ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15761
Κουκούλης Α. Ν.
Σταμπέλου Χ.

Η παρούσα μονογραφία «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» έχει ως αντικείμενο τους λόγους διαζυγίου και πραγματεύεται ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Οι λόγοι διαζυγίου συνιστούν ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα του Οικογενειακού Δικαίου, το οποίο απασχολεί έντονα όχι μόνο τη νομική επιστήμη, αλλά και την κοινωνία. Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων για την εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών που αναφύονται από τους λόγους διαζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα σε άλλες έννομες τάξεις.

Στην εισαγωγή του παρόντος έργου παρατίθενται η έννοια και οι αρχές του διαζυγίου, η έννοια και τα συστήματα των λόγων διαζυγίου, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του συγγραφέα στην ιστορική εξέλιξη του δικαίου του διαζυγίου και η παράθεση συγκριτικής επισκόπησης με τα σχετικώς ισχύοντα στα δίκαια άλλων κρατών. Ακολουθούν δύο εκτενείς θεματικές ενότητες, όπου στην πρώτη ο συγγραφέας αναφέρεται στη θεμελίωση αφενός και  την αποδυνάμωση αφετέρου των λόγων διαζυγίου, ενώ στη δεύτερη αναλύονται δικονομικά ζητήματα τόσο αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο όσο και με το κατ’ αντιδικία.

Το έργο «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» συμπληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων, ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ενασχολούμενους στην πράξη με το οικογενειακό δίκαιο και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   
Πρόλογος Σελ. 7
Αντί Προλόγου Σελ. 11
Συντομογραφίες Σελ. 19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. Έννοια και αρχές του διαζυγίου Σελ. 23
1. Έννοια διαζυγίου Σελ. 23
2. Διαζύγιο και ελαττωματικός γάμος Σελ. 25
3. Νομική φύση δικαιώματος διάζευξης Σελ. 28
4. Τύπος διαζυγίου Σελ. 31
ΙΙ. Έννοια λόγων διαζυγίου Σελ. 32
ΙΙI. Στόχοι των λόγων διαζυγίου Σελ. 33
ΙV. Συστήματα λόγων διαζυγίου Σελ. 37
1. Υπαίτιοι λόγοι διαζυγίου Σελ. 37
2. Αντικειμενικοί λόγοι διαζυγίου Σελ. 39
3. Η συναίνεση των συζύγων Σελ. 41
4. Η μονομερής λύση του γάμου Σελ. 42
V. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 45
1. Αρχαία Ελληνικά δίκαια Σελ. 45
2. Ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 46
3. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο Σελ. 47
4. Νεότεροι Ελληνικοί Χρόνοι Σελ. 51
5. Καθεστώς Αστικού Κώδικα πριν από τον ν.1329/1983 Σελ. 51
VΙ. Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 53
1. Γαλλικό Δίκαιο Σελ. 54
2. Γερμανικό Δίκαιο Σελ. 63
3. Αγγλικό Δίκαιο Σελ. 69
4. Ελβετικό Δίκαιο Σελ. 75
5. Βελγικό Δίκαιο Σελ. 78
6. Ιταλικό Δίκαιο Σελ. 81
7. Ισπανικό Δίκαιο Σελ. 84
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  
Α. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Σελ. 89
Ι. H συμφωνία των συζύγων (ΑΚ 1441) Σελ. 91
1. H κοινή βούληση για λύση του γάμου ως λόγος διαζυγίου Σελ. 96
- Νομική φύση συναινετικού διαζυγίου Σελ. 99
2. Προϋποθέσεις θεμελίωσης Σελ. 104
α. Η συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου Σελ. 106
i. Νομική φύση της συμφωνίας διάζευξης Σελ. 111
ii. Εφαρμογή των διατάξεων για τις δικαιοπραξίες Σελ. 114
iii. Ελαττωματικότητα των συναινέσεων Σελ. 120
β. Ελάχιστη διάρκεια γάμου Σελ. 128
γ. Η υποβολή και η επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο Σελ. 130
δ. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα Σελ. 133
   
ΙΙ. Ο ισχυρός κλονισμός της συζυγικής σχέσης (ΑΚ 1439) Σελ. 148
1. Ο ισχυρός κλονισμός (ΑΚ 1439§§1,2) Σελ. 149
α. Οι προϋποθέσεις (ΑΚ 1439§1) Σελ. 149
i. Το κλονιστικό γεγονός Σελ. 150
ii. Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης Σελ. 167
iii. Το βάσιμα αφόρητο για τον ενάγοντα Σελ. 172
β. Τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439§2) Σελ. 174
i. H διγαμία Σελ. 176
ii. H μοιχεία Σελ. 179
iii. H εγκατάλειψη Σελ. 181
iv. H επιβουλή της ζωής Σελ. 184
v. H άσκηση ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 186
2. Ισχυρός κλονισμός λόγω διετούς διάστασης (ΑΚ 1439§3) Σελ. 188
α. Ο σκοπός του αμάχητου τεκμηρίου Σελ. 189
β. Η φύση του τεκμηρίου Σελ. 190
γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 194
i. H διάσταση Σελ. 194
ii. Διάρκεια διάστασης Σελ. 200
ΙII. Η αφάνεια (ΑΚ 1440) Σελ. 206
Β. ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  
Ι. Οι ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι Σελ. 210
1. Η συναίνεση Σελ. 211
2. Η παροχή συγγνώμης Σελ. 212
3. Η παραίτηση Σελ. 216
4. Η πάροδος του χρόνου Σελ. 217
ΙΙ. Η κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281) στους λόγους διαζυγίου Σελ. 218
1. Η στηριζόμενη στις ΑΚ 1439§§1,2 κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 220
2. Η στηριζόμενη στην ΑΚ 1439§3 κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 223
Γ. ΤΟ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ι. Συνταγματικά θεμέλια και όρια των λόγων διαζυγίου Σελ. 228
1. Συνταγματική θεμελίωση του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 229
2. Συνταγματική θεμελίωση του ισχυρού κλονισμού και των μαχητών τεκμηρίων Σελ. 230
3. Συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου του ισχυρού κλονισμού Σελ. 232
ΙΙ. Η νομολογία του ΕΔΑΔ Σελ. 235
Δ. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  
Ι. Προσβολή της προσωπικότητας Σελ. 239
ΙΙ. Λόγοι διαζυγίου και προσωπικά δεδομένα Σελ. 246
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  
A. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  
Ι. To αντικείμενο της δίκης του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 253
ΙI. Αρμοδιότητα & διαδικασία εκδίκασης του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 254
1. Η καθΑ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 254
2. Η διαδικασία εκδίκασης του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 255
3. Η διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 258
ΙΙI. Εκκρεμοδικία Σελ. 259
IV. Ιδιορρυθμίες ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων Σελ. 260
1. Αντιμετώπιση της μεταμέλειας-υπαναχώρησης των συζύγων Σελ. 262
2. Αντιμετώπιση της ελαττωματικότητας και της ακυρότητας της βούλησης των συζύγων Σελ. 268
3. Παραίτηση των συζύγων από τα ένδικα μέσα Σελ. 269
4. Άσκηση ένδικων μέσων και παραίτηση από τον Εισαγγελέα Σελ. 270
V. Δεδικασμένο & ισχύς αλλοδαπής απόφασης συναινετικού διαζυγίου Σελ. 273
1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 273
2. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων Σελ. 275
B. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ Σελ. 276
Ι. To αντικείμενο της δίκης διαζυγίου με αντιδικία Σελ. 278
ΙI. Άσκηση της αγωγής διαζυγίου με αντιδικία Σελ. 280
1. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 280
2. Σώρευση περισσότερων βάσεων της ΑΚ 1439 Σελ. 283
3. Μεταβολή ιστορικής βάσης και αιτήματος της αγωγής διαζυγίου Σελ. 285
4. Εκκρεμοδικία Σελ. 286
IΙI. Συμπεριφορά των διαδίκων Σελ. 288
1. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 288
α. Άρνηση αγωγής Σελ. 288
β. Ενστάσεις Σελ. 290
i. H συναίνεση Σελ. 290
ii. H συγγνώμη Σελ. 290
iii. Η παραίτηση Σελ. 291
iv. Η πάροδος του χρόνου Σελ. 292
v. Η κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 292
vi. Η ανταγωγή και η αντίθετη αγωγή Σελ. 293
2. Ερημοδικία των διαδίκων Σελ. 297
3. Παρέμβαση και προσεπίκληση Σελ. 298
4. Θάνατος διαδίκου Σελ. 300
5. Προσπάθεια συμφιλίωσης Σελ. 301
IV. Η συζήτηση της αγωγής Σελ. 302
1. Αποδεικτική διαδικασία-περιορισμοί Σελ. 302
2. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 306
V. Ιδιορρυθμίες ένδικων μέσων Σελ. 308
1. Προϋποθέσεις παραίτησης από τα ένδικα μέσα Σελ. 308
2. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου για παροχή συγγνώμης με έφεση Σελ. 310
3. Άσκηση ένδικου μέσου, όταν γίνονται δεκτές αντίθετες αγωγές ή αγωγή και ανταγωγή διαζυγίου Σελ. 311
4. Προθεσμία αναψηλάφησης Σελ. 313
VI. Δεδικασμένο & ισχύς αλλοδαπής απόφασης κατΑ αντιδικία διαζυγίου Σελ. 315
1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 315
2. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων Σελ. 319
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 323
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 333
Ελληνική Σελ. 333
Ξενόγλωσση Σελ. 347
Διαδίκτυο Σελ. 352
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σελ. 353
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 371
Back to Top