ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17738
Δανηλάτου Α., Δρούγκα Ε., Στεφανίδου Π., Στεφανοπούλου Μ. Ι., Φλώρου Α.
Κοσμίδης Χ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 408
  • ISBN: 978-960-654-110-0
  • ISBN: 978-960-654-110-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Στο έργο «Οι Προθεσμίες στην Πολιτική Δίκη» καταγράφονται και αναλύονται όλες οι διατάξεις του ΚΠολΔ, στις οποίες γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε χρόνο. Ακολουθώντας κατά βάση τη δομή και θεματολογία του ΚΠολΔ, οι συγγραφείς, σε κάθε επιμέρους κεφάλαιο, παραθέτουν διαδοχικά, σε γκρι πλαίσιο, τις σχετικές με προθεσμίες διατάξεις και κάτω από αυτές τα ερμηνευτικά τους σχόλια. Η παράθεση, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, χρονοδιαγραμμάτων ελέγχου ενεργειών και το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση καθιστούν το έργο ένα απαραίτητο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Διάγραμμα ύλης Σελ. XI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XXV
Γενική βιβλιογραφία Σελ. XXVII
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
1. Έννοια και διακρίσεις των προθεσμιών Σελ. 1
2. Έναρξη και λήξη προθεσμιών Σελ. 2
3. Υπολογισμός προθεσμίας Σελ. 6
4. Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου Σελ. 7
5. Αναστολή προθεσμιών Σελ. 8
6. Παράταση προθεσμιών Σελ. 10
7. Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών Σελ. 11
8. Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας Σελ. 13
Β. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά. Σελ. 13
(α) Γενικά Σελ. 14
(β) Η ανώτερη βία Σελ. 15
(γ) Ο δόλος του αντιδίκου Σελ. 18
(δ) Το πταίσμα του πληρεξούσιου ή του νόμιμου αντιπροσώπου Σελ. 19
(ε) Υποβολή της αίτησης - Απόφαση Σελ. 20
2. Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς Σελ. 21
3. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 22
4. Τρόπος άσκησης και περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 23
5. Συζήτηση της αίτησης Σελ. 25
6. Μη ύπαρξη ανασταλτικού αποτελέσματος της αίτησης Σελ. 26
7. Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς Σελ. 26
II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Α. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
1. Υποβολή αίτησης και απόπειρα συμβιβασμού Σελ. 29
2. Συνέπειες από την υποβολή αίτησης συμβιβασμού Σελ. 30
3. Χρονικό πλαίσιο εξώδικης επίλυσης της διαφοράς Σελ. 31
4. Προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση Σελ. 32
5. Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης Σελ. 33
Β. ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1. Προθεσμία επίδοσης της αγωγής Σελ. 35
2. Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 36
Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1. Επέλευση των δικονομικών και ουσιαστικών συνεπειών Σελ. 37
2. Χρονικά όρια εκκρεμοδικίας Σελ. 38
3. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής Σελ. 40
4. Συμπλήρωση, διόρθωση, διευκρίνιση της αγωγής Σελ. 41
Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Ορισμός δικασίμου, κατάρτιση και συμπλήρωση του πινακίου Σελ. 42
2. Αναπλήρωση τυπικών παραλείψεων Σελ. 44
3. Κλήτευση των διαδίκων Σελ. 44
4. Επίσπευση συζήτησης Σελ. 46
5. Ενδοδικαστική προπαρασκευή της συζήτησης Σελ. 46
Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
1. Η «νέα» τακτική διαδικασία Σελ. 47
2. Κατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών μέσων και αντικρούσεων Σελ. 48
3. Κλείσιμο του φακέλου - εκδίκαση της υπόθεσης Σελ. 51
4. Επανάληψη της συζήτησης για εξέταση μαρτύρων Σελ. 52
5. Ανάληψη των διαδικαστικών και αποδεικτικών εγγράφων Σελ. 54
6. Παρέμβαση, προσεπίκληση, ανταγωγή, προτάσεις και αντίκρουση Σελ. 54
7. Αναβολή της συζήτησης Σελ. 56
8. Αναστολή της δίκης για προκριματικά ζητήματα Σελ. 57
9. Αναβολή της συζήτησης μέχρι την περάτωση ποινικής διαδικασίας Σελ. 59
10. Επανάληψη της συζήτησης - κλήτευση των διαδίκων Σελ. 60
11. Ματαίωση της συζήτησης Σελ. 62
12. Συμπλήρωση, διευκρίνιση και διόρθωση ισχυρισμών ενιστάμενου Σελ. 64
13. Χρόνος προβολής διαδικαστικών κωλυμάτων Σελ. 65
14. Αναβολή της συζήτησης λόγω προσεπίκλησης Σελ. 66
15. Άσκηση ανταγωγής Σελ. 66
ΣΤ. ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ
1. Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής Σελ. 68
Ζ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
1. Διακοπή της δίκης Σελ. 69
2. Διακοπή των δικονομικών προθεσμιών Σελ. 70
3. Αναγκαστική επανάληψη της δίκης Σελ. 70
4. Πρόσκληση σε κληρονόμο, κληροδόχο ή καταπιστευματοδόχο Σελ. 72
Η. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
1. Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού - κατάργηση της δίκης Σελ. 72
2. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Σελ. 73
3. Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής Σελ. 74
4. Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο Σελ. 74
Θ. ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Επανάληψη συζήτησης λόγω αδυναμίας έκδοσης απόφασης Σελ. 75
Ι. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Διόρθωση ή ερμηνεία της απόφασης Σελ. 77
2. Κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της αίτησης Σελ. 78
ΙΑ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
1. Χρονικά όρια δεδικασμένου Σελ. 79
2. Προθεσμία άσκησης μεταρρυθμιστικής αγωγής Σελ. 81
ΙΒ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ
1. Διεξαγωγή συντηρητικής απόδειξης Σελ. 82
2. Κλήτευση στη διεξαγωγή συντηρητικής απόδειξης Σελ. 83
3. Χρόνος ανάκλησης ομολογίας Σελ. 83
4. Διενέργεια αυτοψίας Σελ. 84
5. Συζήτηση της υπόθεσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας Σελ. 85
6. Κλήτευση σε αυτοψία Σελ. 85
7. Αίτησης εξαίρεσης πραγματογνώμονα Σελ. 85
8. Κοινοποίηση κλήσης σε πραγματογνώμονες Σελ. 86
9. Υποβολή γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων Σελ. 86
10. Ανάκληση καταδίκης σε λιπομαρτυρία Σελ. 87
11. Κλήτευση σε ένορκη βεβαίωση Σελ. 87
12. Αίτημα επίδειξης εγγράφων Σελ. 89
13. Παραβολή εγγράφων Σελ. 89
14. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού Σελ. 90
ΙΓ. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1. Ειδικές διατάξεις στην τακτική διαδικασία Σελ. 90
2. Κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων Σελ. 91
3. Ορισμός δικασίμου και επίδοση της αγωγής Σελ. 91
4. Κλήση μαρτύρων Σελ. 92
ΙΔ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
1. Κατάθεση λογαριασμού - συνέπεια από τη μη κατάθεση Σελ. 92
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 94
ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
A. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων Σελ. 101
2. Έκθεση καταθέσεως του ενδίκου μέσου Σελ. 102
3. Προσδιορισμός δικασίμου και κλήτευση αντιδίκου Σελ. 103
Β. ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
1. Προθεσμία και χρόνος έναρξής της Σελ. 105
Γ. ΕΦΕΣΗ
1. Προθεσμία και χρόνος έναρξής της Σελ. 109
2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας της εφέσεως Σελ. 112
3. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ασκηθείσας έφεσης Σελ. 113
4. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως Σελ. 114
5. Αντέφεση, διατυπώσεις και συνέπειες Σελ. 116
6. Διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 120
7. Σχέση προθεσμιών ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας και εφέσεως Σελ. 122
Δ. ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ
1. Προθεσμία άσκησης αναψηλάφησης Σελ. 124
2. Άσκηση αναψηλάφησης και αναστολή εκτέλεσης Σελ. 130
3. Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης Σελ. 131
4. Συζήτηση της αναψηλάφησης Σελ. 132
Ε. ΑΝΑΙΡΕΣΗ
1. Προθεσμίες για την άσκηση αναίρεσης Σελ. 133
2. Άσκηση αναίρεσης και αναστολή εκτέλεσης Σελ. 137
3. Κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της αναίρεσης Σελ. 138
4. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης Σελ. 140
5. Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων Σελ. 142
6. Απορριπτική διάταξη συμβουλίου και αίτηση για συζήτηση Σελ. 143
7. Διαδικασία συζήτησης της αναίρεσης Σελ. 145
ΣΤ. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
1. Εφαρμογή διατάξεων για την αγωγή και πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 146
2. Εφαρμογή διατάξεων για την τριτανακοπή Σελ. 148
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 149
IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 153
2. Οικογενειακές διαφορές
(α) Αναψηλάφηση Σελ. 155
(β) Προδικαστικά ζητήματα Σελ. 156
(γ) Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις πατρότητας ή μητρότητας Σελ. 156
3. Μισθωτικές διαφορές
(α) Παράδοση ή απόδοση της χρήσης του μισθίου Σελ. 157
(β) Επανεγκατάσταση στο μίσθιο Σελ. 158
(γ) Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων Σελ. 158
4. Εργατικές διαφορές Σελ. 159
5. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 159
6. Διαταγή πληρωμής
(α) Επίδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 161
(β) Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 162
(γ) Ανακοπή μετά τη νέα επίδοση Σελ. 165
7. Διαταγή απόδοσης της χρήσεως μισθίου
(α) Πότε ζητείται Σελ. 167
(β) Πότε μπορεί να γίνει η εκτέλεση Σελ. 168
(γ) Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης του μισθίου Σελ. 168
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 170
V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Δημοσίευση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 173
2. Έκδοση προσωρινής διαταγής Σελ. 174
3. Προσδιορισμός συζήτησης όταν χορηγείται προσωρινή διαταγή Σελ. 177
4. Προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την απαγόρευση διάθεσης Σελ. 178
5. Άσκηση κύριας αγωγής Σελ. 178
6. Εγγυοδοσία Σελ. 182
7. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση λόγω μεταβολής των πραγμάτων Σελ. 183
8. Υποχρεωτική ανάκληση, μετά την περάτωση της κύριας δίκης Σελ. 183
9. Επιταγή προς εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 184
10. Εκτέλεση διάταξης που αφορά στα δικαστικά έξοδα Σελ. 185
11. Άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης Σελ. 186
Β. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Συντηρητική κατάσχεση
(α) Επιδόσεις στο πλαίσιο της συντηρητικής κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 187
(β) Επιδόσεις στο πλαίσιο της συντηρητικής κατάσχεσης απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου Σελ. 188
(γ) Λοιπές προθεσμίες στο πλαίσιο της συντηρητικής κατάσχεσης απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου Σελ. 189
(δ) Επιδόσεις στο πλαίσιο της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 190
(ε) Άσκηση της κύριας αγωγής μετά την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 191
2. Δικαστική μεσεγγύηση
(α) Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων από τη συντηρητική κατάσχεση Σελ. 193
3. Άσκηση αγωγής μετά την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως Σελ. 193
4. Έφεση επί αποφάσεων για προσωρινή ρύθμιση νομής ή κατοχής Σελ. 195
5. Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΚ 655/2014)
(α) Προθεσμία διόρθωσης της αίτησης Σελ. 195
(β) Έκδοση της απόφασης Σελ. 195
(γ) Άσκηση έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης Σελ. 196
(δ) Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της διαταγής δέσμευσης Σελ. 196
(ε) Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων από το πεδίο της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Κανονισμού Σελ. 197
(στ) Άσκηση αγωγής, όταν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη της εκκρεμοδικίας Σελ. 198
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 199
VI. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
1. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης Σελ. 201
2. Προβολή ισχυρισμών Σελ. 202
3. Ορισμός δικασίμου και προθεσμίας για την κλήτευση προσώπων Σελ. 202
4. Άσκηση κύριας και πρόσθετης παρέμβασης Σελ. 206
5. Άσκηση προσεπίκλησης Σελ. 207
6. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης Σελ. 208
7. Προσκόμιση αποδεικτικών μέσων Σελ. 210
8. Κλήτευση στα ένδικα μέσα Σελ. 210
9. Άσκηση έφεσης Σελ. 211
10. Άσκηση προσθέτων λόγων έφεσης και αντέφεσης Σελ. 212
11. Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 213
12. Αναψηλάφηση Σελ. 214
13. Αναίρεση Σελ. 214
14. Άσκηση τριτανακοπής και προσθέτων λόγων τριτανακοπής Σελ. 215
15. Έκδοση και ανάκληση προσωρινής διαταγής Σελ. 216
Β. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
1. Βεβαίωση γεγονότος για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης (ΚΠολΔ 782) Σελ. 217
2. Αφάνεια (ΚΠολΔ 783-785) Σελ. 217
3. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών (ΚΠολΔ 786) Σελ. 219
4. Διορισμός και παύση επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου Σελ. 220
5. Υιοθεσία Σελ. 222
6. Προθεσμία επιλογής βεβαρημένου Σελ. 223
7. Κληρονομητήριο Σελ. 224
8. Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος Σελ. 226
9. Κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου Σελ. 228
10. Βεβαιωτικός όρκος Σελ. 230
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 233
VII. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Χρόνος προβολής συμφωνίας για διαιτησία Σελ. 235
2. Ορισμός και ανακοίνωση διαιτητή από τα μέρη Σελ. 236
3. Ορισμός επιδιαιτητή Σελ. 236
4. Προθεσμία αντικατάστασης διαιτητή ή επιδιαιτητή Σελ. 237
5. Ορισμός διαιτητή ή επιδιαιτητή από τρίτο Σελ. 237
6. Προσφυγή κατά της διάταξης για την αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδα Σελ. 238
7. Αναίρεση κατά αποφάσεως επί αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης Σελ. 238
8. Αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης Σελ. 239
9. Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης και αίτηση αναίρεσης Σελ. 240
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 241
VIIΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Προσωρινή εκτελεστότητα Σελ. 243
2. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας
(α) Από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 244
(β) Από το δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο Σελ. 245
3. Απαίτηση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία Σελ. 247
4. Χρονικές προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά κληρονόμων Σελ. 247
5. Προθεσμίες μετά την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 248
6. Χρονικοί περιορισμοί στη διενέργεια πράξεων εκτελέσεως Σελ. 251
7. Ανακοπή κατά της εκτελέσεως Σελ. 252
8. Προθεσμίες ασκήσεως ανακοπής Σελ. 253
9. Συζήτηση της ανακοπής τρίτου Σελ. 255
10. Αναστολή εκτελέσεως μετά την άσκηση ενδίκου μέσου Σελ. 256
11. Άσκηση αναιρέσεως Σελ. 258
12. Κατάργηση της γενικής δυνατότητας για αναστολή εκτελέσεως Σελ. 258
13. Συνέπειες της αναστολής εκτελέσεως Σελ. 259
14. Γενική απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 260
Β. ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου Σελ. 261
2. Παράδοση ή απόδοση πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 263
Γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
1. Στοιχεία κατασχετήριας έκθεσης. Διορθωτική ανακοπή Σελ. 263
2. Επίδοση κατασχετήριας έκθεσης και κατάθεση εγγράφων Σελ. 265
3. Πλειστηριασμός κινητών πραγμάτων Σελ. 267
4. Μη καταβολή πλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός Σελ. 271
5. Μη εμφάνιση πλειοδοτών. Νέος πλειστηριασμός Σελ. 273
6. Διανομή πλειστηριάσματος χωρίς πίνακα. Ανακοπή Σελ. 276
7. Αναγγελία δανειστών Σελ. 278
8. Δήλωση συνέχισης και υποκατάστασης. Ανακοπή Σελ. 281
9. Παρατηρήσεις εν όψει της κατάταξης και σύνταξη του πίνακα Σελ. 285
10. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης Σελ. 286
Δ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ
1. Επίδοση κατασχετηρίου εγγράφου Σελ. 289
2. Δήλωση του τρίτου
(α) Υποβολή δήλωσης του τρίτου Σελ. 291
(β) Άσκηση της αξίωσης για αποζημίωση Σελ. 292
3. Ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου Σελ. 294
4. Καταβολή από τον τρίτο. Πλειστηριασμός κινητών εις χείρας τρίτου Σελ. 295
Ε. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1. Επιβολή κατάσχεσης Σελ. 299
2. Πλειστηριασμός παραρτημάτων Σελ. 299
3. Επιδόσεις αντίγραφου της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 300
4. Συνέπειες κατάσχεσης ακινήτων. Καταγγελία μισθώσεων Σελ. 304
5. Πλειστηριασμός ακινήτων
(α) Απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμού ακινήτων Σελ. 306
(β) Πώληση ακινήτου Σελ. 307
6. Δικαστική αναστολή πλειστηριασμού Σελ. 308
7. Χωριστός πλειστηριασμός συγκατασχεθέντων Σελ. 310
8. Κατασχεθέντα ακίνητα που αποτελούν οικονομικό σύνολο Σελ. 311
9. Κατακύρωση επί πλειστηριασμού ακινήτων Σελ. 311
10. Καταβολή του πλειστηριάσματος
(α) Καταβολή πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή Σελ. 312
(β) Καταβολή πλειστηριάσματος από τον ενυπόθηκο δανειστή Σελ. 314
11. Ικανοποίηση των δανειστών χωρίς πίνακα Σελ. 315
12. Τύχη μίσθωσης σε ακίνητο όπου ασκείται επιχείρηση Σελ. 316
13. Εγγραφή ανακοπής στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 317
14. Επίδοση κατασχετήριας έκθεσης για την κατάσχεση πλοίου Σελ. 318
15. Πλειστηριασμός πλοίου Σελ. 319
16. Αναστολή πλειστηριασμού πλοίου Σελ. 320
17. Αποστολή κατασχετήριας έκθεσης πλοίου στο νηολόγιο Σελ. 321
18. Επίδοση κατασχετήριας έκθεσης για την κατάσχεση αεροσκάφους Σελ. 321
19. Αποστολή αντίγραφων στο μητρώο αλλοδαπών αεροσκαφών Σελ. 322
ΣΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Διαδικασία ανατροπής της κατάσχεσης Σελ. 323
2. Προθεσμία ασκήσεως αγωγής διεκδικήσεως Σελ. 327
3. Εκούσιος πλειστηριασμός Σελ. 328
Ζ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Αποδοχή διορισμού από τον διαχειριστή Σελ. 330
2. Αναγγελία δανειστών σε κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 330
3. Άσκηση αντιρρήσεων. Διάρκεια αναστολής Σελ. 331
4. Χρόνος λογοδοσίας Σελ. 332
Η. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Αίτηση επιβολής αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 333
2. Αποδοχή διορισμού διαχειριστή και επόπτη Σελ. 334
3. Έναρξη συνεπειών της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 334
4. Επίλυση διαφορών από αναγκαστική διαχείριση Σελ. 335
5. Ικανοποίηση αναγγελθέντων δανειστών Σελ. 335
6. Ανακοπή κατά του πίνακα και των αναγγελιών. Αναστολή Σελ. 336
7. Υποβολή έγγραφης λογοδοσίας Σελ. 336
Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
1. Διάρκεια προσωπικής κράτησης Σελ. 337
2. Προδικασία κατά την εκτέλεση προσωπικής κράτησης Σελ. 338
3. Χρόνος σύλληψης Σελ. 339
4. Προβολή αντιρρήσεων κατά τη σύλληψη Σελ. 339
5. Υπολογισμός χρόνου κράτησης. Άσκηση ένδικων μέσων Σελ. 340
6. Ανακοπή μετά τη σύλληψη Σελ. 341
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου ενεργειών Σελ. 343
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 74 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30.05.2020)
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 353
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 367
Back to Top