ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16022
Λαγαρία Αικ.
Γκόρτσος Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γκόρτσος Χ., Στεφάνου Κ.

Το έργο «Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο» πραγματεύεται τη διαμόρφωση ενός από τους τρεις βασικούς κλάδους του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράς, μέσα από το πρίσμα δύο ρυθμιστικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμβάλει καίρια στην προώθηση της ενοποιητικής διαδικασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Η μελέτη ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την οπτική του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου και της πολιτικής επιστήμης, με έμφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ευρωπαϊκό δίκαιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και διακυβέρνηση ενώ εστιάζει στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς, καθώς το πεδίο αυτό παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον και, παράλληλα, προσφέρεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αλλαγή παραδείγματος ως προς τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το περιεχόμενο του βιβλίου οργανώνεται σε δύο βασικά μέρη: στο Μέρος Α, που αποτελεί το θεωρητικό σκέλος της μελέτης, καθώς διαμορφώνει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με τα ρυθμιστικά εργαλεία της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εναρμόνισης, και στο Μέρος Β όπου μελετάται εμπειρικά η χρήση των εργαλείων της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εναρμόνισης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα Συμπεράσματα, όπου επιχειρείται μια συνολική αξιολόγηση επιμέρους συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από την ανάλυση στα δύο βασικά Μέρη και η απάντηση στο βασικό ερευνητικό ερώτημα της μελέτης, όπως επίσης και στα υπόλοιπα συνεκτικά ερωτήματα, τα οποία συνδέονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το ερώτημα αυτό.

Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στην επιστημονική έρευνα, στον βαθμό που τα ζητήματα που προσεγγίζει αφορούν ουσιαστικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προσδιορίζουν με διάφορους τρόπους τα αποτελέσματα της πολιτικής και της διακυβέρνησης στην Ένωση.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με πίνακες και κατάλογο νομολογίας των δικαστηρίων της ΕΕ, ενώ συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Τα ρυθμιστικά εργαλεία της εναρμόνισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 9
1. Τάσεις ρυθμιστικής σύγκλισης και ρυθμιστικής ευελιξίας Σελ. 14
1.1 Αναγκαιότητα ρύθμισης: αρνητική και θετική ολοκλήρωση Σελ. 17
1.1.1 Κινητήριοι μοχλοί της ρύθμισης Σελ. 20
1.1.1.1 Ενδογενείς δυνάμεις Σελ. 21
1.1.1.2 Εξωτερικές επιδράσεις-πιέσεις Σελ. 28
1.1.2 Η ρυθμιστική σύγκλιση ως εκροή πολιτικής Σελ. 31
1.2 Τάσεις ρυθμιστικής ευελιξίας Σελ. 34
1.2.1 Η ρυθμιστική ευελιξία ως πολιτική διαδικασία Σελ. 34
2. Εναρμόνιση Σελ. 40
2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός Σελ. 40
2.1.1 Προσέγγιση των νομοθεσιών και εναρμόνιση Σελ. 40
2.1.2 Αρνητική και θετική εναρμόνιση στο ενωσιακό πλαίσιο Σελ. 42
2.2 Νομικό έρεισμα Σελ. 45
2.2.1 Γενικές διατάξεις πρωτογενούς δικαίου Σελ. 46
2.2.1.1 Άρθρα σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες Σελ. 47
2.2.1.2 Άρθρο 352 ΣΛΕΕ Σελ. 48
2.2.2 Ειδικές διατάξεις πρωτογενούς δικαίου για την προσέγγιση και εναρμόνιση των νομοθεσιών Σελ. 50
2.2.2.1 Άρθρο 115 ΣΛΕΕ Σελ. 50
2.2.2.2 Άρθρο 114 ΣΛΕΕ Σελ. 52
2.2.2.3 Διατάξεις σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών σε συγκεκριμένους τομείς Σελ. 58
2.2.3 Διατάξεις παράγωγου δικαίου Σελ. 59
2.3 Οριζόντια (διατομεακή) και κάθετη (τομεακή) εναρμόνιση Σελ. 60
2.4 Οι βασικοί δρώντες/συμμετέχοντες Σελ. 61
2.4.1 Όργανα της ΕΕ Σελ. 63
2.4.2 Εθνικές αρχές Σελ. 66
2.4.3 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς Σελ. 67
2.5 Μέθοδοι εναρμόνισης κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της ΕΕ Σελ. 69
2.5.1 Ex ante πλήρης εναρμόνιση Σελ. 69
2.5.2 Προαιρετική εναρμόνιση Σελ. 71
2.5.3 Εναρμόνιση μέσω εναλλακτικών λύσεων Σελ. 73
2.5.4 Ελάχιστη εναρμόνιση σε συνδυασμό με αμοιβαία αναγνώριση Σελ. 74
2.5.5 Ο χαρακτήρας της εναρμόνισης μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των Συνθηκών Σελ. 75
2.6 Τυπολογία των μεθόδων εναρμόνισης Σελ. 78
2.6.1 Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το εύρος του πεδίου εναρμόνισης Σελ. 79
2.6.1.1 Εναρμόνιση ενός ρυθμιστικού πεδίου στο σύνολό του Σελ. 80
2.6.1.2 Μερική εναρμόνιση Σελ. 80
2.6.2 Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το βάθος της εναρμόνισης Σελ. 81
2.6.2.1 Ελάχιστη εναρμόνιση Σελ. 81
2.6.2.2 Μέγιστη/πλήρης εναρμόνιση Σελ. 83
2.6.3 Σχέση μεταξύ των κατηγοριών εναρμόνισης Σελ. 87
2.7 Συνολική αξιολόγηση Σελ. 88
2.7.1 Συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη του εργαλείου της εναρμόνισης Σελ. 88
2.7.2 Προβλήματα Σελ. 90
2.7.2.1 Προβλήματα νομικής φύσεως Σελ. 90
2.7.2.2 Πρακτικές δυσχέρειες Σελ. 91
2.7.2.3 Πολιτικές συνέπειες Σελ. 92
3. Αμοιβαία αναγνώριση Σελ. 95
3.1 Ιστορική-νομολογιακή εξέλιξη Σελ. 96
3.1.1 Εννοιολογικά ζητήματα Σελ. 102
3.2 Νομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά στο σύστημα της ΕΕ Σελ. 103
3.2.1 Νομικό έρεισμα - Θεμελιώδεις ελευθερίες Σελ. 104
3.2.1.1 Ρητή αναφορά διατάξεων των Συνθηκών στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 107
3.2.1.2 Αρχές του ενωσιακού δικαίου συνυφασμένες με την αμοιβαία αναγνώριση Σελ. 110
3.2.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά: Η αμοιβαία αναγνώριση ως εργαλείο αρνητικής ολοκλήρωσης Σελ. 112
3.2.2.1 Η νομολογιακή εξέλιξη της αρχής (ex post) Σελ. 113
3.2.2.2 Η αμοιβαία αναγνώριση ως αρχή ρύθμισης Σελ. 115
3.2.2.3 Η πολιτική έκφανση της αρχής Σελ. 118
3.3 Πεδία εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 120
3.3.1 Υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 121
3.3.2 Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών Σελ. 122
3.3.3 Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων Σελ. 122
3.3.4 Η διεύρυνση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης εκτός της Ενιαίας Αγοράς Σελ. 126
3.3.5 Η αμοιβαία αναγνώριση ως εργαλείο ρυθμιστικής ευελιξίας Σελ. 127
3.4 Οι βασικοί δρώντες Σελ. 128
3.4.1 Εθνικές αρχές Σελ. 128
3.4.2 Όργανα της ΕΕ Σελ. 129
3.5 Κατευθυντήριες γραμμές αμοιβαίας αναγνώρισης δυνάμει της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (GATS) Σελ. 130
3.6 Το φαινόμενο του ρυθμιστικού ανταγωνισμού: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή Σελ. 134
3.6.1 Ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός ως θεωρητικό και πρακτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 134
3.6.1.1 Το αμερικανικό μοντέλο ρυθμιστικού ανταγωνισμού Σελ. 138
3.6.1.2 Ρυθμιστικός ανταγωνισμός και εναρμόνιση στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς Σελ. 140
3.6.1.3 Οφέλη Σελ. 143
3.6.1.4 Προβλήματα, όρια και δυσχέρειες Σελ. 145
3.7 Συνολική αξιολόγηση Σελ. 147
3.7.1 Συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη Σελ. 148
3.7.2 Κόστος, αδυναμίες και συνέπειες Σελ. 151
3.7.3 Όρια και πρακτικές δυσχέρειες Σελ. 152
3.7.3.1 Παράγοντες που περιορίζουν την πλήρη εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 152
3.7.3.2 Προβλήματα ορθής εφαρμογής και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 154
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εναρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 159
4. Προς μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ Σελ. 166
4.1 Η ρύθμιση των υπηρεσιών στην ΕΕ Σελ. 167
4.1.1 Η έννοια των υπηρεσιών Σελ. 167
4.1.2 Οι υπηρεσίες ως αντικείμενο ρύθμισης Σελ. 169
4.1.3 Κατηγορίες και τρόποι διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών Σελ. 171
4.1.4 Η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στην επίτευξη του στόχου της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ Σελ. 173
4.2 Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στην ΕΕ Σελ. 178
4.2.1 Η τομεακή προσέγγιση της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Σελ. 179
4.2.2 Η ήπια ρυθμιστική προσέγγιση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πριν από την κρίση Σελ. 183
4.2.3 Η δημιουργία διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Σελ. 187
4.2.3.1 Ομάδα των 20 (G20): Πολιτικές κατευθύνσεις για τη θέσπιση ενός νέου παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 189
4.2.3.2 Διεθνείς οργανισμοί και fora διεθνούς χρηματοπιστωτικής συνεργασίας: Κανόνες θετικής ολοκλήρωσης Σελ. 193
4.2.3.3 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ): Κανόνες αρνητικής ολοκλήρωσης Σελ. 199
4.2.4 Η διαδικασία ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ Σελ. 201
4.3 Η ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ Σελ. 206
4.3.1 Ειδικότερη στόχευση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο σύγχρονο περιβάλλον Σελ. 209
4.3.2 Οι τρεις άξονες της ρυθμιστικής παρέμβασης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 211
4.3.3 Ευρωπαϊκές και εθνικές αρμοδιότητες Σελ. 216
4.3.4 Δρώντες και νομικό έρεισμα για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ Σελ. 218
4.3.5 Κίνδυνος καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού καθεστώτος (ρυθμιστικού αρμπιτράζ) στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 223
5. Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού χώρου Σελ. 230
5.1 Κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ανεπιτυχείς προσπάθειες τομεακής εναρμόνισης (1957-1973) Σελ. 232
5.2 Μερική εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών (1973-1986) Σελ. 236
5.3 Ενιαίο διαβατήριο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (1987-1998) Σελ. 243
5.4 Η περίοδος ρυθμιστικής έξαρσης (1999-2005) Σελ. 256
5.4.1 Πρόγραμμα Δράσης για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (ΠΔΧΥ) Σελ. 263
5.4.2 Η “διαδικασία Lamfalussy” Σελ. 270
5.4.3 Εφαρμογή της διαδικασίας Lamfalussy στην κεφαλαιαγορά: Οι τέσσερις “Οδηγίες Lamfalussy” Σελ. 278
5.5 Η περίοδος μετά το ΠΔΧΥ - Ρυθμιστική ανάπαυλα (2005-2007) Σελ. 285
5.5 Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση - Αναγκαιότητα μεταρρύθμισης και διασύνδεση με την ατζέντα μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης Σελ. 292
5.6.1 Έκθεση de Larosière - Μέτρα και προτάσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Σελ. 298
5.7 Εμβάθυνση της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 305
5.7.1 Τραπεζική Ένωση Σελ. 312
5.7.2 Ένωση Κεφαλαιαγορών Σελ. 317
6. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές κεφαλαίων στην ΕΕ Σελ. 325
6.1 Εισροές και επιδράσεις στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων Σελ. 327
6.2 Τάσεις μετάβασης από την αρνητική στη θετική ολοκλήρωση Σελ. 335
6.3 Μέτρα αρνητικής ολοκλήρωσης στις αγορές κεφαλαίων της ΕΕ Σελ. 339
6.3.1 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων Σελ. 341
6.3.2 Αναδιοργάνωση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 352
6.4 Μέτρα θετικής ολοκλήρωσης στις αγορές κεφαλαίων της ΕΕ Σελ. 358
6.5 Μέτρα θετικής ολοκλήρωσης σε παραδοσιακά πεδία ρυθμιστικής παρέμβασης Σελ. 361
6.5.1 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID ΙΙ-MiFIR) Σελ. 362
6.5.2 Ενημερωτικό δελτίο Σελ. 375
6.5.3 Κατάχρηση της αγοράς Σελ. 382
6.5.4 Διαφάνεια Σελ. 392
6.5.5 Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) Σελ. 397
6.5.6 Προληπτική εποπτεία και επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων Σελ. 407
6.6 Μέτρα θετικής ολοκλήρωσης σε νέα πεδία ρυθμιστικής παρέμβασης Σελ. 415
6.6.1 Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) Σελ. 416
6.6.2 Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ) Σελ. 424
6.6.3 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα Σελ. 431
6.6.4 Ανοικτές πωλήσεις και συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης Σελ. 439
6.6.5 Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs) Σελ. 446
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 455
I. Μεταξύ θετικής και αρνητικής ολοκλήρωσης: Η αναγκαία μετάβαση και οι ρυθμιστικές τάσεις - εναρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση Σελ. 459
II. Ρυθμιστικές εξελίξεις και προοπτικές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 464
II.1 Επέκταση ως προς το εύρος του πεδίου και ένταση της ρύθμισης Σελ. 466
II.1.1 Έκταση των μεταρρυθμίσεων Σελ. 466
II.1.2 Αλλαγή του περιεχομένου των κανόνων και επαναστατική ρύθμιση Σελ. 469
II.2 Συστημική μεταβολή Σελ. 473
II.2.1 Θεσμική ανάπτυξη και θεσμικές μεταρρυθμίσεις Σελ. 475
II.2.2 Κανονιστική εξέλιξη Σελ. 477
III. Σε αναζήτηση λειτουργικών και αποτελεσματικών λύσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 480
ΠΗΓΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Κείμενα / έγγραφα / εκδόσεις της ΕΕ Σελ. 485
Ι. Πρωτογενές δίκαιο ΕΕ Σελ. 485
ΙΙ. Παράγωγο δίκαιο ΕΕ Σελ. 485
ΙΙΙ. Ανακοινώσεις – Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 490
ΙV. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σελ. 497
V. Συμβούλιο της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σελ. 499
VI. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμπεράσματα Προεδρίας Σελ. 499
VII. Λοιπές εκδόσεις ΕΕ Σελ. 500
VIII. Ιστοσελίδες ΕΕ Σελ. 500
Β. Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 502
Β1. Ελληνόγλωσση Σελ. 502
Ι. Βιβλία Σελ. 502
ΙΙ. Άρθρα - Συμβολές σε συλλογικούς τόμους Σελ. 503
Β2. Ξενόγλωσση Σελ. 505
Ι. Βιβλία Σελ. 505
IΙ. Άρθρα - Συμβολές σε συλλογικούς τόμους Σελ. 510
III. Λοιπές ηλεκτρονικές πηγές Σελ. 522
IV. Ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών Σελ. 526
Κατάλογος Νομολογίας ΔΕΚ/ΔΕΕ-ΓΔΕΕ/ΠΕΚ (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) Σελ. 528
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 533
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πίνακας 1 Κατηγορίες εναρμόνισης Σελ. 87
Πίνακας 2 Οι τρεις βασικές αρχές της ολοκλήρωσης των αγορών Σελ. 113
Πίνακας 3 Διαστάσεις της εναρμόνισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 118
Πίνακας 4 Τρόποι διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών Σελ. 171
Πίνακας 5 H διαδικασία Lamfalussy στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 285
Πίνακας 6 Κατηγοριοποίηση ορισμένων βασικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δρομολογήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2014 σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες της Έκθεσης Σταθερότητας και Χρηματοπιστωτικής Ολοκλήρωσης 2010 Σελ. 308
Back to Top