Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αστικές - Εμπορικές - Επαγγελματικές - Βραχυχρόνιες - Δικονομικά θέματα

Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

Το Σεμινάριο εξετάζει, παρουσιάζει και αναλύει συνολικά το δίκαιο της μίσθωσης και τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, στο στάδιο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης, αλλά και μεταγενέστερα κατά τη εκτέλεση αυτής, και, τέλος, με τη λήξη ή τη λύση της. Παράλληλα εξετάζει τις ειδικότερες διατάξεις του δικαίου της εμπορικής και επαγγελματικής μίσθωσης. Επίσης, διέρχεται τη δικονομία της μίσθωσης ως τμήμα των ειδικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου αναπτύσσονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις νομολογιακών παραδειγμάτων, αναδεικνύοντας ζητήματα πρακτικής εφαρμογής αυτής της τόσο σημαντικής μορφής ενοχικής σύμβασης.

 • Το δίκαιο της μίσθωσης γενικά - Αστικός Κώδικας
    ▶ Βασικές διατάξεις του δικαίου της μίσθωσης (ΑΚ 574 επ.)
    ▶ Είδη μισθώματος
    ▶ Διάρκεια - σιωπηρή αναμίσθωση - λήξη
    ▶ Χρήση
    ▶ Σύνθετες μορφές (π.χ. συνδυασμός με έργο) - προέχουσα σύμβαση
    ▶ Υπομίσθωση - παραχώρηση χρήσης
    ▶ Ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων
    ▶ Φθορές - μεταβολές - δαπάνες
    ▶ Ευθύνη - αξιώσεις - ποινικές ρήτρες - εγγυοδοσία - παραγραφές
    ▶ Καταγγελία και πρόωρη λύση - Απόδοση
    ▶ Εκποίηση μισθίου, εκούσια και αναγκαστική

 

 • Εμπορική και επαγγελματική μίσθωση
    ▶ Σχέση με γενικές διατάξεις
    ▶ Ελάχιστη αναγκαστική διάρκεια

 

 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB, HomeAway, Clickstay, Booking κ.λπ.)
    ▶ Διάκριση συμβατικών σχέσεων - Ψηφιακές πλατφόρμες
    ▶ Σχέση τρίτου διαχειριστή και ιδιοκτήτη εκμισθωτή
    ▶Σχέση με λοιπούς συνιδιοκτήτες - ζητήματα κανονισμών κτιρίων συγκροτημάτων
    ▶ Εμπορική δραστηριότητα και παροχή τουριστικών υπηρεσιών από ιδιώτες - ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού

 

 •  Δικονομία της μίσθωσης
    ▶ Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών
    ▶ Διαταγή απόδοσης μισθίου

 

 •  Νομολογιακά παραδείγματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και εταιρειών, συμβολαιογράφους, αλλά και κάθε νομικό, οι οποίοι επιθυμούν αφενός να ενημερωθούν για τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του δικαίου της μίσθωσης, γενικού και ειδικού σε κάθε στάδιο αυτής, αφετέρου να προβλέπουν και να αποφεύγουν τα συνηθέστερα λάθη.

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. (London School of Economics, Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, όπως: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (Νομική Βιβλιοθήκη). Έχει την επιστημονική επιμέλεια στον Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων». Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά «Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Χ. Απαλαγάκη – Σ. Σταματόπουλος), «Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Ν. Λεοντής) – Δικονομία Μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (Περάκης). Έχει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Έχει διδάξει σε πλήθος σεμιναρίων. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο επί ποικίλων θεμάτων, ενδεικτικώς «Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (Επιστ. Συμπόσιο ΠαΠει-ΕΣ), «Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (Εισήγηση στην ΕΣΔΙ), «Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), «Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.-Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης απονέμουσας προσωρινώς δικαίωμα ψήφου ΑΕ» (Ένωση Δικονομολόγων) κ.α. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αστικολόγων και Εμπορικολόγων, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Αποφοίτων London School of Economics. Είναι επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού ΔΙΤΕ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19814
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αστικές - Εμπορικές - Επαγγελματικές - Βραχυχρόνιες - Δικονομικά θέματα

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19814
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Back to Top