνων οικοδομικής Σελ. 233
Άρθρο 287 – Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας Σελ. 236
Άρθρο 288 – Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας Σελ. 237
Άρθρο 289 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής Σελ. 237
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 290 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία Σελ. 241
Άρθρο 290Α – Επικίνδυνη οδήγηση Σελ. 243
Άρθρο 291 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών Σελ. 245
Άρθρο 292 – Παρακώλυση συγκοινωνιών Σελ. 246
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 292Α – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών Σελ. 247
Άρθρο 292Β – Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Σελ. 249
Άρθρο 292Γ Σελ. 249
Άρθρο 292Δ – Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού Σελ. 250
Άρθρο 292Ε – Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών Σελ. 251
Άρθρο 293 – Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Σελ. 252
Άρθρο 294 – Παύση εργασίας Σελ. 252
Άρθρο 295 – Πρόκληση κοινής ανάγκης Σελ. 252
Άρθρο 296 – Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού Σελ. 252
Άρθρο 297 – Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου Σελ. 252
Άρθρο 298 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής Σελ. 253
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άρθρο 299 – Ανθρωποκτονία με δόλο Σελ. 254
Άρθρο 300 – Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση Σελ. 256
Άρθρο 301 – Συμμετοχή σε αυτοκτονία Σελ. 257
Άρθρο 302 – Ανθρωποκτονία από αμέλεια Σελ. 259
Άρθρο 303 – Παιδοκτονία Σελ. 260
ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Άρθρο 304 – Διακοπή της κύησης Σελ. 261
Άρθρο 304Α – Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού Σελ. 263
Άρθρο 305 – Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης Σελ. 264
ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 306 – Έκθεση Σελ. 264
Άρθρο 307 – Παράλειψη προσφοράς βοήθειας Σελ. 265
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 308 – Σωματική βλάβη Σελ. 266
Άρθρο 308Α – Απρόκλητη σωματική βλάβη Σελ. 266
Άρθρο 309 – Επικίνδυνη σωματική βλάβη Σελ. 267
Άρθρο 310 – Βαριά σωματική βλάβη Σελ. 267
Άρθρο 311 – Θανατηφόρα σωματική βλάβη Σελ. 268
Άρθρο 312 – Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων Σελ. 269
Άρθρο 313 – Συμπλοκή Σελ. 270
Άρθρο 314 – Σωματική βλάβη από αμέλεια Σελ. 271
Άρθρο 315 Σελ. 272
Άρθρο 315Α – Σελ. 273
Άρθρο 315Β – Σελ. 273
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
Άρθρα 316-321 Σελ. 274
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Άρθρο 322 – Αρπαγή Σελ. 274
Άρθρο 322Α – Αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου Σελ. 275
Άρθρο 322Β – Διακεκριμένες περιπτώσεις Σελ. 275
Άρθρο 322Γ – Γενικές διατάξεις Σελ. 276
Άρθρο 323 – Εμπόριο δούλων Σελ. 276
Άρθρο 323Α – Εμπορία ανθρώπων Σελ. 276
Άρθρο 323Β – Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) Σελ. 278
Άρθρο 324 – Αρπαγή ανηλίκων Σελ. 278
Άρθρο 325 – Παράνομη κατακράτηση Σελ. 280
Άρθρο 326 – Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα Σελ. 280
Άρθρο 327 – Ακούσια απαγωγή Σελ. 280
Άρθρο 328 – Εκούσια απαγωγή Σελ. 280
Άρθρο 329 – Γενική διάταξη Σελ. 280
Άρθρο 330 – Παράνομη βία Σελ. 281
Άρθρο 331 – Αυτοδικία Σελ. 282
Άρθρο 332 – Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας Σελ. 282
Άρθρο 333 – Απειλή Σελ. 283
Άρθρο 334 – Διατάραξη οικιακής ειρήνης Σελ. 284
Άρθρο 335 – Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση Σελ. 285
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Σελ. 285
Άρθρο 336 – Βιασμός Σελ. 290
Άρθρο 337 – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Σελ. 293
Άρθρο 338 – Κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη Σελ. 294
Άρθρο 339 – Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους Σελ. 295
Άρθρο 340 – Γενική διάταξη Σελ. 296
Άρθρο 341 – Απατηλή επίτευξη συνουσίας Σελ. 296
Άρθρο 342 – Κατάχρηση ανηλίκων Σελ. 296
Άρθρο 343 – Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη Σελ. 297
Άρθρο 344 – Έγκληση Σελ. 297
Άρθρο 345 – Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών Σελ. 298
Άρθρο 346 – Ασέλγεια μεταξύ συγγενών Σελ. 298
Άρθρο 347 – Ασέλγεια παρά φύση Σελ. 298
Άρθρο 348 – Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας Σελ. 298
Άρθρο 348Α – Πορνογραφία ανηλίκων Σελ. 299
Άρθρο 348Β – Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Σελ. 300
Άρθρο 348Γ – Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων Σελ. 300
Άρθρο 349 – Μαστροπεία Σελ. 301
Άρθρο 350 – Εκμετάλλευση πόρνης Σελ. 302
Άρθρο 350Α – Ειδικά ευνοϊκά μέτρα Σελ. 302
Άρθρο 351 – Σωματεμπορία Σελ. 302
Άρθρο 351Α – Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής Σελ. 302
Άρθρο 352 – Μέτρα ασφάλειας Σελ. 302
Άρθρο 352Α – Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Σελ. 303
Άρθρο 352Β – Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος Σελ. 303
Άρθρο 353 – Προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας Σελ. 303
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Άρθρο 354 – Διατάραξη της οικογενειακής τάξης Σελ. 304
Άρθρο 355 – Απάτη σχετική με το γάμο Σελ. 305
Άρθρο 356 – Διγαμία Σελ. 305
Άρθρο 357 – Μοιχεία Σελ. 305
Άρθρο 358 – Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής Σελ. 305
Άρθρο 359 – Εγκατάλειψη εγκύου Σελ. 306
Άρθρο 360 – Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου Σελ. 306
Άρθρο 360Α – Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκων Σελ. 307
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Άρθρο 361 – Εξύβριση Σελ. 308
Άρθρο 361Α – Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση Σελ. 309
Άρθρο 361Β — Σελ. 309
Άρθρο 362 – Δυσφήμηση Σελ. 309
Άρθρο 363 – Συκοφαντική δυσφήμηση Σελ. 310
Άρθρο 364 – Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας Σελ. 311
Άρθρο 365 – Προσβολή μνήμης νεκρού Σελ. 311
Άρθρο 366 – Γενικές διατάξεις Σελ. 311
Άρθρο 367 Σελ. 312
Άρθρο 368 – Έγκληση Σελ. 313
Άρθρο 369 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης Σελ. 313
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 370 – Παραβίαση απορρήτου εγγράφων Σελ. 314
Άρθρο 370Α – Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας Σελ. 315
Άρθρο 370Β – Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα Σελ. 316
Άρθρο 370Γ Σελ. 317
Άρθρο 370Δ Σελ. 317
Άρθρο 370Ε Σελ. 317
Άρθρο 371 – Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας Σελ. 318
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 372 – Κλοπή Σελ. 320
Άρθρο 373 – Σελ. 320
Άρθρο 374 – Διακεκριμένη κλοπή Σελ. 321
Άρθρο 374Α – Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου Σελ. 322
Άρθρο 375 – Υπεξαίρεση Σελ. 322
Άρθρο 376 – Παρασιώπηση ανεύρεσης Σελ. 323
Άρθρο 377 – Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας Σελ. 324
Άρθρο 378 – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Σελ. 324
Άρθρο 379 – Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος Σελ. 324
Άρθρο 380 – Ληστεία Σελ. 325
Άρθρο 381 – Γενική διάταξη Σελ. 325
Άρθρο 382 – Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς Σελ. 328
Άρθρο 383 – Γενικές διατάξεις Σελ. 328
Άρθρο 384 – Ικανοποίηση του παθόντος Σελ. 328
Άρθρο 384Α – Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα Σελ. 329
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 385 – Εκβίαση Σελ. 329
Άρθρο 386 – Απάτη Σελ. 330
Άρθρο 386Α – Απάτη με υπολογιστή Σελ. 334
Άρθρο 386Β – Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις Σελ. 334
Άρθρο 387 – Απάτη μικρής αξίας Σελ. 335
Άρθρο 388 – Απάτη σχετική με τις ασφάλειες Σελ. 335
Άρθρο 389 – Απατηλή πρόκληση βλάβης Σελ. 335
Άρθρο 390 – Απιστία Σελ. 335
Άρθρο 391 – Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου Σελ. 336
Άρθρο 392 – Δόλια αποφυγή παροχών Σελ. 336
Άρθρο 393 – Γενικές διατάξεις Σελ. 336
Άρθρο 394 – Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Σελ. 337
Άρθρο 395 – Παρακώλυση συναγωνισμού Σελ. 337
Άρθρο 396 – Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα Σελ. 338
Άρθρο 397 – Καταδολίευση δανειστών Σελ. 339
Άρθρο 398 – Χρεοκοπία Σελ. 340
Άρθρο 399 – Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος Σελ. 340
Άρθρο 400 – Παράνομη αλιεία Σελ. 340
Άρθρο 401 – Αλιεία σε χωρικά ύδατα Σελ. 340
Άρθρο 402 – Γενική διάταξη Σελ. 340
Άρθρο 403 – Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη Σελ. 340
Άρθρο 404 – Τοκογλυφία Σελ. 341
Άρθρο 405 – Γενική διάταξη Σελ. 341
Άρθρα 407-459 – Σελ. 342
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 460 – Σελ. 342
Άρθρο 461 – Σελ. 342
Άρθρο 462 – Σελ. 342
Άρθρο 463 – Σελ. 343
Άρθρο 464 – Σελ. 345
Άρθρο 465 – Σελ. 346
Άρθρο 466 – Σελ. 347
Άρθρο 467 – Σελ. 347
Άρθρο 468 – Σελ. 347
Άρθρο 469 – Σελ. 348
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ. 351
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ [Άρθρα 1-13] Σελ. 356
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ [Άρθρα 14-41] Σελ. 360
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ [Άρθρα 42-49] Σελ. 366
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Άρθρα 50-78] Σελ. 369
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρα 79-104Β] Σελ. 377
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 105-110Α] Σελ. 387
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 111-120] Σελ. 394
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ [Άρθρα 121-133] Σελ. 397
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 404
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ [Άρθρα 138- 152] Σελ. 407
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ [Άρθρα 153-156] Σελ. 411
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [Άρθρα 157-160Α] Σελ. 412
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Άρθρα 161-166] Σελ. 415
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 417
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [Άρθρα 183-197] Σελ. 422
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ [Άρθρα 198-201] Σελ. 429
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [Άρθρα 202-206] Σελ. 429
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ [Άρθρα 207-215] Σελ. 430
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ [Άρθρα 216-223] Σελ. 433
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ [Άρθρα 224-435] Σελ. 435
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ [Άρθρα 235-263Α] Σελ. 437
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ [Άρθρα 264-289] Σελ. 447
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ [Άρθρα 290-298] Σελ. 453
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ [Άρθρα 299-307] Σελ. 459
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 308-315] Σελ. 462
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - (Καταργήθηκε) [Άρθρα 316-321] Σελ. 464
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [Άρθρα 322-335] Σελ. 464
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ [Άρθρα 336-353] Σελ. 469
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ [Άρθρα 354-360Α] Σελ. 477
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ [Άρθρα 361-369] Σελ. 479
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [Άρθρα 370-371] Σελ. 481
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [Άρθρα 372-459] Σελ. 484
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 460-469, δεύτερο] Σελ. 494
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4619/2019 KAI ΠΔ 283/1985 Σελ. 497
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 523
Back to Top