Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Πρακτικά & Επίκαιρα Ζητήματα

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κοσμίδης Τ.
Εισηγητές: Κοντογεώργου Ε., Φιοράκης Ι., Μάνθος Α., Τσιαφούτης Β., Σπυρίδωνος Α., Δημαρέλλης Κ., Παπαδούλη Β., Πλιάτσικας Κ., Κουκούλης Α. Ν.

 

Το περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας» (ΕΦΑΠΟΛΔ) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του νομικού κόσμου στο αναπόσπαστο από τη συναλλακτική ζωή πεδίο των αστικών συμβάσεων. Η ανταπόκριση των μαχόμενων νομικών στα πρακτικά και επίκαιρα ερωτήματα που προκύπτουν σε όλο το φάσμα του επαγγελματικού τους βίου γύρω από τις αστικές συμβάσεις εγγυάται παρεχόμενες υπηρεσίες που προσθέτουν αξία σε εκείνους και τους πελάτες τους.

 

* Ειδική τιμή για τους Συνδρομητές του περιοδικού ΕΦΑΠΟΛΔ, Ασκούμενους δικηγόρους, Φοιτητές, Δικαστικούς Λειτουργούς 500€ απο 590€

Στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν:

 • Το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  διάρκειας 4 ωρών, αξίας 110€*
 • Δωρεάν πρόσβαση στη Qualex | διάρκειας 5 ωρών*
   
  * ισχύει για έναν μήνα απο την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος
   
  * Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αρθρωτής παρακολούθησης του Εκπ. Προγράμματος επιλέγοντας να παρακολουθήσουν αυτόνομα όποια ενότητα επιθυμούν καταβάλλοντας το κόστος της Ενότητας αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο: 2103678847 & 2103678898

| Οι αστικές συμβάσεις αποτελούν σημείο αναφοράς της δικηγορικής ύλης και η εξασφάλιση του κατάλληλου πρακτικού υποβάθρου αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών των μαχόμενων νομικών.
| Το πρόγραμμα παρουσιάζει με εκτενείς αναφορές στη νομολογία κατά τρόπο οριζόντιο τις σημαντικότερες συμβάσεις και δικαιοπραξίες του ΑΚ που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες νομοθετικές μεταβολές τα τελευταία έτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες απαντήσεις σε πρακτικά και επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν καθημερινά τη δικαστηριακή και νομολογιακή πρακτική.
| Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δώσουν πρακτικές απαντήσεις σε μια σειρά από εξειδικευμένα πλέον ερωτήματα, που ανακύπτουν από την κατάρτιση των αστικών συμβάσεων έως την ανώμαλη εξέλιξή τους.
| Οι Εισηγητές του προγράμματος είναι κορυφαίοι practitioners και με πλούσια εμπειρία στο ενεργητικό τους, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε όλο το φάσμα των αστικών συμβάσεων.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 (16:30 – 17:30) (Ι. Φιοράκης)

Εισαγωγή

Διατάξεις του δικαίου των συμβάσεων στο αστικό δίκαιο ▪ Νομική φύση ▪ Ρυθμισμένες/αρρύθμιστες συμβάσεις ▪ Επισκόπηση των ρυθμισμένων συμβατικών τύπων ▪ Νομικός χαρακτηρισμός

 

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 (17:30 – 21:30) (Απ. Μάνθος)

Γενικό Μέρος – Διατάξεις με οριζόντια εφαρμογή

Τα συμβαλλόμενα μέρη

 • Φυσικά πρόσωπα (δικαιοπρακτική ικανότητα)
 • Νομικά πρόσωπα (ιδίως εκπροσώπηση στις συμβάσεις – οργανική θεωρία – ΑΚ 70)
 • Δυνατότητα υποκατάστασης στην εκτέλεση της σύμβασης από άλλον

 

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης

 • Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης
  • Ευθύνη από διαπραγματεύσεις
 • Προκαταρκτικές συμβάσεις και άλλα μορφώματα (προσύμφωνο, επιστολή προθέσεων κλπ.)
 • Σύναψη σύμβασης (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) – πρόταση & αποδοχή – τύπος

 

Το περιεχόμενο της σύμβασης

 • Ερμηνεία συμβάσεων και δικαιοπραξιών
 • Όροι που πρέπει να προστίθενται στις συμβάσεις (ρήτρα εχεμύθειας, ρήτρες για πνευματικά δικαιώματα, ρήτρες ανταγωνισμού, ρήτρες μονομερούς αποδέσμευσης κ.λπ.)
 • Αιρέσεις στις συμβάσεις
  • Είδη αιρέσεων (ιδίως αναβλητικές/διαλυτικές)
  • Πλήρωση και ματαίωση της αίρεσης
  • Λειτουργία κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

 

Ακυρότητα και ακυρωσία συμβάσεων

 • Ακυρότητα συμβάσεων
  • Εικονικότητα
  • Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη νόμου
  • Αντίθεση στα χρηστά ήθη
  • Λοιπές περιπτώσεις
  • Συνέπειες και επίκληση ακυρότητας
  • Στοιχεία αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας
  • Μετατροπή – επικύρωση άκυρης σύμβασης
 • Ακυρωσία συμβάσεων
  • Πλάνη
  • Απάτη
  • Απειλή
  • Διαφθορά - Ν 2957/2001
  • Επίκληση ακυρωσίας
  • Στοιχεία αγωγής ακύρωσης

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των συμβάσεων

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024  (17:00 -21:00) (Β. Τσιαφούτης)

Σύμβαση πώλησης πριν και μετά τον Ν 4967/2022

Η σύμβαση πώλησης

 • Έννοια και αντικείμενο
 • Πράγματα με ψηφιακά στοιχεία
 • Το τίμημα στην πώληση
 • Υποχρεώσεις των μερών

Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης

 • Νομικά ελαττώματα
 • Έλλειψη ανταπόκρισης (ιδίως στα πράγματα με ψηφιακά στοιχεία)
 • Λοιπές περιπτώσεις

Tα δικαιώματα του αγοραστή

 • Διόρθωση και αντικατάσταση – μείωση τιμήματος – υπαναχώρηση – αποζημίωση
 • Σχέση των δικαιωμάτων μεταξύ τους (ιεραρχική διαβάθμιση)
 • Συρροή – Άσκηση
 • Παραγραφή
 • Δικονομικά - Στοιχεία αγωγής

 

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 (17:00 – 21:00) (Αλ. Σπυρίδωνος)

Σύμβαση μίσθωσης

 

Εισαγωγικά: Έννοια μίσθωσης και είδη

 • Εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις
 • Έξυπνες ψηφιακές μισθώσεις
 • Μεικτές μισθώσεις
 • Μισθώσεις κατοικίας

Σύναψη της σύμβασης

 • Συνήθεις όροι
 • Εξαιρετικοί όροι
 • Περιορισμοί

Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης

 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
 • Αξιώσεις από ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων
 • Αξιώσεις από οφειλόμενα μισθώματα
 • Αξιώσεις από φθορές ή ζημίες
 • Αξιώσεις από κακή χρήση - Διαταγή απόδοσης μισθίου
 • Αποζημίωση χρήσης

 

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 (17:00 – 21:00) (Κ. Δημαρέλλης)

Σύμβαση έργου, εργασίας και παροχής υπηρεσιών - Εντολή

 

Εισαγωγικά: Ομοιότητες και διαφορές

 • Εξάρτηση: Έννοια– Θεωρίες– Κριτήρια
 • Σύμβαση έργου: Βασικά χαρακτηριστικά – Δικαιώματα μερών
 • Σύμβαση εργασίας: Βασικά χαρακτηριστικά – Δικαιώματα μερών
 • Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: Βασικά χαρακτηριστικά – Δικαιώματα μερών
 • Μικτές συμβάσεις
 • Σύγχρονες μορφές απασχόλησης

Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων

 • Αξιώσεις των μερών
 • Στοιχεία αγωγής
 • Συμβιβαστική επίλυση

 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 (16:30 – 19:30) (Β. Παπαδούλη)

Δάνειο - Εγγύηση

Δάνειο

 • Η ρύθμιση της σύμβασης δανείου στον ΑΚ: Βασικά Χαρακτηριστικά – Κατάρτιση – Υποχρεώσεις των μερών
 • Ιδιαίτερες περιπτώσεις δανείου και νομοθετική ρύθμιση: (α) καταναλωτικό δάνειο, (β) στεγαστικό δάνειο, (γ) σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως, (δ) αλληλόχρεος λογαριασμός, (ε) ενέγγυα πίστωση, (στ) δάνειο σε ελβετικά φράγκα
 • Διάκριση από συγγενείς έννοιες: (α) χρησιδάνειο, (β) ανώμαλη παρακαταθήκη

 

Εγγύηση

 • Η ρύθμιση της σύμβασης εγγύησης στον ΑΚ: Βασικά Χαρακτηριστικά – Κατάρτιση – Υποχρεώσεις
 • Διάκριση από συγγενή συμβατικά μορφώματα: (α) εγγυοδοτική σύμβαση και εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής «σε πρώτη ζήτηση», (β) αναδοχή χρέους, (γ) εντολή προς πίστωση τρίτου
 • Συνήθεις συμβατικοί όροι στη σύμβαση τραπεζικής εγγύησης: (α) όρος περί επέκτασης της εγγυητικής ευθύνης, (β) όρος περί παραίτησης του εγγυητή από τα δικαιώματα των άρ. 855, 862, 863, 866 έως 868 ΑΚ

 

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 (19:30 – 21:30) (Β. Παπαδούλη)

Συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας (Ν 4967/2022)

Παρουσίαση βασικών ρυθμίσεων της Οδ. 2019/770/ΕΚ και του νόμου ενσωμάτωσής της (Ν 4967/2022)

Αντικειμενικό και Υποκειμενικό Πεδίο εφαρμογής: έννοια προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσία – έννοια καταναλωτή

Ανταπόκριση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στη σύμβαση

Δικαιώματα λήπτη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης

 

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 (17:00 – 21:00) (Κ. Πλιάτσικας – Λ. Κοντογεώργου)

Εμπράγματη σύμβαση (ΑΚ 1033)

 

Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 1033 ΑΚ

 • Συμφωνία
  • Περιεχόμενο: Ιδίως ζητήματα σχετικά με το τίμημα
 • Κυριότητα του μεταβιβάζοντος
 • Νόμιμη αιτία
 • Συμβολαιογραφικός τύπος
  • Συμβολαιογραφικές ακυρότητες
  • Επισυναπτόμενα έγγραφα
 • Μεταγραφή – καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα
  • Καταχωριστέες πράξεις
  • Έλεγχος νομιμότητας
  • Αντιρρήσεις κατά αρνητικής απόφασης του Υποθηκοφύλακα / Προϊσταμένου Κτημ. Γραφείου

Συνέπειες μη συνδρομής των όρων

Προστασία των μερών έναντι τρίτων και αντίστροφα

 

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 (16:30 – 21:30) (Α. – Ν. Κουκούλης)

Δωρεά – Γονική παροχή – Διαθήκη

Δωρεά – Γονική Παροχή

Έννοια και διάκριση – Οριοθέτηση από συναφείς συμβάσεις (χρησιδάνειο, δωρεά αιτία θανάτου)

Λόγοι και συνέπειες ανάκλησης της δωρεάς

Η δωρεά και η γονική παροχή στο πεδίο του Κληρονομικού Δικαίου

Διαθήκη

Σύνταξη και ανάκληση διαθηκών (ιδιόγραφη, δημόσια, μυστική)

Λόγοι ακυρότητας και ακυρωσίας διαθηκών

Συνέπειες της ακυρότητας και της ακυρωσίας διαθήκης

Περιεχόμενο διαθήκης (εγκατάσταση κληρονόμου, σύσταση καταπιστεύματος και κληροδοσίας, ορισμός εκτελεστή διαθήκης, αποκλήρωση)

Το Εκπ. Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, τοπογράφους-μηχανικούς, υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν γένει σε επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων που έχουν στο επίκεντρο της επαγγελματικής τους δράσης την ερμηνεία και εφαρμογή των αστικών συμβάσεων.

Τιμολέων Κοσμίδης

Ο Τ. Κοσμίδης (Επ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Νομική Σχολή του Μονάχο) είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει προσκληθεί ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα ιδρύματα της αλλοδαπής. Έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο (summa cum laude) από τη Νομική Σχολή του Μονάχου, ενώ εργάστηκε για σειρά ετών στο Max Planck Institute for Innovation and Competition του Μονάχου. Έχει συγγράψει συνολικά 4 μονογραφίες και πληθώρα μελετών με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο, αλλά και στο Δίκαιο της Ενέργειας και στο Δίκαιο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (IT). Διετέλεσε Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη θέσπιση του νέου δικαίου της πώλησης στον ΑΚ.

Ιωάννης Φιοράκης

Ο Ιωάννης Φιοράκης είναι Αρεοπαγίτης ε.τ. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1952. Εισήχθη στο Δικαστικό Σώμα το 1979. Υπηρέτησε στα Πρωτοδικεία Πειραιώς, Τρικάλων, Μυτιλήνης και Αθηνών (στο τελευταίο και ως Τακτικός Ανακριτής, Δικαστής Ανηλίκων και Εισηγητής Πτωχεύσεων) και στα Εφετεία Αιγαίου και Αθηνών (όπου, πλην άλλων, ανέλαβε με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς του, ως Εφέτης – Ειδικός Ανακριτής, τις υποθέσεις Siemens και παραδικαστικού κυκλώματος). Εκπαιδευτής ως Πρόεδρος Πρωτοδικών και Επόπτης Εκπαιδευτών ως Αρεοπαγίτης, στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΕΣΔΙ. Τακτικό μέλος στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) και στην Εθνική Ομάδα Επεξεργασίας κανονισμών της ΕΕ (Βρυξέλλες). Μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών και τομεάρχης των συνεργατών της επιστημονικής μελέτης αυτής με τίτλο Συμβολή για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (2015). Επιστημονικός επιμελητής των εκδόσεων «Η αξίωση προς αποζημίωση στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου» (2021) και «Η προστασία των δικαιωμάτων στο Εμπράγματο δίκαιο» (2022) των εκδόσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Απόστολος Μάνθος

Ο Απόστολος Φ. Μάνθος αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2000 και παρακολούθησε επιτυχώς τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής Αθηνών (ΕΚΠΑ) του Αστικού Δικαίου (2002) και στη συνέχεια του Εργατικού Δικαίου (2004). Είναι διδάκτωρ της Νομικής Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο από τον Ιανουάριο του 2011. Ενεγράφη στο ΔΣΑ τον Οκτώβριο του 2002.Έχει διδάξει ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος για τα μαθήματα Δικαίου στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ: Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (2014-2015) καθώς και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2014-2016) - Αναπληρωματικός καθηγητής στο Αστικό Δίκαιο στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: Η σύμβαση υπέρ τρίτου στο ελληνικό και το αγγλικό δίκαιο - Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, Andy's Publishers, 2012 (έκδοση διδακτορικής διατριβής) - Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της αποζημίωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (μονογραφία) - Πνευματική Ιδιοκτησία - Διαγράμματα, Σχόλια, Υποδείγματα (επιμέλεια: Κοριατοπούλου-Αγγελή/Τσίγκου), Νομική Βιβλιοθήκη, 2015 (Εγχειρίδιο).

Βίκτωρας Τσιαφούτης

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Tύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Αλέξανδρος Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. (London School of Economics, Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, όπως: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (Νομική Βιβλιοθήκη). Έχει την επιστημονική επιμέλεια στον Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων». Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά «Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Χ. Απαλαγάκη – Σ. Σταματόπουλος), «Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Ν. Λεοντής) – Δικονομία Μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (Περάκης). Έχει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Έχει διδάξει σε πλήθος σεμιναρίων. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο επί ποικίλων θεμάτων, ενδεικτικώς «Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (Επιστ. Συμπόσιο ΠαΠει-ΕΣ), «Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (Εισήγηση στην ΕΣΔΙ), «Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), «Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.-Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης απονέμουσας προσωρινώς δικαίωμα ψήφου ΑΕ» (Ένωση Δικονομολόγων) κ.α. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αστικολόγων και Εμπορικολόγων, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Αποφοίτων London School of Economics. Είναι επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού ΔΙΤΕ.

Δρ Κωνσταντίνος Δημαρέλλης

Ο Κωνσταντίνος Δημαρέλλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα Πανεπιστήμια του Stirling (Σκωτία), του Limerick (Ιρλανδία) και της Verona (Ιταλία). Εργάζεται ως Δικηγόρος από το 2008, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες «Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού δικαίου» και «Άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο» και έχει δημοσιεύσει πολλές νομικές μελέτες που εστιάζουν σε θεματικές του Εργατικού Δικαίου. Είναι μεσολαβητής του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Βασιλική Παπαδούλη

Η Βασιλική Παπαδούλη είναι Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Διδάσκουσα στη Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Vrije Universiteit Brussel σε ζήτημα Δικαίου και Σύγχρονων Τεχνολογιών. Από το 2015 είναι δικηγόρος ασκώντας μάχιμη δικηγορία και παράλληλα παρέχει τις υπηρεσίες της ως νομική σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της υπήρξε υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος εγχώριων και διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων ως εισηγήτρια επί θεμάτων Αστικού Δικαίου. Κείμενά της (μονογραφία, άρθρα, μελέτες, συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους) έχουν δημοσιευτεί στον νομικό τύπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας «Ψηφιακή Οικονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, του Εργαστηρίου “Cyber and Data Security” στο Vrije Universiteit Brussel καθώς και της της Ερευνητικής Ομάδας “Law, Science and Society” του ίδιου Πανεπιστημίου.

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Ο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω Πάγω) με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Από τον Ιανουάριο 2019 διδάσκει Εμπράγματο και Κληρονομικό Δίκαιο ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia). Είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δικηγόρος του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε πληθώρα πανελλήνιων συνεδρίων με αντικείμενο το Κτηματολογικό Δίκαιο και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών με συναφές περιεχόμενο.

Ελένη Κοντογεώργου

Η Ελένη Κοντογεώργου είναι Συμβολαιογράφος Αθηνών. Από το 1997 έως και σήμερα είναι μέλος του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, διετέλεσε δε Γεν. Γραμματέας του ανωτέρω Συλλόγου από 1.1.2006 μέχρι 9.6.2009. Συμμετείχε στο Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της ΕΕ (CNUE) από το 2004 μέχρι και το 2009. Εξελέγη το 1998 στο Μπουένος Άιρες μέλος του Διαρκούς Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL) μέχρι και το 2010 και έκτοτε είναι επίτιμο μέλος του. Το 2006 ορίσθηκε μέλος της ιδρυτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου-European Notarial Network. Δίδαξε από το 1997 έως και το 2009 στα σεμινάρια επιμόρφωσης των νέων συμβολαιογράφων. Συμμετείχε ως εισηγήτρια στα σεμινάρια συμβολαιογραφικού δικαίου, του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Δικανικών Μελετών. Ή ταν εθνική εισηγήτρια στο 23ο Διεθνές Συνέδριο Λατινικής Συμβολαιογραφίας.

Ανδρέας- Νικόλαος Κουκούλης

Ο Ανδρέας – Νικόλαος Κουκούλης είναι Διδάκτωρ Νομικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο (LL.M.). Αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ το 2010. Παράλληλα κατέχει και δίπλωμα ψυχολογίας (“Higher National Diploma in Psychology”). Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από τρεις μονογραφίες, ένα εγχειρίδιο Ιατρικού Δικαίου και Δεοντολογίας, ένα βιβλίο γαλλικής νομικής ορολογίας και ικανό αριθμό μελετών/άρθρων σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Έχει διδάξει επίσης Γενικές αρχές, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο και Ιατρικό Δίκαιο σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει διατελέσει εισηγητής σε νομικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για νομικούς, όπως και στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20284|20285
31 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
12, 14, 19, 21, 26 & 28 Φεβρουαρίου, 4 & 6 Μαρτίου 2024 (Δευτέρα & Τετάρτη)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κοσμίδης Τ.
Εισηγητές: Κοντογεώργου Ε., Φιοράκης Ι., Μάνθος Α., Τσιαφούτης Β., Σπυρίδωνος Α., Δημαρέλλης Κ., Παπαδούλη Β., Πλιάτσικας Κ., Κουκούλης Α. Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 590,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά & Επίκαιρα Ζητήματα

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20284|20285
31 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
12, 14, 19, 21, 26 & 28 Φεβρουαρίου, 4 & 6 Μαρτίου 2024 (Δευτέρα & Τετάρτη)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κοσμίδης Τ.
Εισηγητές: Κοντογεώργου Ε., Φιοράκης Ι., Μάνθος Α., Τσιαφούτης Β., Σπυρίδωνος Α., Δημαρέλλης Κ., Παπαδούλη Β., Πλιάτσικας Κ., Κουκούλης Α. Ν.
Back to Top