Κωδ. 18346|18349
4 ώρες
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4800/2021


Το πριν και το μετά στη δικαστηριακή πρακτική
Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18346|18349
4 ώρες
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Νικέα - Μουράτογλου Τ.

Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων στο Οικογενειακό Δίκαιο (Ν 4800/2021 – ΦΕΚ Α ́ 81) και της τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, το Σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στα καίρια αυτά ζητήματα, όπως η ρύθμιση των σχέ-σεων γονέων και τέκνων μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου και την καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Από τις νέες ρυθμίσεις το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην άσκηση της γονικής μέριμνας και στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού καθεστώτος με εστίαση ως προς το «πριν και στο μετά». Καθίσταται συνεπώς χρήσιμη και άκρως επίκαιρη η λεπτομερής ανάλυσή τους καθώς και η σύγκρισή τους με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές οι νέες ρυθμίσεις και να αποβεί ευχερής η εφαρμογή τους στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική.

 • Οι επιδόσεις προς τα τέκνα/Κατοικία ανηλίκου
 • Τι αλλάζει στο συναινετικό διαζύγιο
 • Η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και εξίσου - Η διαμόρφω-ση της «συνεπιμέλειας»
 • Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου και η άσκηση/ανάθεση της γονικής μέριμνας
 • Η διαφωνία των γονέων
 • Η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και εξίσου επί διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διάστασης των γονέων
 • Περιπτώσεις διαφορετικής ρύθμισης της κατανομής της γονικής μέριμνας - Διαμεσολάβηση ή Δικαστική Απόφαση
 • Η γονική μέριμνα για τον πατέρα τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους
 • Ποιες πράξεις επιχειρούνται από μόνο τον ένα γονέα
 • Η άσκηση της επιμέλειας και οι υποχρεώσεις των γονέων
 • Η λήψη σημαντικών αποφάσεων
 • Οι ρυθμίσεις για την επικοινωνία
 • Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και οι συνέπειές της - Περιπτώσεις κακής άσκησης
 • Η μεταβατική διαδικασία

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό και ιδίως σε όλους τους μαχόμενους δικηγόρους, δικαστές, σε ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το νέο νομοθετικό καθεστώς, και ιδιαί-τερα σε αυτούς που ασχολούνται με το Οικογενειακό Δίκαιο, αλλά και σε μη επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν το σχετικό ενδιαφέρον για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου και η παρουσίαση θα είναι σαφής, συγκεκριμένη και κατανοητή από τον καθένα.

Τιτίκα Νικέα - Μουράτογλου

Η Τιτίκα Νικέα - Μουράτογλου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του ΔΣΑ (1981), με καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια, ασκώντας συνεχώς το λειτούργημα του δικηγόρου και χειριζόμενη σημαντικές υποθέσεις. Είναι αριστούχος απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυ-χιακού τίτλου του ΕΚΠΑ (τ.Α.Δ.). Έχει συνεργαστεί με το Καθολικό Πανεπιστή-μιο της Louvain-La-Neuve (τομέας Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή) και συμμετείχε ως ανταποκρίτρια της Ελλάδας στην τρίγλωσση περιοδική έκδο-ση αυτού «European Consumer Law Journal». Έχει εκδώσει, υπό την αιγί-δα της Ε.Ε., το Εγχειρίδιο «Δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με το Κοι-νοτικό και Ελληνικό Δίκαιο, μετά τον Ν 1961/1991» (συλλογικό έργο). Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε Ελλάδα και Ευρώπη και συμμετάσχει με διαλέξεις σε ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμμα-τα συλλογικών φορέων κ.λπ. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών στο συλλογικό έργο «Νομολογία», ως υπεύθυνη του Αστικού Δικαίου. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια με επιμορφωτική εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top