Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ


Μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη δικαστηριακή πρακτική
Εισηγητές: Ευθυμίου Χ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19225|19226
4 ώρες
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ευθυμίου Χ.

Το παρόν Σεμινάριο επικεντρώνεται στην ιδιαίτερα κρίσιμη θεματική των προθεσμιών στον ΑΚ και στον ΚΠολΔ, ζήτημα εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες νομικούς και διαιρείται σε δυο υποενότητες. Στην πρώτη εξ αυτών, αντικείμενο παρουσίασης θα αποτελέσει το ζήτημα των προθεσμιών του ΑΚ, και ειδικότερα αφενός μεν των προθεσμιών η εκπνοή των οποίων συνεπάγεται την απόσβεση του ιδιωτικού δικαιώματος (: αποσβεστικές προθεσμίες), και αφετέρου των αναβλητικών και διαλυτικών προθεσμιών που τίθενται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως όροι ανάπτυξης ή ανατροπής των εννόμων αποτελεσμάτων μιας δικαιοπραξίας. Η δεύτερη υποενότητα είναι αφιερωμένη στις προθεσμίες του ΚΠολΔ, τον τρόπο υπολογισμού τους αλλά και τις έννομες συνέπειες άπρακτης παρέλευσής τους.

Μέρος Α΄: Προθεσμίες στον ΑΚ
  - Γενικές επισημάνσεις
  - Αποσβεστικές προθεσμίες
    • Εννοιολογική προσέγγιση
    • Δικαιώματα που εμπίπτουν στο άρθρ. 279 ΑΚ (: περί αποσβεστικής προθεσμίας)
    • Διαφορές μεταξύ παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας
    • Υπολογισμός αποσβεστικής προθεσμίας
    • Έννομες συνέπειες συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος της αποσβεστικής προθεσμίας
  - Αναβλητικές και διαλυτικές προθεσμίες

Μέρος Β΄: Προθεσμίες στον ΚΠολΔ
  - Γενικές επισημάνσεις και τρόπος υπολογισμού
  - Διακοπή δικονομικών προθεσμιών
  - Αναστολή δικονομικών προθεσμιών
  - Παράταση και σύντμηση των δικονομικών προθεσμιών
  - Έννομες συνέπειες εκπνοής δικονομικών προθεσμιών
  - Το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου ειδικά στην αναγκαστική εκτέλεση (βλ. άρθρ. 940 Α ΚΠολΔ)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να εξοικειωθούν στην πράξη με το ζήτημα των προθεσμιών στον ΑΚ και στον ΚΠολΔ και με τις συνέπειες που είναι συνδεδεμένες με την άπρακτη παρέλευσή τους.

Χρήστος Ευθυμίου

Ο Χρήστος Ευθυμίου είναι Μεταδιδακτορικός ερευνητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με υποτροφία αριστείας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., Δρ. Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ομοφώνως: «Άριστα») και κάτοχος Μ.Δ.Ε. Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Έχει εντρυφήσει στην πολιτική δικονομία και γενικότερα στο ιδιωτικό δίκαιο αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα και κάνοντας εισηγήσεις σε σεμινάρια, ενώ παρατηρήσεις του σε δικαστικές αποφάσεις αλλά και αυτοτελείς μελέτες φιλοξενούνται συχνά στο νομικό τύπο. Έχει συγγράψει μία μονογραφία («Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ», 2018, διδακτορική διατριβή) και συμμετείχε σε διάφορα συλλογικά έργα με αντικείμενο το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top