Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αξιολόγησή τους (Καν ΕΕ 2022/720)

Εισηγητές: Μερτικοπούλου Β.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις κάθετες συμφωνίες (τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής) και τον τρόπο πρακτικής προσέγγισής τους και αξιολόγησής τους βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παροχή κατευθύνσεων στους νομικούς συμβούλους για την αξιολόγηση των κάθετων συμφωνιών στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι η σκιαγράφηση των αλλαγών που επήλθαν με την πρόσφατη αναθεώρηση του κανονισμού των κάθετων συμφωνιών μέσα από πρακτικά παραδείγματα και η επισήμανση και συζήτηση σημείων προσοχής όπως έχουν ανακύψει από την πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου μέχρι σήμερα

 • Ο αναθεωρημένος Κανονισμός Απαλλαγής και οι κατευθυντήριες γραμμές του
  • Γενικές Αρχές: To νομικό πλαίσιο ανάλυσης για τις κάθετες συμφωνίες – Περιοχή ασφαλείας και όρια στην εφαρμογή του Κανονισμού Απαλλαγής (ΕΕ) 2022/720
  • Δομή του νέου κανονισμού και των κατευθυντήριων γραμμών
  • Στόχοι αναθεώρησης – Βασικές αλλαγές
 • Συστήματα διανομής
  • Συστήματα διανομής (αποκλειστικής, επιλεκτικής και ελεύθερης)
  • Διττή διανομή
  • Κριτήρια διάκρισης του διανομέα από τον εμπορικό αντιπρόσωπο
  • Πρακτικά παραδείγματα – υποθετικά σενάρια
 • Περιορισμοί που οδηγούν στην άρση του ευεργετήματος της απαλλαγής – περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας
  • Καθορισμός Τιμής Μεταπώλησης
  • Κατανομή αγορών / πελατών: – Σύστημα αποκλειστικής διανομής: Επιτρεπόμενοι περιορισμοί – Σύστημα επιλεκτικής διανομής: Επιτρεπόμενοι περιορισμοί – Σύστημα ελεύθερης διανομής: Επιτρεπόμενοι περιορισμοί
  • Ο νέος περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας: Παρεμπόδιση της αποτελεσματικής χρήσης του Διαδικτύου
 • Κάθετες συμφωνίες στην ψηφιακή εποχή: πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ενεργητική ή παθητική πώληση; Διάκριση και έννομες συνέπειες
  • Κάθετοι περιορισμοί και ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Κάθετοι περιορισμοί και επιγραμμικές πλατφόρμες
  • Πρακτικά παραδείγματα – υποθετικά σενάρια
 • Περιορισμοί αποκλειόμενοι από τον Κανονισμό Απαλλαγής
  • Η υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού άνω της 5ετίας και μετά τη λύση της συμφωνίας
  • Η υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού σε μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής
  • Οι υποχρεώσεις ισοτιμίας σε επίπεδο λιανικής
 • Ανάλυση άλλων κάθετων περιορισμών – πρακτική καθοδήγηση
  • Προώθηση συγκεκριμένου σήματος
  • Αποκλειστική προμήθεια
  • Υποχρεώσεις ισοτιμίας
  • Τέλη αρχικής πρόσβασης
  • Συμφωνίες διαχείρισης κατά κατηγορία
  • Δεσμευμένη πώληση
 • Η πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ)
  • Κάθετες συμφωνίες μέσα από τη νομολογία της ΕΑ
  • Βιωσιμότητα
 • Ερωτήσεις και συζήτηση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιριών και νομικούς εν γένει που επιθυμούν να ενημερωθούν για το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής όπως τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2022 και για την πρακτική εφαρμογή του στην αξιολόγηση των κάθετων συμφωνιών. Το Σεμινάριο απευθύνεται και σε φοιτητές Νομικής οι οποίοι έχουν μια βασική εξοικείωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Βικτωρία Μερτικοπούλου

H Βικτωρία Μερτικοπούλου, είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ασχολούμενη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική συμμόρφωση, την ψηφιακή οικονομία, τις τηλεπικοινωνίες και το δίκαιο του καταναλωτή. Eίναι Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος LL.M. από το UCL. Από το 2012 έως το 2019 υπηρέτησε ως Εισηγήτρια–Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και παλαιότερα ως μέλος και Προϊστάμενη Τμήματος ΔΝΤ της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ομάδας Εργασίας CEPEJ – EVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει επιλεγεί από το W@Competition 2019 ως Notable Women Competition Professional. Συμμετέχει με την ομάδα ανταγωνισμού της Κυριακίδης Γεωργόπουλος ΔΕ στην ευρωπαϊκή ομάδα Distribution Law Center (DLC).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19480
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Μερτικοπούλου Β.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αξιολόγησή τους (Καν ΕΕ 2022/720)

ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19480
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Μερτικοπούλου Β.
Back to Top