ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – 2o TMHMA


Για Παραστάτες Δικηγόρους – Βιωματικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης
Εισηγητές: Γαβριήλ Δ., Μεϊδάνης Χ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 200,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17949
12 ώρες
Εισηγητές: Γαβριήλ Δ., Μεϊδάνης Χ.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την υποστήριξη του ΕΟΔΙΔ διοργανώνει το 2ο Τμήμα του επιτυχημένου βιωματικού Διαδικτυακού Προγράμματος Διαμεσολάβησης για Παραστάτες Δικηγόρους, διαρκείας 12 ωρών το οποίο εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: αφενός, στην παράθεση και επεξήγηση των πρακτικών και νομικών ζητημάτων, καθώς και των αρχών της διαδικασίας διαμεσολάβησης και, αφετέρου, στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (negotiation & soft skills) του επιτυχημένου νομικού παραστάτη. Οι άξονες αυτοί διερευνώνται ανά στάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης με τρόπο γραμμικό.

Οι συμμετέχοντες σε ένα καθαρά βιωματικό πλαίσιο και μέσα από την εμπειρία από την πράξη θα εκπαιδευτούν και θα πειραματιστούν ως προς:

• Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης και της διαδικασίας αυτής (Ν 4640/2019), καθώς και τις ιδιαιτερότητες της ΥΑΣ
• Τα θεμέλια και τις αρχές της διαμεσολάβησης
• Τις απαραίτητες ενέργειες, βήμα - βήμα, του παραστάτη δικηγόρου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, από την ανάληψη της υπόθεσης μέχρι τη παρακολούθηση της εξέλιξης της συμφωνίας (προετοιμασία, διεξαγωγή, follow-up)
• Τη σχέση πελάτη - δικηγόρου στη διαμεσολάβηση
• Τον ρόλο του παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση συγκριτικά με τον ρόλο του δικηγόρου στο δικαστήριο
• Την επιλογή κατάλληλου διαμεσολαβητή και χώρου διεξαγωγής
• Τον τρόπο σύνταξης ενός υπομνήματος διαμεσολάβησης
• Τη διαπραγματευτική προσέγγιση στη διαμεσολάβηση
• Τα ευρήματα της νευροεπιστήμης αναφορικά με τις συγκρούσεις και τις διαπραγματεύσεις
• Τη συνεργασία με τον διαμεσολαβητή
• Τους τρόπους χρέωσης υπηρεσιών και είσπραξης αμοιβής
• Τους τρόπους / δυνατότητες διεξαγωγής μιας διαμεσολάβησης
• Τις ιδιαιτερότητες της online διαμεσολάβησης
• Την ειδική περίπτωση της διασυνοριακής διαμεσολάβησης

Τα θεμέλια της Διαμεσολάβησης
• Οι διάφοροι τρόποι διαχείρισης της υπόθεσης και επίλυσης της διαφοράς (multi-door courthouse)
• Η φιλοσοφία της επιτυχημένης διαμεσολάβησης
• Τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου (Ν 4640/2019)
• Η ειδική περίπτωση της διασυνοριακής διαμεσολάβησης

1) Ανάληψη υπόθεσης / προετοιμασία διαμεσολάβησης

Διαδικαστικά θέματα
• Τα είδη διαμεσολάβησης
• Τα έγγραφα
• Η διαδικασία αναζήτησης / επικοινωνίας με τον διαμεσολαβητή - ο ρόλος των κέντρων διαμεσολάβησης στη θεσμική διαμεσολάβηση
• Η επικοινωνία με τον αντίδικο
• Η επιλογή του χώρου διεξαγωγής της διαμεσολάβησης
• Χρέωση υπηρεσιών & είσπραξη αμοιβής, αμοιβή διαμεσολαβητή & λοιπά έξοδα

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο παραστάτης δικηγόρος
• Ο δικηγόρος ως ακροατής
• Η προετοιμασία της διαπραγμάτευσης
• Η νευροεπιστήμη της σύγκρουσης

2) Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) & διεξαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης

Οι ιδιαιτερότητες της ΥΑΣ

Το συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση & τα υπομνήματα
• Βασικές αρχές της διαμεσολάβησης
• Το υπόμνημα διαμεσολάβησης

Συνεδρίες διαμεσολάβησης
• Η διάκριση & οι απαιτήσεις των ρόλων
• Η εναρκτήρια ομιλία του παραστάτη δικηγόρου
• Η διαπραγμάτευση με το άλλο μέρος
• Το αδιέξοδο και η εύρεση λύσεων

Ενδιάμεσες και τελικές συμφωνίες
• Η νευροεπιστήμη της διαπραγμάτευσης
• Η συνδρομή του δικηγόρου στη συμφωνία των μερών

Μέσα διεξαγωγής
• Διά ζώσης διαμεσολάβηση
• Επιμέρους συναντήσεις
• Η εμπειρία της εξ αποστάσεως (online) διαμεσολάβησης
• Διασυνοριακή διαμεσολάβηση

Κατάθεση πρακτικού / follow-up

Κατάθεση πρακτικού (βήμα - βήμα)
• Σε περίπτωση επίτευξης / μη επίτευξης συμφωνίας
• Η ειδική περίπτωση της διασυνοριακής διαμεσολάβησης

Παρακολούθηση της υπόθεσης

Τελικός Προορισμός: Οικονομικές πτυχές της Διαμεσολάβησης και Βιωσιμότητα

Q & A

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους που επιθυμούν να πλοηγηθούν στα πρακτικά θέματα της διαμεσολάβησης, να πειραματιστούν ως προς τον ρόλο τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους.

Χάρης Μεϊδάνης

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι δικηγόρος, ΔΝ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Eίναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων του ICC. Πέρα από την εμπειρία του σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις, διαθέτει και σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ. Έχει υπάρξει διαιτητής σε υποθέσεις συμβάσεων εμπορικών πωλήσεων/κατασκευής Φ/Β πάρκων και αρχιτεκτονικής μελέτης, διαμεσολαβητής σε κατασκευαστικές διαφορές, σε διαφορές στο πεδίο της ενέργειας σε διαφορές μεταξύ εταίρων και έχει συμμετάσχει σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις ως νομικός παραστάτης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων/συμβάσεις προμήθειας υλικών/συμβάσεις διανομής και διαφορές σχετικές με εμπορικά σήματα). Τέλος, έχει εκτενή συγγραφική και διδακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δικαίου διεθνών συναλλαγών και εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.

Δήμητρα Γαβριήλ

Η Δήμητρα Γαβριήλ είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002 με εξειδίκευση στις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και την επανορθωτική δικαιοσύνη. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το 2013, με πολυετή εμπειρία στη βιωματική / άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση δεξιοτήτων ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο των K. Cloke & J. Goldsmith «Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας: 10 Στρατηγικές για όλους (εκδ. ΝΒ, 2014). Από το 2015, είναι Senior Fellow της JAMS και του Weinstein International Foundation για τη διαμεσολάβηση, καθώς και Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Οργανισμού Prison of Peace (CA, USA). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει και διεξάγει τακτικά διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στους συμμετέχοντες προσφέρονται:

- Δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό «ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» μέχρι το τέλος του 2021

- Εκπτωση 15% για την αγορά των βιβλίων: Διαμεσολάβηση (Χ. Μεϊδάνης, 2020), Το Δίκαιο της διαμεσολάβησης (Δ. Θεοχάρης, 2020), Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης (Π. Χριστονάκη, 2020).

- e-workbook με τον Ν 4640/2019, τα έντυπα / πρότυπα της ΚΕΔ, τις βιωματικές ασκήσεις και τα role-plays του προγράμματος, οι εργασίες που θα κληθούν οι συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν ενδιαμέσως των συναντήσεων, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία

 

Back to Top