Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ουσιαστικό - Δικονομικό Δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 18,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18423
Δαγκλής Η.
Ζημιανίτης Δ.

Το έργο «Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ουσιαστικό - Δικονομικό Δίκαιο» αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή και αναλυτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιας υπερεθνικής δικαστικής αρχής στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το συνολικό ουσιαστικό και δικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και δη του Κανονισμού EPPO. Το βιβλίο απευθύνεται στον δικηγόρο, τον ακαδημαϊκό, τον νομικό, αποτελώντας τη βάση για περαιτέρω προβληματισμό και προτάσεις της νομικής κοινότητας.

Πρόλογος Σελ. IX
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. XI
Εισαγωγή Σελ. 1
Μέρος πρώτο
Δομή και οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Κεφάλαιο πρώτο
Η ιστορική πορεία προς τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
1.Η απαρχή της αναζήτησης κοινού τόπου για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σελ. 7
2. Δύο σημαντικοί σταθμοί: Corpus Juris (2000) και η Πράσινη Βίβλος (2001) Σελ. 10
3. Πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 12
Κεφάλαιο δεύτερο
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.Αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας και ο Κανονισμός 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 Σελ. 17
2. Η νομική βάση του Κανονισμού Σελ. 18
3. Δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 21
α. Έννοια οικονομικών συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 22
β. Διάρθρωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 24
4. Τα καθήκοντα του γενικού εισαγγελέα Σελ. 27
5. Τα καθήκοντα των ευρωπαίων εισαγγελέων Σελ. 28
6. Τα καθήκοντα του συλλογικού οργάνου Σελ. 29
7. Τα καθήκοντα των μόνιμων τμημάτων Σελ. 29
8. Τα καθήκοντα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων Σελ. 31
9. Διορισμός και παύση των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 32
10.Αρχή της ανεξαρτησίας και υποχρέωση λογοδοσίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Σελ. 35
11.Κριτική των ρυθμίσεων που αφορούν στη διάρθρωση και τη δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 36
Μέρος δεύτερο
H λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με γνώμονα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο του νέου θεσμού
Κεφάλαιο πρώτο
Το ουσιαστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα
1. Βασικές αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 42
2. Συντρέχουσα αρμοδιότητα Σελ. 43
3. Άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 45
4.Ποινικά αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 46
5. Άρρηκτα συνδεδεμένες πράξεις Σελ. 50
6. Τοπική και έναντι προσώπων αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 52
7. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις λοιπές αρμόδιες αρχές Σελ. 51
α. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Eurojust Σελ. 52
β. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την OLAF Σελ. 54
γ. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Ευρωπόλ Σελ. 55
δ. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης Σελ. 56
ε. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς Σελ. 57
στ. Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 58
Κεφάλαιο δεύτερο
Δικονομικό δίκαιο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
1. Ανακριτικές και διωκτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 59
2. Διεξαγωγή των ερευνών Σελ. 60
α. Τα μέτρα έρευνας Σελ. 60
β. Διασυνοριακές έρευνες Σελ. 63
3. Ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Περαίωση της δικογραφίας Σελ. 65
α. Δίωξη και παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου Σελ. 66
β. Απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης Σελ. 66
γ. Αρχειοθέτηση δικογραφίας Σελ. 67
4. Δικαιώματα του υπόπτου και του κατηγορουμένου Σελ. 68
5. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 71
6. Δικαστικός έλεγχος πράξεων Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 72
Είναι εν τέλει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ένας «οικονομικός Εισαγγελέας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Σελ. 75
Επίλογος Σελ. 83
Βιβλιογραφία Σελ. 89
Eλληνική Σελ. 89
Ξενόγλωσση Σελ. 91
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 95
Back to Top