Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισηγητές: Χριστοφιλόπουλος Ε.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει πλήρης και σφαιρική παρουσίαση των ρυθμίσεων του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα με τεράστια πρακτική σημασία για τους αναθέτοντες φορείς και τους αναδόχους, η ανάλυση προσεγγίζει από ουσιαστική και δικονομική σκοπιά την παρούσα θεματική. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κρίσιμα και, κυρίως, αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικής ανάλυσης και νομολογιακής αντιμετώπισης.

 • Νομοθετική κατοχύρωση - Ο νέος Νόμος 4700/2020
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής σύμβασης στον έλεγχο του ΕλΣυν
 • Υποκείμενο Ελέγχου
 • Αντικείμενο ελέγχου
 • Ειδικές περιπτώσεις συμβάσεων
 • Προγραμματικές συμβάσεις
 • Συμπληρωματικές συμβάσεις
 • Χρόνος διενέργειας ελέγχου
 • Έκταση και φύση του ελέγχου
 • Φύση των πράξεων του ελέγχου
 • Συνέπειες μη υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο
 • Διαδικασία ελέγχου - Δικονομία
 • Προσφυγή ανάκλησης
 • Προσβαλλόμενες πράξεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι ανάκλησης
 • Προσφυγή αναθεώρησης
 • Προσβαλλόμενες αποφάσεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι αναθεώρησης
 • Ειδικά Ζητήματα
 • Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου
 • Άρση αμφιβολίας για την έννοια διάταξης σε εκκρεμείς υποθέσεις
Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε δικηγόρους (νομικά τμήματα εταιριών και επιχειρήσεων), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς και θέλουν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις του αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προς σύναψη συμβάσεις.

Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος

Ο Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε τίτλο Master of Law - LL.M από το University of Manchester και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά για θέματα Δημοσιονομικού Δικαίου και Δικαίου Δημοσίων Έργων. Έχει ιδρύσει από το 2007 δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, το οποίο ειδικεύεται αποκλειστικά σε υποθέσεις Δημοσιονομικού Δικαίου και Δικαίου Δημοσίων Έργων εκπροσωπώντας στο πεδίο αυτό σταθερά τις μεγαλύτερες εταιρίες και ομίλους επιχειρήσεων της χώρας. Είναι επίσης από το 2005 δικηγόρος της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (κατασκευαστική του δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου Αττικής και Θεσσαλονίκης) με έμμισθη εντολή και αποκλειστικά υπεύθυνος αφενός για όλους τους διαγωνισμούς και συμβάσεις της εταιρίας (έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) και αφετέρου για τις υποθέσεις Δημοσιονομικού Δικαίου. Επιπλέον, λόγω της εξειδίκευσης του στο Δημοσιονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο Δημοσίων Έργων, έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλων ΔΕΚΟ και εταιριών του ιδιωτικού τομέα με σχετικό αντικείμενο εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19404
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χριστοφιλόπουλος Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19404
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χριστοφιλόπουλος Ε.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top