ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 50,00 € Ειδική Τιμή 42,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18449
Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Κ.
Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Π.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί
  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 50,00 €
  X1
  ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  +
  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  Τιμή 140,00 €
  X1
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  =
  Σύνολο: -47.37%

  100,00 € 190,00 €

Το έργο «Οδηγός θεμελίωσης & υπολογισμού σύνταξης» αποτελεί συνοπτική αποτύπωση των συνταξιοδοτικών διατάξεων και των διατάξεων υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων. Η ύλη του ταξινομείται συστηματικά - θεματικά σε τέσσερα Κεφάλαια, το αντικείμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δαιδαλώδους ύλης των συνταξιοδοτικών διατάξεων θεμελίωσης και υπολογισμού, περιλαμβάνοντας όλες τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. Ν 4387/2016 και 4670/2020). Στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται:
• οι βασικές έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών διατάξεων
• οι προϋποθέσεις χορήγησης κύριας και επικουρικής σύνταξης, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, ανάλογα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο (αναπηρία, εργατικό ατύχημα, γήρας και θάνατος)
• θέματα που σχετίζονται με την απονομή των συντάξεων και ειδικότερα η νομοθεσία που αφορά στη διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, στην προαιρετική ασφάλιση, στους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης και στην απασχόληση συνταξιούχων
• ο τρόπος υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων και παρουσιάζεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων με αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής τους Το έργο περιλαμβάνει επίσης:
   - πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους περισσότερους φορείς
  - συγκεντρωτικούς πίνακες που αφορούν στις διατάξεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
    - πίνακες που σχετίζονται με τον υπολογισμό των συντάξεων

Αυτός ο πρακτικός οδηγός αποτελεί μία εύχρηστη και ενημερωμένη μέθοδο θεμελίωσης και υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων, ένα αντικείμενο που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της καθημερινής εργασίας δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν τη νομοθεσία και να την εφαρμόσουν στις υποθέσεις τους.

Πρόλογος Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XIX
I. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Σελ. 1
[Α. Νιφόρου]
II. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης
[Α. Νιφόρου - Α. Σαρακινιώτη]
A. Νομοθετικό Πλαίσιο Σελ. 3
[Α. Σαρακινιώτη]
1. Θεμελίωση – Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Σελ. 3
2. Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος Σελ. 8
B. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης ασφαλισμένων έως την 31/12/1992 Σελ. 9
1. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. Δημοσίου Σελ. 9
[Α. Νιφόρου]
i. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 10
α. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο έως 31/12/1983 Σελ. 10
β. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο από 01/01/1983 έως 31/12/1992 Σελ. 17
γ. Ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο Σελ. 23
ii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 26
iii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 26
iv. Πλάνη περί τα πράγματα Σελ. 27
v. Παραδείγματα Σελ. 28
2. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΙΚΑ Σελ. 37
[Α. Σαρακινιώτη]
i. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 37
α. Συνταξιοδότηση με 10.500 Ημέρες Ασφάλισης Σελ. 37
β. Συνταξιοδότηση με 10.000 Ημέρες Ασφάλισης Σελ. 40
γ. Συνταξιοδότηση με 4.500 Ημέρες Ασφάλισης Σελ. 44
δ. Συνταξιοδότηση με ανήλικο τέκνο Σελ. 47
ε. Συνταξιοδότηση με διατάξεις Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) Σελ. 49
στ. Συνταξιοδότηση μητέρων – χήρων πατέρων ανάπηρων τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία Σελ. 62
ii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 62
α. Συνταξιοδότηση λόγω κοινής νόσου Σελ. 62
β. Συνταξιοδότηση λόγω εργατικού ατυχήματος Σελ. 65
γ. Συνταξιοδότηση λόγω επαγγελματικής νόσου Σελ. 66
δ. Μονιμοποίηση Αναπηρίας Σελ. 66
ε. Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε γήρατος Σελ. 68
iii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 68
3. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΟΑΕΕ Σελ. 69
[Α. Σαρακινιώτη]
i. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 69
α. Συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης Σελ. 69
β. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης Σελ. 71
γ. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης Σελ. 71
δ. Συνταξιοδότηση π.ΤΣΑ με 25 έτη ασφάλισης Σελ. 72
ε. Συνταξιοδότηση π. ΤΑΝΤΠ μητέρας με ανήλικο τέκνο Σελ. 72
ii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 73
α. Συνταξιοδότηση λόγω κοινής νόσου Σελ. 73
β. Συνταξιοδότηση λόγω εργατικού ατυχήματος Σελ. 73
γ. Αναπηρία εκ προθέσεως Σελ. 74
iii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 74
4. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΕΤΑΑ Σελ. 74
[Α. Νιφόρου]
i. Κοινές Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος, π. ΤΑΝ, π. ΤΣΜΕΔΕ, π. ΤΣΑΥ Σελ. 74
α. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης Σελ. 74
β. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης Σελ. 75
γ. Συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης Σελ. 75
ii. Διατάξεις θεμελίωσης π. ΤΑΝ Σελ. 77
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 77
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 82
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 82
δ. Παραδείγματα Σελ. 83
iii. Διατάξεις θεμελίωσης π. ΤΣΜΕΔΕ Σελ. 95
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 95
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 99
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 100
δ. Παραδείγματα Σελ. 100
iv. Διατάξεις θεμελίωσης π. ΤΣΑΥ Σελ. 102
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 102
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 106
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 106
δ. Παραδείγματα Σελ. 107
5. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σελ. 108
[Α. Σαρακινιώτη]
i. Κοινές Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος για όλους τους π. Τομείς του π. ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σελ. 108
α. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης Σελ. 108
β. Συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης Σελ. 109
γ. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης Σελ. 109
ii. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης – π. ΤΣΠΕΑΘ Σελ. 109
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 109
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 113
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Σελ. 113
iii. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης – π. ΤΑΙΗΕΑΘ Σελ. 113
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 113
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 116
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 116
iv. Διατάξεις θεμελίωσης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – π. ΤΑΙΣΥΤ Σελ. 117
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 117
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 118
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 118
v. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης – π. ΤΑΙΣΥΤ Σελ. 118
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 118
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 120
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 120
vi. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου – π. ΤΑΑΞΤ ΤΑΙΣΥΤ Σελ. 120
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 120
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 121
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 122
vii. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών – π. ΤΣΕΥΠΑ Σελ. 122
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 122
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 126
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 126
viii. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης – π. ΤΣΕΥΠΘ Σελ. 126
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 126
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 129
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 129
ix. Διατάξεις θεμελίωσης Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης – π. ΤΑΤΤΑ και π. ΤΑΤΤΑΘ Σελ. 129
α. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 129
β. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 133
γ. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 133
6. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΝΑΤ Σελ. 133
[Α. Σαρακινιώτη]
i. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 133
ii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 136
iii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 137
7. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΟΓΑ Σελ. 137
[Α. Νιφόρου]
i. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 137
ii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 139
iii. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 140
8. Επικουρικοί Φορείς Ασφάλισης Σελ. 140
[Α. Σαρακινιώτη]
i. Σύσταση ΕΤΕΑΕΠ – Εντασσόμενοι φορείς Σελ. 140
ii. Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις π. ΕΤΕΑΜ Σελ. 142
iii. Μεταβατικές διατάξεις Απονομής Επικουρικής Σύνταξης Σελ. 142
Γ. Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης ασφαλισμένων μετά την 01/01/1993 Σελ. 144
[Α. Νιφόρου]
1. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Γήρατος Σελ. 145
2. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω Αναπηρίας Σελ. 146
3. Διατάξεις θεμελίωσης λόγω θανάτου Ασφαλισμένου Σελ. 147
Δ. Κοινές Διατάξεις για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ. 147
[Α. Σαρακινιώτη]
1. Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 Σελ. 147
2. Συνταξιοδότηση συγγενών ανάπηρων τέκνων Σελ. 148
Ε. Δικαιούχοι Σύνταξης λόγω Θανάτου Σελ. 152
[Α. Νιφόρου]
III. Λοιπά Συνταξιοδοτικά Θέματα
[Α. Νιφόρου]
Α. Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 155
1. Διαδοχική ασφάλιση μεταξύ φορέων, τομέων, λογαριασμών ή κλάδων εντός e-ΕΦΚΑ Σελ. 156
2. Διαδοχική ασφάλιση για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1η/1/1983 Σελ. 157
3. Διαδοχική ασφάλιση μεταξύ φορέων, τομέων, λογαριασμών ή κλάδων του e-ΕΦΚΑ & αντιστοίχων εκτός αυτού Σελ. 158
4. Διαδοχική ασφάλιση μεταξύ επικουρικών φορέων, τομέων, λογαριασμών ή κλάδων του e-ΕΦΚΑ & Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) υποχρεωτικής ασφάλισης Σελ. 159
5. Διαδοχική ασφάλιση μεταξύ φορέων, τομέων, λογαριασμών ή κλάδων του e-ΕΦΚΑ που χορηγούν εφάπαξ παροχή Σελ. 160
6. Παραδείγματα Σελ. 161
Β. Παράλληλη ασφάλιση - Παράλληλη απασχόληση Σελ. 171
1. Διαδικασία Σελ. 171
2. Παραδείγματα Σελ. 172
Γ. Προαιρετική Ασφάλιση Σελ. 177
1. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Σελ. 177
2. Προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 180
Δ. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης Σελ. 182
1. Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αυτοτελώς Απασχολούμενοι, Πρόσωπα υπαγόμενα στον ΟΓΑ Σελ. 183
i. Χρόνοι που λογίζονται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01/01/2011 Σελ. 183
ii. Χρόνοι που λογίζονται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2010 Σελ. 194
2. Δημόσιος τομέας Σελ. 196
i. Χρόνοι που λογίζονται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01/01/2011 Σελ. 196
ii. Χρόνοι που λογίζονται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2010 Σελ. 199
3. Χρόνοι ειδικών κατηγοριών Σελ. 201
4. Χρόνοι π. ΝΑΤ / π. ΚΕΑΝ Σελ. 203
5. Χρόνοι σε φορείς επικουρικής ασφάλισης Σελ. 205
6. Παραδείγματα Σελ. 208
Ε. Απασχόληση συνταξιούχων Σελ. 215
1. Έναρξη απασχόλησης από 28/02/2020 Σελ. 215
2. Έναρξη απασχόλησης από 13/05/2016 έως 27/02/2020 Σελ. 217
3. Έναρξη απασχόλησης έως 12/05/2016 Σελ. 219
IV. Υπολογισμός Συντάξεων
[Α. Σαρακινιώτη]
Α. Υπολογισμός Κύριας Σύνταξης Σελ. 225
1. Εθνική Σύνταξη Γήρατος Σελ. 227
i. Υπολογισμός Εθνικής Σύνταξης Γήρατος Σελ. 228
α. Πλήρης Εθνική Σύνταξη Σελ. 228
β. Μειωμένη εθνική σύνταξη Σελ. 228
γ. Παραδείγματα Υπολογισμού Εθνικής Σύνταξης Σελ. 230
ii. Σώρευση συντάξεων Σελ. 233
iii. Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 ή με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές Σελ. 233
iv. Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων Σελ. 234
2. Εθνική Σύνταξη Αναπηρίας Σελ. 234
3. Ανταποδοτική Σύνταξη Σελ. 235
i. Χρόνος ασφάλισης Σελ. 239
ii. Συντάξιμες αποδοχές Σελ. 239
iii. Ποσοστά αναπλήρωσης Σελ. 247
iv. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Σελ. 247
v. Πλασματικοί Χρόνοι Σελ. 249
vi. Εισφορές Ειδικής Προσαύξησης Σελ. 250
vii. Κοινωνικοί Πόροι Σελ. 252
viii. Εργατικό Ατύχημα ή επαγγελματική νόσος Σελ. 253
ix. Ανώτατο όριο κύριας σύνταξης Σελ. 254
x. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 13/5/2016 έως 31/12/2018 Σελ. 257
4. Παραδείγματα Υπολογισμού Κύριας Σύνταξης Σελ. 258
Β. Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων Σελ. 279
1. Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων γήρατος Σελ. 279
i. Επικουρική σύνταξη ασφαλισμένων από 1/1/2014 Σελ. 281
ii. Επικουρική σύνταξη ασφαλισμένων μέχρι 31/12/2013, που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/1/2015 και εφεξής Σελ. 283
2. Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων αναπηρίας/θανάτου Σελ. 293
i. Υπολογισμός της σύνταξης αναπηρίας Σελ. 293
ii. Υπολογισμός της σύνταξης δικαιοδόχων από θάνατο ενεργού ασφαλισμένου Σελ. 295
3. Παραδείγματα υπολογισμού Επικουρικής Σύνταξης Σελ. 299
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α΄
1. Φορείς Κύριας Ασφάλισης Σελ. 323
2. Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Σελ. 325
3. Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα – Τεχνολογικοί Φορείς Ν. 4310/2014, αρ. 13Α, όπως ισχύει Σελ. 329
Παράρτημα B΄
Πίνακας 1: Θεμελίωση Άνδρες Δημοσίου Σελ. 335
Πίνακας 2: Θεμελίωση Γυναίκες Δημοσίου Σελ. 339
Πίνακας 3: Θεμελίωση Άνδρες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 343
Πίνακας 4: Θεμελίωση Γυναίκες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 347
Πίνακας 5: Θεμελίωση Άνδρες ΤΑΝ Σελ. 351
Πίνακας 6: Θεμελίωση Γυναίκες ΤΑΝ Σελ. 353
Πίνακας 7: Όρια ηλικίας μετά τον Ν. 4336/2015 Σελ. 357
Πίνακας 8: Νέοι σε ηλικία ασφαλισμένοι Σελ. 359
Πίνακας 9: Ποσοστά αναπλήρωσης Σελ. 361
Πίνακας 10: Εξέλιξη Ετήσιων Μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Έτος βάσης: 2009 = 100,0) Σελ. 363
Πίνακας 11: Ράντες Επικουρικής Σελ. 375
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 377
Back to Top