Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ανατροπές και Μετατοπίσεις στη Θεσμική Αρχιτεκτονική της ΟΝΕ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16177
Παπαδοπούλου Ρ. Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.

Το έργο «Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική κρίση» επιχειρεί τη διεξοδική ανάλυση και καταγραφή των επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης σε θεσμικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφετηρία την ανάδειξη της ταυτότητας του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών, σε επίπεδο ρυθμιστικού σχεδιασμού, η μελέτη προχωρεί στην καταγραφή των ποικίλων λύσεων, τόσο από το περιθώριο όσο και εντός του οικείου θεσμικού πλαισίου, στις οποίες πράγματι κατέφυγαν τα κράτη μέλη και τα ενωσιακά όργανα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

Μέσω της συνδυαστικής κριτικής παράθεσης όσων «προβλέπονται» σε σχέση με όσα όντως «συνέβησαν», η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου του συντονισμού, με βάση τον τρόπο που αυτό ανταποκρίθηκε στους πραγματικούς κραδασμούς της οικονομικής κρίσης. Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η δημιουργία και η δράση ad hoc μηχανισμών στήριξης, οι επιμέρους πρωτοβουλίες των κρατών μελών, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), αλλά και η επικουρική προσφυγή σε πηγές Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου είναι μερικά μόνον από τα καίρια ζητήματα που θίγονται στο έργο.

Η συγγραφέας, μέσω της διεξοδικής καταγραφής του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η οικονομική κρίση σε θεσμικό επίπεδο εντός της ΕΕ, επιχειρεί να απαντήσει στο καίριο ερώτημα εάν ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα κανόνων, αλλά και σε ποιο βαθμό η δεδομένη οικονομική συγκυρία έφερε δυναμική ικανή να ανατρέψει και να μετατοπίσει τη θεσμική αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VI
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Σελ. IΧ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
ΕισαγωΓΗ
Ι. Ο ρόλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην ενωσιακή έννομη τάξη Σελ. 1
ΙΙ. Η θεσμική ασυμμετρία μεταξύ της οικονομικής και της νομισματικής πτυχής της ΟΝΕ Σελ. 6
ΙΙΙ. Αντικείμενο και Δομή της μελέτης Σελ. 10
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Ι. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ως μια ιδιόμορφη ενωσιακή αρμοδιότητα Σελ. 17
ΙΙ. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ως ένας ιδιόμορφος θεσμικός μηχανισμός Σελ. 23
Κεφάλαιο 1. Πολυμερής εποπτεία: η προληπτική πτυχή του συντονισμού Σελ. 25
α. Η διακήρυξη των στόχων: Οι γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών Σελ. 27
β. Η αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών Σελ. 30
(i) Το πρωτογενές δίκαιο Σελ. 30
(ii) Το παράγωγο δίκαιο: η πολυμερής εποπτεία στον κανονισμό 1466/97 Σελ. 33
Κεφάλαιο 2. Δημοσιονομική πειθαρχία: η διορθωτική πτυχή του συντονισμού Σελ. 37
α. Τα θεσμικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος Σελ. 38
β. Τα στάδια του κυρωτικού μηχανισμού της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος Σελ. 42
(i) Το πρωτογενές δίκαιο Σελ. 42
(ii) Το παράγωγο δίκαιο: ο κανονισμός 1467/97 Σελ. 47
Κεφάλαιο 3. Αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών και εκτροχιασμών στα κράτη μέλη: H «πειθαρχική» πτυχή του συντονισμού Σελ. 54
α. Η ρήτρα μη-διάσωσης Σελ. 55
β. Η υπό όρους χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση Σελ. 61
Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους Σελ. 65
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Ι. Η οργάνωση ad hoc μηχανισμών στήριξης Σελ. 73
Κεφάλαιο 1. Η προσφυγή στο διεθνές δίκαιο: Η περίπτωση της Ελλάδας Σελ. 73
Κεφάλαιο 2. Η αξιοποίηση διατάξεων του δικαίου ενός κράτους μέλους: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ, EFSF) Σελ. 81
ΙΙ. Η δημιουργία μόνιμων μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων Σελ. 87
Κεφάλαιο 1. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ, ESM) Σελ. 89
α. Η γένεση του ESM ως μια αλληλουχία διεθνών και ενωσιακών στοιχείων Σελ. 89
β. Ο ESM ως ένα διεθνές εργαλείο στην υπηρεσία ενός ενωσιακού στόχου Σελ. 92
γ. Ο έλεγχος της «συνταγματικότητας» του ESM Σελ. 98
Κεφάλαιο 2. Η υιοθέτηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σελ. 105
α. Η (επανα)βεβαίωση των ενωσιακών υποχρεώσεων των κρατών μέσω μιας διεθνούς συνθήκης Σελ. 107
β. Το περιεχόμενο της Συνθήκης Σελ. 113
γ. Οι θεσμικές διαρρυθμίσεις της Συνθήκης Σελ. 119
ΙΙΙ. Μια sui generis πρωτοβουλία της ΕΚΤ στις παρυφές του συντονισμού: Η απόφαση για παρέμβαση στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων Σελ. 124
Κεφάλαιο 1. Το περιεχόμενο και τα μέσα της παρέμβασης της ΕΚΤ: Oι οριστικές νομισματικές συναλλαγές (ΟΜΤ) Σελ. 124
Κεφάλαιο 2. Ο έλεγχος της «συνταγματικότητας» του προγράμματος ΟΜΤ από το ΔΕΕ Σελ. 128
Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους Σελ. 135
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Ι. Η αξιοποίηση ρητρών του ενωσιακού δικαίου: Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ, EFSΜ) Σελ. 141
Κεφάλαιο 1. Η νομική βάση του EFSM κατά το πρωτογενές δίκαιο Σελ. 141
Κεφάλαιο 2. Η λειτουργία του EFSM κατά το παράγωγο δίκαιο Σελ. 144
ΙΙ. Η ανασύνταξη του θεσμικού πλαισίου του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών Σελ. 152
Κεφάλαιο 1. Η αναμόρφωση των διαδικασιών του συντονισμού Σελ. 155
α. Ενίσχυση και διεύρυνση του προληπτικού σκέλους: επανακαθορισμός του ρόλου της πολυμερούς εποπτείας Σελ. 156
(i) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ένας κύκλος διαρκούς και γενικευμένης εποπτείας Σελ. 156
(ii) Ο νέος θεσμικός μηχανισμός της πολυμερούς εποπτείας Σελ. 161
(iii) Η νέα διάσταση της εποπτείας: παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών Σελ. 173
β. Εμβάθυνση και εμπλουτισμός του διορθωτικού σκέλους: αυστηροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας Σελ. 173
(i) Η θεσμική αναβάθμιση της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος Σελ. 174
(ii) Τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια ως εργαλείο δημοσιονομικής πειθαρχίας Σελ. 180
Κεφάλαιο 2. Η αναγωγή της κύρωσης σε κεντρικό εργαλείο του συντονισμού Σελ. 183
α. Ο κυρωτικός μηχανισμός στην υπηρεσία της δημοσιονομικής εποπτείας Σελ. 184
(i) Η κύρωση ως οριζόντιο εργαλείο για τα δύο σκέλη του συντονισμού Σελ. 184
(ii) Η κύρωση ως συνέπεια της παραποίησης στατιστικών στοιχείων Σελ. 190
β. Ο κυρωτικός μηχανισμός ως εργαλείο αντιμετώπισης των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών Σελ. 194
Συμπεράσματα Τρίτου Μέρους Σελ. 197
Γενικό Συμπέρασμα Σελ. 199
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 203
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 211
Back to Top