Τρίτη 20 Ιουλίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4808/2021

Εισηγητές: Ρίζος Κ.

Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου για τις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις (Ν 4808/2021 – ΦΕΚ Α ́101) επέφερε σημαντικές αλλαγές σε δομικά νομοθετήματα του Εργατικού Δικαίου (ωράριο, τηλεργασία, απολύσεις, δικαίωμα απεργίας κ.λπ.). Παράλληλα, κυρώθηκαν Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και παρενόχληση και την υγεία και ασφάλεια, ενσωματώθηκε δε και ενωσιακό δίκαιο αναφορικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των πιο σημαντικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν με τον Ν 4808/2021.

Ρυθμίσεις Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Χρονικά όρια εργασίας – διάλειμμα Πρόσθετη εργασία μερικώς απασχολούμενων Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας (υπερεργασία – υπερωρία) Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Αργίες – εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας Ετήσια άδεια – άδεια άνευ αποδοχών Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων – εργατοτεχνιτών Απολύσεις – βάρος απόδειξης – συνέπειες ακυρότητας Τηλεργασία Ψηφιακές πλατφόρμες – συνδικαλιστικά δικαιώματα – υγιεινή και ασφάλεια Ψηφιακή κάρτα εργασίας Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων Εξ αποστάσεως συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση και σε ψηφοφορία Προστασία συνδικαλιστικής δράσης Συνδικαλιστικές άδειες Άσκηση δικαιώματος απεργίας (δημόσιος διάλογος, προσωπικό ασφαλείας και προσωπικό ελάχι-στης εγγυημένης υπηρεσίας) Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ Δικαστικός έλεγχος Διαιτητικών Αποφάσεων

Ρυθμίσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας Απαγόρευση διακρίσεων Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης Έννομη προστασία – κυρώσεις

Ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία

Κύρωση της ΔΣΕ 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλη-σης στον κόσμο της εργασίας Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία Πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών Δικαιώματα θιγομένων Απαγόρευση αντιποί-νων Επίλυση διαφορών λόγω βίας και παρενόχλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας Σήμα ισότητας

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Κύρωση της ΔΣΕ 187 για το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασίας Μέτρα εφαρμογής της ΔΣΕ 187

Λοιπές εργασιακές ρυθμίσεις

Μέτρα για εποχικά εργαζόμενους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Παράταση θητείας διοι-κητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Συμπεράσματα – συζήτηση

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε λογιστές, επιθεωρητές εργασίας και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί από το 2003 δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου. Το 2020 εκδόθηκε η μονογραφία του «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας» και το 2016 εκδόθηκε η μονογραφία του «Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου», ενώ άρθρα, μελέτες και παρατηρήσεις του σε δικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων δημοσιεύονται τακτικά από το 2005 στον Νομικό Τύπο. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Κείμενα Ξένων Γλωσσών – Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (2010), «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» (2017), «Ειδικές Διαδικασίες» (2018, 2020) και «Covid 19 - Πρακτικά Ζητήματα Έννομης Προστασίας» (2021) εκδόσεως της Νομικής Βιβλιοθήκης καθώς και στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομ. Καθηγητή Δημήτριο Τραυλό – Τζανετάτο, εκδόσεων Σάκκουλα. Είναι μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) από το 2003 και συμμετέχει ως ομιλητής σε ημερίδες και συνέδρια για ζητήματα Εργατικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19002
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρίζος Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4808/2021

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19002
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρίζος Κ.
Back to Top