Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΟΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632 ΚΑΙ 933 ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Επίκαιρα δικονομικά ζητήματα από τη σωρευτική και διαδοχική άσκηση

Εισηγητές: Νάκης Ν.

Η επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή επιθετικής πράξης του δανειστή, που σηματοδοτεί την εκκίνηση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ, αν και αποτελεί το κατάλληλο ένδικο βοήθημα για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής, δεν παρέχει πλήρη προστασία, αν δεν συνοδευτεί από την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στο σύνολο των πρακτικών και δικονομικών ζητημάτων που εγείρουν οι παραπάνω ανακοπές, στα ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση της σωρευτικής και διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών καθώς και στην περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει, είτε εκουσίως είτε ακουσίως να ασκήσει οποιαδήποτε από τις δύο.


 • Γενικά χαρακτηριστικά
  ▶ Η φύση και το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ 
  ▶ Η φύση και το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις
 • Έννομο συμφέρον
  ▶ Γενική αναφορά στο έννομο συμφέρον για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ & στο έννομο συμφέρον για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Το έννομο συμφέρον στην περίπτωση της σωρευτικής άσκησης των δύο ανακοπών 
  ▶ Το έννομο συμφέρον στην περίπτωση της διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών
 • Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα
  ▶ Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ & του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα στην περίπτωση της σωρευτικής και της διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών
 • Η κατά τόπο αρμοδιότητα
  ▶ Η κατά τόπο αρμοδιότητα της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ & του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Η κατά τόπο αρμοδιότητα στην περίπτωση της σωρευτικής και της διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών
 • Προθεσμίες
  ▶ Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής των άρθρων 632 & 633 ΚΠολΔ
  ▶ Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Ζητήματα από τη σωρευτική και διαδοχική άσκηση των δύο ανακοπών
 • Η διαδικασία εκδίκασης των δύο ανακοπών
  ▶ Η διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ & του άρθρου 933 ΚΠολΔ 
  ▶ Οι πρόσθετοι λόγοι της ανακοπής των άρθρων 632 & 933 ΚΠολΔ και η άσκησή τους στην περίπτωση της σωρευτικής άσκησης των δύο ανακοπών 
  ▶ Η παραχρήμα απόδειξη (άρθρο 933 παρ. 5 ΚΠολΔ) στην σωρευτική και διαδοχική άσκηση των δύο ανακοπών
 • Οι λόγοι των δύο ανακοπών
  ▶ Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 632 & του άρθρου 933 ΚΠολΔ - Περιπτωσιολογία 
  ▶ Ζητήματα από την προβολή των κοινών λόγων στις δύο ανακοπές και ιδίως η αρχή του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι στην περίπτωση της διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών
 • Η εκκρεμοδικία
  ▶ Δικονομικά ζητήματα από την παράλληλη εκδίκαση των δύο ανακοπών με τους ίδιους ή διαφορετικούς λόγους
 • Δεδικασμένο
  ▶ Το δεδικασμένο από τη διαταγή πληρωμής, από την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής των άρθρων 632 & 933 ΚΠολΔ και ζητήματα από τη διαδοχική άσκηση των δύο ανακοπών
 • Οριστική απόφαση
  ▶ Τα έννομα αποτελέσματα από την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής των άρθρων 632 & 933 ΚΠολΔ και ζητήματα από τη διαδοχική άσκηση των δύο ανακοπών

Το Σεμινάριο απευθύνεται στους δικηγόρους που ασχολούνται με την αναγκαστική εκτέλεση, εκπροσωπώντας είτε τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είτε δανειολήπτες αλλά και σε μαχόμενους δικηγόρους που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις δύο ανακοπές, σε δικαστικούς λειτουργούς που ενδιαφέρονται για ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της σωρευτικής και της διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών, σε ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Νικόλαος Γ. Νάκης

Ο Νικόλαος Νάκης είναι δικηγόρος από το 1995, απόφοιτος της Νομικής σχολής Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Αστικό Δικονομικό δίκαιο και δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Εμπορικό Δίκαιο αντίστοιχα. Ασχολείται με την επιδίκαση απαιτήσεων από δάνεια εδώ και δεκαπέντε (15) έτη, σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Παράλληλα, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ΝοΒ από το 2003 και διευθυντής της συντακτικής επιτροπής του ΝοΒ από το 2022.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20715| 20716| 20717
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Νάκης Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Επίκαιρα δικονομικά ζητήματα από τη σωρευτική και διαδοχική άσκηση

ΟΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632 ΚΑΙ 933 ΚΠΟΛΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20715| 20716| 20717
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Νάκης Ν.
Back to Top