ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2018 - 2019


28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Σε απόθεμα

Τιμή: 65,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17324
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
Αθηναίος Πιέρρος Ι., Καλαμπούκα Κ., Καραχάλιου Ι., Μπαζίνας Ι., Οικονόμου Α., Παΐζης Α., Πίτσος Ν., Σκαρίπας Δ., Στάμου A., Τσενέ Χρ.
Αλεξανδροπούλου Α., Αυγητίδης Δ., Αψούρης Ι., Βερβεσός Ν., Κατσάς Θ., Κοντογιάννη Λ., Κουλορίδας Αθ., Λιάππης Δ., Λιβαδά Χ., Λιναρίτης Ι., Μεταλληνός Α., Μικρουλέα Α., Οικονόμου Α., Παπαδοπούλου Α., Περάκης Ε., Πιμπλής N., Ταρνανίδου Χ.

Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 28ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Οι Αναμορφώσεις του Εταιρικού Δικαίου 2018 - 2019», που έλαβε χώρα από 19-21 Οκτωβρίου 2018 στο Ρίο.

Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Ε. Περάκης με θέμα: «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος “2190”» και Δ. Αυγητίδης με θέμα: «Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών».

Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα «Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες». Ειδικότερα η Χ. Ταρνανίδου ανέπτυξε την εισήγησή της με θέμα: «Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο», ο Θ. Κουλουρίδας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης», η Α. Παπαδοπούλου ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την «Τα δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες (ατομικές και συλλογικές», ο Ι. Λιναρίτης παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η ΑΕ και η διάσπαση της αρχής» και ο Α. Μεταλληνός  μίλησε για τα «Ομόλογα και ομολογίες».

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση («Στρογγυλό τραπέζι») με αντικείμενο «Οι εταιρικές ευθύνες» με ομιλητές τους κ.κ., Ι. Αψούρη, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική «Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgement Rule) και η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 4 Ν 4548/2018», Ν.Βερβεσό, η συμβολή του οποίου είχε ως θέμα: «Υποχρέωση Πίστης των μελών του ΔΣ μίας ΑΕ - Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών» ο Δ. Λιάππης με θέμα: «Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄ στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου» η Α. Μικρουλέα με θέμα: «Ζητήματα ευθύνης εταιρικών διοικητών», ενώ ο Α. Οικονόμου, ο οποίος άσκησε παρέμβαση.

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση γύρω από την «Εταιρική διοίκηση & Επιμέρους ζητήματα», την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Θ. Κατσάς, με θέμα: «Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας», Λ. Κοντογιάννη, με θέμα: «Οι αμοιβές του ΔΣ: Η Οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης», Ν. Πιμπλής, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο για τις  «Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης», η Χ. Λιβαδά, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου» και η Α. Αλεξανδροπούλου, η οποία μίλησε για τις «Πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου».

Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Ι. Αθηναίου– Πιέρρου, Κ. Καλαμπούκα, Ι. Καραχάλιου,  Ι. Μπαζίνα, Α. Οικονόμου, Α. Παϊζη, Ν. Πίτσου, Δ. Σκαρίπα, Α. Στάμου και Χ. Τσενέ.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου κλείνουν με τα πρίσματα από τον κ. Γ. Τριανταφυλλάκη. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές Εισηγήσεις
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος «2190»; Σελ. 3
Ευάγγελος Περάκης
Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών Σελ. 21
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες
Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο Σελ. 49
Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Επίκ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΟΠΑ, Δικηγόρος
Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης; Σελ. 85
Αθανάσιος Κουλορίδας
Λέκτορας ΟΠΑ
Τα δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες (ατομικές και συλλογικές) Σελ. 117
Ανθούλα Παπαδοπούλου
Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η Α.Ε. και η διάσπαση της αρχής Σελ. 151
Ιωάννης Ε. Λιναρίτης
Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (IBF)
Ομόλογα και ομολογίες Σελ. 195
Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός
Δικηγόρος, ΔΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Στρογγυλό τραπέζι: Οι εταιρικές ευθύνες
Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgement Rule) και η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 4 Ν 4548/2018 Σελ. 213
Ιωάννης Α. Αψούρης
Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Υποχρέωση Πίστης των μελών του ΔΣ μίας ΑΕ - Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών Σελ. 217
Νικόλαος Βερβεσός
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄ στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου Σελ. 229
Δημήτρης Χ. Λιάππης
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ζητήματα Ευθύνης Εταιρικών Διοικητών Σελ. 249
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα
Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Παρέμβαση Σελ. 271
Αργύρης Οικονόμου
Δικηγόρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Η εταιρική διοίκηση & Επιμέρους ζητήματα
Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 279
Θεόδωρος Γ. Κατσάς
Eπίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Οι αμοιβές του ΔΣ: Η Οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Σελ. 329
Δρ. Λήδα Κοντογιάννη
Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης Σελ. 337
Νίκος Ε. Πιμπλής
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου Σελ. 357
Χριστίνα Λιβαδά
Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου Σελ. 385
Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE)
ΕΝΟΤΗΤΑ V Παρεμβάσεις
Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του Ν 4548/2018 Σελ. 405
Ιωάννης Αθηναίος – Πιέρρος
Δικηγόρος, LL.M., DPO
Η σκοπιμότητα και η ουσία των αλλαγών στο Ν 3190/1955 περί ΕΠΕ Σελ. 411
Καλλιόπη Καλαμπούκα
Καθηγήτρια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Η δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σχετικά με τις Αγωγές και Αιτήσεις, σύμφωνα με το νέο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών (Ν 4548/2018) Σελ. 427
Ιωάννα Δ. Καραχάλιου
Δικηγόρος
Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή: Ζητήματα προστασίας επενδυτών Σελ. 459
Γιάννης Μπαζίνας
Δικηγόρος, LL.M. (UChicago)
Η προσπάθεια οριοθέτησης της διασυνοριακής μεταφοράς έδρας: Λειτουργία και προκλήσεις της διαδικασίας διασυνοριακών μετατροπών Σελ. 487
Αθανάσιος Παΐζης
Δικηγόρος, LL.M., ΔΝ
Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές του Δ.Σ και του CEO μετά την οικονομική κρίση στις εισηγμένες ΑΕ: Από την λογική του “Pay without performance” στις ρυθμίσεις διαφάνειας και την λογική του “Say on pay” της Οδηγίας SRD II (Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 507
Νικόλας I. Πίτσος
Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ Δ.ΑΠΕ.Ε.Π Α.Ε
Συγκριτική κριτική επισκόπηση του άρθρου 22α ΚΝ 2190/20 και της νεαράς διατάξεως του άρθρου 102 του Ν 4548/2018 περί ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. Σελ. 543
Δημήτριος Γ. Σκαρίπας
Δικηγόρος Αθηνών
Η ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών και η ταυτοποίηση του μετόχου Σελ. 547
Αναστασία Στάμου
Δικηγόρος, LL.M.
Η χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σύσταση και καταχώρηση των εταιριών: Νομοθετικές εξελίξεις Σελ. 559
Χρυσούλα Η. Τσενέ
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Πορίσματα Συνεδρίου Σελ. 589
Γ. Δ. Τριανταφυλλάκης
Back to Top